Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Δελτίο τύπου των "Αρχών του τόπου" για το ΤΕΙΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Κατά τη χθεσινή Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (όργανο στο οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των καθηγητών και των φοιτητών) ελήφθη μια απόφαση ατυχής και δυσμενής για το Παράρτημα Άμφισσας. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία της Συνέλευσης αποδέχτηκε το αίτημα μονίμων καθηγητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, με το οποίο αυτοί ζητούν τη μεταφορά του Τμήματος στη Λαμία. ...

Ποιός θα δημοπρατήσει το Λιμάνι της Ιτέας...ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  «Το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. … για τον Τουριστικό Λιμένα Ιτέας»

Απάντηση στην επιστολή που είχε αποστείλει η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή, με την οποία ζητούσε από το Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου την συνέχιση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μαρίνα της Ιτέας από το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. κος Τάκης Αθανασόπουλος. Με την επιστολή της η κα Γαζή ζητούσε η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβές, μιας και η διακήρυξη ήταν ήδη έτοιμη από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το δε Λιμενικό...

Απεργιακή ενημέρωση , σε 48ωρη απεργία καλούν ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ Εντείνονται οι τριγμοί και οι αντιθέσεις στον τρικομματικό θίασο Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Με το ζόρι ψήφισαν σήμερα στη βουλή τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ απορρίφθηκε η τροπολογία για το ΕΤΑΠ –ΜΜΕ. 
Υπερ­ψη­φί­στη­κε σή­με­ρα από την Ολο­μέ­λεια της βου­λής το σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών που αφορά στη μεί­ω­ση του πο­σο­στού του Δη­μο­σί­ου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ κλπ. και ανοί­γει το δρόμο για το ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας, με ότι αυτό συ­νε­πά­γε­ται (χει­ρό­τε­ρες και ακρι­βό­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες κ.α.).

Πα­ρό­λα αυτά, η ψή­φι­ση του άρ­θρου για τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις πέ­ρα­σε με ορια­κή πλειο­ψη­φία (148 ένα­ντι 293 πα­ρό­ντων) , ενώ δεν πέ­ρα­σε τε­λι­κά η τρο­πο­λο­γία (άρθρο 7) με την οποία οι κλά­δοι Υγεί­ας του Ενιαί­ου Τα­μεί­ου Ασφά­λι­σης Προ­σω­πι­κού Μέσων Μα­ζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) εντάσ­σο­νται στον ΕΟΠΥΥ. Η συ­νο­χή της συ­γκυ­βέρ­νη­σης τρί­ζει επι­κίν­δυ­να και τα αδιέ­ξο­δα των «από πάνω» με­γα­λώ­νουν....

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Ανάδειξη πηγών ΠεντεορίωνΑξιοποίηση των πηγών του χωριού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, έχει προγραμματίσει για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Νοεμβρίου 2012, τον καθαρισμό των πηγών του χωριού μας, στην θέση Νεράκι και Κλήμα με σκοπό την αξιοποίησή τους.
     Το ραντεβού μας είναι για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 και ώρα ...

Το ΤΕΙ Λαμίας αποφάσισε να εισηγηθεί μεταφορά του ΤΕΙ Άμφισσας στην Λαμία

Γεφύρι της Άρτας: δεν καλουπώνεται με τίποτα το άτιμο...
Το ΤΕΙ Λαμίας έκανε δεκτή την αίτηση του προσωπικού του Άμφισσας για μεταφορά του ΤΕΙ στην Λαμία. Η απόφαση αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα μιας και δεν είναι το ΤΕΙ Λαμίας που αποφασίζει σε ποια πόλη θα λειτουργήσουν οι σχολές , αλλά η ίδια η κυβέρνηση. Πάντως αυτή η εξέλιξη είναι αρνητική και αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην μάχη να κρατηθεί το ΤΕΙ στον τόπο μας...

Είναι το Grexit ένα Plan B για την Αριστερά; 
Aρχίζοντας από το νόμισμα δεν περιγράφεται ένα σχέδιο κοινωνικής ανατροπής, αλλά αντίθετα ένα σχέδιο (ουτοπικής) συνύπαρξης με την κυρίαρχη τάξη, στηριγμένο στην απατηλή ιδέα ότι η επιστροφή στη δραχμή θα επιτρέψει μια σχετικά ομαλή διέξοδο από την κρίση (εξαγωγικός προσανατολισμός και εσωτερική αγορά).
Ο σ. Αλέ­κος Αλα­βά­νος έχει απο­δεί­ξει ότι στα ζη­τή­μα­τα πο­λι­τι­κής εκτί­μη­σης είναι οξυ­δερ­κής. Δή­λω­σε πρό­σφα­τα: «Στην Ευ­ρώ­πη όλες οι χώρες, τα κόμ­μα­τα, οι τρά­πε­ζες, οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις έχουν επε­ξερ­γα­στεί το σχέ­διο Β για την πε­ρί­πτω­ση εξό­δου της Ελ­λά­δας από την Ευ­ρω­ζώ­νη. Μόνον η Ελ­λά­δα δεν έχει ένα τέ­τοιο σχέ­διο. ...

Η κυβέρνηση δεν δίνει τα χρήματα για να λειτουργήσει η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  «227.212 η χρηματοδότηση για έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το 2012 αντί 3.207.701 που είχαν προϋπολογισθεί και εγκριθεί»

Την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, αλλά και όλης της...

Η ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΑ ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από την νέα σελίδα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αιτωλοακαρνανίας διαλέξαμε το παρακάτω επίκαιρο άρθρο μιας και πάντα οι γερμανοτσολιάδες έρχονται μαζί με κάθε κατοχή...

Ο αρχηγός τους –λέγανε– επί Γερμανών ήτανε ο Ράλλης. Έτσι έλεγε ο λαός… Αυτός τα είχε όλα σοφιστεί. Δικά του ήτανε τα τάγματα ασφαλείας — γερμανοτσολιάδες που τσι λέγανε.
«Κουκουέδες», λέει, «σκοτώνουνε. Τι κάνετ’ έτσι; Δε σκοτώνουνε Έλληνες. Καλά τους κάνουνε… Θέλετε να σας γκρεμίσουνε τσ’ εκκλησιές; Να σας πάρουνε τα κορίτσια; Για το καλό μας τσι σκοτώνουνε… για νάχουμε πατρίδα κι οικογένεια και θρησκεία… γι’ αυτό τσι σκοτώνουνε… για το καλό σας». Αν σου πω, βρε Γιώργο, ποιοι τα λέγανε αυτά στη γειτονιά δε θα το πιστέψεις.
Στη Σμύρνη αυτό οι Τούρκοι το λέγανε «γιοκλαμά», που ζώνανε μια περιφέρεια και στη γωνιά στεκούντανε ένας με τ’ αυτόματο κι απαγορευούντανε να βγεις έξω από την πόρτα σου, να μη βγεις έξω, να ’μπουνε να ψάξουνε ένα ένα σπίτι… Τότε κατάλαβα πως γερμανικό θα ’ναι το κόλπο αυτό. Ας το λέγανε οι Τούρκοι «γιοκλαμά»...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΤΕΑΣ


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
            Η Κινηματογραφική Λέσχη Ιτέας σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών διοργανώνει αφιέρωμα στον Γαλλικό Κινηματογράφο.
Οι ταινίες που θα προβληθούν, ανήκουν στην πρόσφατη κινηματογραφική παραγωγή, είναι δημοφιλείς και αντανακλούν τις γαλλικές κινηματογραφικές τάσεις σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ...

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ "ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ"

Φίλοι & φίλες
Την Πέμπτη 1-11-2012 και ώρα 18.00, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Δελφών εισάγεται σαν 2ο θέμα η << συζήτηση για το ΕΕΤΗΔΕ & τα νέα
οικονομικά μέτρα>>
Το θέμα αυτό προωθήθηκε από την Πρωτοβουλία μας, μετά την συγκέντρωση
στις 19-9-2012 στο Δημαρχείο Ιτέας.
Καλούμε όσους συντοπίτες μπορούν να παραβρεθούν στο Δημοτικό συμβούλιο.
Φίλοι και φίλες.
Δυο αποκαλυπτικές ενέργειες των τελευταίων ημερών κάνουν να ξεχειλίζει το ποτήρι.
  Η μία, του συνδικάτου της ΔΕΗ με την οποία αποδείχτηκε ότι το ΕΕΤΗΔΕ
(χαράτσι ΔΕΗ )"ανήκει" μόνο στα κορόιδα, αφού οι μεγαλοκαρχαρίες...

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

Σαν συμβολή στο δημόσιο διάλογο που από καιρό θα  έπρεπε να είχε ξεκινήσει στο Δήμο μας,  κατατίθεται το κείμενο αυτό, με σκοπό να αναδείξει αθέατες πτυχές του θέματος και να υποδαυλίσει τον προβληματισμό γύρω απ' αυτό.
Οι ΑΠΕ, όπως εν συντομία αποκαλούνται, αρχικά παρουσιάστηκαν σαν η ιδανικότερη λύση του ενεργειακού  προβλήματος. Όμως στην πορεία οι ιθύνοντες, χάνοντας το μέτρο και την ισορροπία στην χωροθέτησή τους, διακινδυνεύουν να καταστήσουν και τις ίδιες ένα πρόβλημα.
Ειδικά για τους Αιολικούς Σταθμούς (κακώς αποκαλούμενα Πάρκα), αν ξεκινήσουμε από μία γενικότερη τοποθέτηση, πρέπει να επισημάνουμε πως διεθνώς αμφισβητείται έντονα πλέον η κατασκευή και η λειτουργία μεγάλων βιομηχανικών ...

Η Ιτέα το 1926 απο τον δρόμο για Δεσφίνα και άλλες φωτογραφίες

Φαίνεται η Κίρρα, η περιοχή ολόκληρη που δεν είχε φυτευτεί ακόμα με ελιές μέχρι το Λαρνάκι. Τα βουνά χιονισμένα και η θάλασσα ήρεμη. Τρεις τέσσερις δρόμοι χαραγμένοι στην νέα πόλη που δημιουργείται στο επίνειο της Άμφισσας....

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Διεθνής διασυρμός. Τα ξένα ΜΜΕ για την σύλληψη του Κώστα Βαξεβάνη.


 

Διεθνής διασυρμός για την κυβέρνηση Σαμαρά. Πλησιάζει η ώρα που οι Έλληνες πολιτικοί θα συλλαμβάνονται για συγκάλυψη φοροφυγάδων με το που πατάνε τα πόδια τους στο αμερικανικό έδαφος. Η ίδια η επικεφαλής του IMF Κριστίν Λαγκάρντ που έδωσε την λίστα στον ανεκδιήγητο Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται να δώσει έκτακτη συνέντευξη τύπου με την οποία θα καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες πολιτικούς. Στο μεταξύ τα διεθνή ΜΜΕ με συνεχή ρεπορτάζ τους καλύπτουν την σύλληψη Βαξεβάνη.
Το νοσηρό κλίμα της παρακμιακής χούντας συμπληρώνουν και οι φωτογραφίες των στρατιωτών στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με τον Παπούλια να αναχωρεί με την Mercedes του λίγο μετά τις υποκριτικές δηλώσεις ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενόψει των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η ΟκτωβρίουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο  Βασίλης Κυριακάκης βουλευτής Φθιώτιδας με το ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η 28η Οκτώβρη δεν ανήκει στους εχθρούς του λαού, δεν ανήκει σε όλους εκείνους που παρέδωσαν τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας στους αδίστακτους ξένους και ντόπιους τοκογλύφους.
Που επιβάλλουν μια νέα οικονομική και πολιτική κατοχή. Που επιβάλουν ένα νέο φασισμό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό. Που ξεπουλάνε τη πατρίδα μας και θυσιάζουν το λαό μας. Που εξισώνουν ...

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔελφώνΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     
Παρακαλούμε όπως την πρώτη (01η) Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Νικ. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:...

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ HOT DOC ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Το HOT DOC φέρνει στη δημοσιότητα τα ονόματα 2.059 ελλήνων οι οποίοι έχουν λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας. Πρόκειται για τη λίστα Λαγκάρντ η οποία επί δύο τουλάχιστον χρόνια περιφέρεται από συρτάρι σε συρτάρι και από τσέπη σε τσέπη υπουργού, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα μέσο πολιτικού και οικονομικού εκβιασμού.
Οι άνθρωποι που υπάρχουν στη λίστα δεν είναι απαραίτητα φοροκλέφτες, ούτε διαχειριστές μαύρου χρήματος. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες εμφανείς περιπτώσεις συναλλασσόμενων με την τράπεζα που εμφανίζουν καταθέσεις που δεν ταιριάζουν με καμιά επαγγελματική τους δραστηριότητα. ...

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για την αίτηση καθηγητών του ΤΕΙ για την μεταφορά του στη Λαμία

Σε συνθήκες κρίσης ο κάθε ένας κοιτάζει για το τομάρι του. Η διάλυση που επικρατεί στην χώρα μετά τα μνημόνια, η απειλή κατάργησης Τμημάτων και Σχολών έσπρωξε τους καθηγητές του ΤΕΙ να αναζητήσουν σιγουριά . Ζήτησαν να μεταφερθεί η σχολή Εμπορίας και Διαφήμισης της Άμφισσας στην έδρα του ΤΕΙ στην Λαμία, αλλά ούτε και αυτό θα τους προφυλάξει, δεν υπάρχουν μέρη για να κρυφτείς από την κρίση..
Σε κάτι τέτοιες στιγμές είναι ο κάθε ένας που διαλέγει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Η τοπική κοινωνία στήριξε το ΤΕΙ αλλά οι καθηγητές δεν την εμπιστεύονται ούτε την επιλέγουν . Έχουμε βαρεθεί να γράφουμε για τα ΤΕΙ από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της σελίδας μας προφανώς βαρέθηκαν και άλλοι, ακόμα και αν τα έργα συνεχίζονται μετά από χρόνια, αυτό δεν στέκεται ικανό για να εμποδίσει τον μαρασμό.
Δείτε την ανακοίνωση της Αντιπεριφερειάρχου ...

Εκδήλωση για τα 70 χρόνια της ολοσχερούς καταστροφής του Προσηλίου


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση για τα 70 χρόνια της ολοσχερούς καταστροφής του Προσηλίου από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής 26.10.1942.

Στις 26 Οκτωβρίου 1942 το Προσήλιο (Σεγδίτσα) Φωκίδας καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τα Ιταλικά στρατεύματα ...

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

          ANOIKTH  EΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΔΕΛΦΩΝ      Γαλαξίδι 24/10/2012
           Κύριε Δήμαρχε όπως είναι γνωστό ο βασικότερος ίσως σκοπός της συστάσεως των Καλικρατικών
          Δήμων ήταν η δια της ενοποιήσεως των Καποδιστριακών  μείωση του λειτουργικού κόστους , η
           επίλυση  των βασικών κυρίως τοπικών προβλημάτων,  η άρση των τυχόν αδικιών που υπήρχαν και
           η δημιουργία περιβάλλοντος  ισονομίας και ισοτιμίας .
Αυτό θα προέκυπτε από την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών, τη μείωση του αριθμού των αιρετών οργάνων , την καλύτερη οργάνωση κ.ά..
Όσον αφορά στο Γαλαξίδι ,γεγονός είναι ότι ένα  από τα βασικότερα προβλήματά του, η ποιότητα και ποσότητα νερού , βρήκε τη λύση του και μάλιστα από τον πρώτο χρόνο . Μήπως όμως είναι και το μοναδικό επίτευγμα του Δήμου ; γιατί δε λησμονούμε ...

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παππά για το Γλέζο και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ


Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις Παππά περί «εσχατόγερων» και ΓλέζουΠοιοι είναι αυτοί και τι έχουν κάνει που έχουν το θράσος να αποκαλούν τον Μανώλη Γλέζο εγκληματία.
Ο υμνητές του Χίτλερ  έβγαλαν τα απωθημένα του απέναντι στον Γλέζο μην μπορώντας να χωνέψουν ότι κατέβασε τον αγαπημένο τους αγκυλωτό σταυρό απο την Ακρόπολη
Αυτά τα  φρούτα μας φέρνει το ΔΝΤ για να βρουν και να ψηφίσουν αυτοί που φεύγουν από τα κόμματα που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Θα μου πεις είχαν ψηφίσει και τίποτα καλύτερο αυτοί που τώρα θα ψηφίσουν τους φασίστες, πάντα αυτούς που μας κατέστρεφαν ψήφιζαν.
Δείτε τις προκλητικές δηλώσεις του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παππά....

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Η Ελλάδα στα πρόθυρα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου


Δανειστές και εταίροι απαιτούν ειδικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα διαχειρίζεται τα διαθέσιμα της χώρας – Για μηχανισμούς ελέγχου έκανε λόγο ο κ. Β. Σόιμπλε *Κρουστάλλη Δήμητρα 
Αιφνίδια εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα φαίνεται να προκύπτει από τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Αξιόπιστες πηγές, αλλά και τα όσα υπαινίχθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Ευ. Βενιζέλος περί προτεκτοράτου, δημιουργούν την εντύπωση ότι εταίροι και δανειστές ζητούν πρόσθετες διασφαλίσεις για την καταβολή της μεγάλης δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.
Η χαρακτηριστική δήλωση του κ. Βενιζέλου είναι: «Θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνει σεβαστή, τουλάχιστον στα θεμελιώδη στοιχεία, η αξιοπρέπειά μας, σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους. Αυτή πρέπει να γίνεται από τις Ελληνικές Αρχές, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είμαστε προτεκτοράτο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι εταίροι μας και η τρόικα»....

Στο φαράγγι του Ενιπέα με τους ορειβάτες της Αράχωβας

Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Αράχωβας

CineItea: παιδικός Κιν/φος : "Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας"

Κυριακή 28/10   ώρα 6μμ στο Δημαρχείο της Ιτέας.

Ταινία "Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας"
Κινούμενα Σχέδια | 98' |

Μια πρωτότυπη περιπέτεια για τη τρυφερή φιλία ανάμεσα σε ένα παιδί και ένα δράκο
...

Μάνος Χατζιδάκις: "Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι"

Ένα κείμενό του για το νεοναζισμό και τον εθνικισμό που έγραψε τον Φεβρουάριο του 1993, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του"Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του....

Επισκευή ηλεκτροφωτισμού κόμβων Εθνικού Οδικού ΔικτύουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  «Επισκευή ηλεκτροφωτισμού κόμβων Εθνικού Οδικού Δικτύου»
Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας στα πλαίσια των προσπαθειών της για την καλυτέρευση των συνθηκών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο για τους διερχόμενους οδηγούς, πραγματοποίησε εργολαβία για την επισκευή του ηλεκτροφωτισμού στους παρακάτω κόμβους και δρόμους:
1.     Στη θέση Κακκανού, πραγματοποιήθηκε η επισκευή της αριστερής πλευράς, κατευθυνόμενοι προς Ιτέα, όλων των φωτιστικών σωμάτων και έγινε η ανακατασκευή όλης της ηλεκτρικής γραμμής με νέα καλώδια (τα παλιά είχαν κλαπεί από αγνώστους) στη θέση Κακκανού....

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 21-10-2012

Στη διάρκεια επερώτησης 31 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την Παρασκευή 19-10-2012, σχετική με το Δημόσιο Σύστημα Περίθαλψης, προκλήθηκε ο αρμόδιος υπουργός δύο φορές από τον βουλευτή Φθιώτιδας και γιατρό Βασ. Κυριακάκη με τα παρακάτω λόγια όπως τα αντιγράφουμε από τα πρακτικά:
«....Συνεχίζεται, επίσης, η διαδικασία συγχώνευσης, κλεισίματος νοσοκομείων, κατάργησης οργανικών κλινών και θέσεων μέσω της αλλαγής οργανισμών. Αρχίσατε με το 1ο και 7ο ΙΚΑ, σκέφτεστε να πάτε στο Νοσοκομείο της Πατησίων και της Παμμακαρίστου και από πληροφορίες από τον Τύπο ακούμε και για νοσοκομεία σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές,  όπως της Άμφισσας, της Λευκάδας, του Κιλκίς, της Ιεράπετρας, της Σητείας. Θέλουμε να μας πείτε πραγματικά ποια είναι τα σχέδιά σας πάνω σε...

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας ευχαριστεί θερμά την εταιρεία S&B,

φώτο αρχείου


 Αλίμονο να μην βοηθήσει η εταιρεία το Λιμενικό Ταμείο στην ανάπτυξη του τουρισμού, ολόκληρο Λαρνάκι έφτιαξε...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας ευχαριστεί θερμά την εταιρεία  S&B για την άμεση ανταπόκρισή της   στο αίτημά μας   για  τις εργασίες  επισκευής  των προσκρουστήρων προσέγγισης (fenders) της προβλήτας του λιμένα της Ιτέας...

Από την ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ στην ΣΤΡΩΜΗΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ .
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ , ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012 ορειβατικό περπάτημα

Από ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ στην ΣΤΡΩΜΗ .

Μονοπάτι με καλή σήμανση ...

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Διαγράφηκε o βουλευτής της ΝΔ Ν. Σταυρογιάννης

Διαγράφηκε o βουλευτής της ΝΔ Ν. ΣταυρογιάννηςΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τον βουλευτή της ΝΔ Φθιώτιδος, Νίκο Σταυρογιάννη έθεσε σήμερα εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, μετά τις δηλώσεις του ότι θα καταψηφίσει τα νέα μέτρα. Τη σχετική επιστολή γνωστοποίησε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη....

Φωτόπουλος: Πολυήμερες απεργίες και χιλιάδες προσλήψεις στη ΔΕΗ!

fotopoulosΜπλόκο στη λειτουργία του συστήματος με πολυήμερες απεργίες και χιλιάδες προσλήψεις στη ΔΕΗ πρότεινε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Ν. Φωτόπουλος από το βήμα του συνεδρίου της Ομοσπονδίας την Κυριακή στην Αθήνα.
Ο κ. Φωτόπουλος καυτηρίασε την απουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης από το συνέδριο κάνοντας λόγο για ασέβεια απέναντι στο θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της ΓΣΕΕ και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Α. Ζερβός.
Ο κ. Φωτόπουλος χαρακτήρισε "ντουφεκιές στον αέρα" τις 24ωρες απεργίες λέγοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος δεν συμμετέχει και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του "σε εμάς που τον εκπροσωπούμε".
Για να σταματήσουμε τις μπουλντόζες της τρόικας πρέπει να αντισταθούμε, είπε και ζήτησε από τη ΓΣΕΕ να υιοθετήσει το σύνθημα "Η εμείς ή αυτοί"....

ΔΥΟ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Χρίστος Ε. Μαυρόπουλος
Ο κάθε άνθρωπος, περνώντας απ’ τη ζωή, γράφει και την ιστορία του
στο κιτάπι της ανθρωποσύνης.
Άλλος με το νου, άλλος με την καρδιά κι άλλος με την ψυχή !
Έτσι γράφονται τα καμώματά μας.
Κι άλλοι, οι κατοπινοί, τ’αναθυμούνται και τ’ανιστορούν,
οι πιότεροι, συνήθως, τ’άσχημα κι οι λιγοστοί τα ωραία και καλά !
Έτσι, εγώ σήμερα εδώ, σε τούτο το σημείωμα, θα καταπιαστώ με δυο απλούς,καλοσυνάτους και ταπεινούς ανθρώπους, που δίχως μεγάλα σχέδια και ρίσκα στη ζωή, βγάνανε το ψωμί τους, φκιάσανε φαμελιές, παιδιά και ζήσανε με τα...

Ψυχρολουσία για Σαμαρά στη Σύνοδο ΚορυφήςΟ τρικομματικός θίασος τα δίνει όλα στην τρόικα, αλλά δεν εξασφάλισε ούτε πότε θα έρθει η περιβόητη δόση ούτε αν θα έρθει ολόκληρη ή σε… δόσεις ούτε αν η εκταμίευσή της θα συνοδευτεί και από άλλες απαιτήσεις… Ο «σκληρός» Σόιμπλε θα κρίνει τη συνέχεια, στο Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου…
Μια αό­ρι­στη «εύ­φη­μη μνεία» για τις «προ­σπά­θειες» που κα­τα­βάλ­λει η κυ­βέρ­νη­σή του, κα­τά­φε­ρε να απο­σπά­σει από τη Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής ο επι­κε­φα­λής του τρι­κομ­μα­τι­κού κυ­βερ­νη­τι­κού θιά­σου Αντώ­νης Σα­μα­ράς.
Το «πρά­σι­νο φως» για την εκτα­μί­ευ­ση της δόσης πα­ρα­πέ­μπε­ται για το Eurogroup της 12ης Νο­εμ­βρί­ου, υπό την υψηλή επο­πτεία του «σκλη­ρού» Γερ­μα­νού Οι­κο­νο­μι­κών ...

ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ με την μεταφορά νερού στους Άγιους Πάντες

  Το καλοκαίρι , στη γιορτή του καλαμαριού , δόθηκε από τον κ. Δήμαρχο η διαβεβαίωση στους κατοίκους των Αγίων Πάντων ότι μετά από δέκα ημέρες θα έχουν νερό από το Μόρνο όχι μόνο για να πίνουν όπως γινόταν μέχρι τότε από το ξεχωριστό δίκτυο που υπάρχει γι αυτό το λόγο , αλλά και για όλες τις άλλες χρήσεις από το άλλο δίκτυο μέσω των δεξαμενών των δύο οικισμών του χωριού ...

Roadhouse Blues Club βραδιές με καλή μουσική και καλή παρέα!

βραδιές με καλή μουσική και καλή παρέα!
Roadhouse Blues Club
http://roadhousebluesclub.blogspot.gr/

έναρξη: 20 Οκτωβρίου 2012, Σάββατο, 22.00
κάθε Παρασκευή και Σάββατο, βράδυ
"Roadhouse Blues Club", Καποδιστρίου 83, Ιτέα...

Να απελευθερωθούν άμεσα οι ακτιβιστές του EstelleΚαλά στην υγεία τους όλοι οι επιβαίνοντες του Estelle, που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας, μετά την επέμβαση ισραηλινών κομάντος του πολεμικού ναυτικού. Το ιστιοφόρο, αναμένεται να φτάσει αργά απόψε το βράδυ στο λιμάνι Ασντόντ, μετά τη ρυμούλκησή του από τις ισραηλινές αρχές. Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ισραηλινή πρεσβεία και στο ΥΠΕΞ.
Το Estelle δεν κα­τά­φε­ρε να ολο­κλη­ρώ­σει το τα­ξί­δι του, μετά το «ρε­σάλ­το» αντρών του ισ­ραη­λι­νού ναυ­τι­κού πάνω στο πλοίο. Η ελ­λη­νι­κή πρε­σβεία στο Ισ­ρα­ήλ έλαβε δια­βε­βαιώ­σεις ότι οι επι­βαί­νο­ντες είναι καλά στην υγεία τους (ανά­με­σά τους δύο βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΕΚΜ και τρεις ακόμα Έλ­λη­νες ακτι­βι­στές) και δεν τους ασκή­θη­κε βία. Οι Ισ­ραη­λι­νοί κά­νουν λόγο για μη­χα­νι­κή βλάβη,....

Ισοδύναμα Μέτρα: 13,5 Πράγματα Που Μπορείς Να Αγοράσεις Με 13,5 Δισ. Ευρώ.

 Με μια απλή διαίρεση βρίσκουμε ότι τα νέα μέτρα στοιχίζουν 1350 ευρώ σε κάθε Έλληνα. Κάντε ένα πολλαπλασιασμό με όσους μένουν στο σπίτι άνδρες γυναίκες γέροντες και παιδιά και θα καταλάβετε πόσα θα πρέπει να δώσετε χοντρικά. 
Βέβαια δεν τα πληρώνουν αυτά τα χρήματα όλοι αλλά προς θεού μην νομίζετε ότι θα τα πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Οι φτωχοί θα τα πληρώσουν ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν μία. Θα τα πληρώσουν από την υγεία, την παιδεία, την αστυνόμευση, τις δημόσιες παροχές που πληρώνουμε και δεν θα έχουμε. Τι γίνεται όμως αν έχουμε όλα αυτά τα χρήματα μαζεμένα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες ισοδύναμες επενδύσεις δείτε τι σκέφτηκε το ΣΤΡΟΥΓΚ....

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Εκδηλώσεις Μνήμης για τον ερχομό των Μικρασιατών στη Φωκίδα


20 - 21 Οκτωβρίου 2012
στο Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ιτέας Φωκίδας με την υποστήριξη της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις, 20 - 21 Οκτωβρίου 2012 στο Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας...

Ζητούν αντισταθμιστικά της ΕΥΔΑΠ για την περιοχή του ΜόρνουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  «Αντισταθμιστικά της ΕΥΔΑΠ για την περιοχή του Μόρνου»
Η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας με έγγραφά της και τηλεφωνικές επαφές προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και τους αρμόδιους φορείς, στήριξε την πρωτοβουλία του Δημάρχου Δωρίδας κου Καπετζώνη και των Δημάρχων περιοχών με λίμνες, για την παροχή ....

Η Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στον Μώλο της Ιτέας

Με την παρουσία του βουλευτή Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συγκέντρωση στις 18-10-2012 ημέρα απεργίας στον μώλο της Ιτέας από τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Δήμου Δελφών.

Ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε μια δεύτερη συγκέντρωση  το βράδυ της ίδιας μέρας μετά την συμμετοχή στην πρωινή απεργιακή συγκέντρωση της Άμφισσας....

Πάνω από 200.000 διαδηλωτές κατά των νέων μέτρωνΕκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους και κλειστά μαγαζιά υποδηλώνουν την πλήρη διάσταση του λαού με την κυβέρνηση Σαμαρά
Συγκλονιστική από πλευράς συμμετοχής ήταν η χθεσινή διαδήλωση στην Αθήνα εναντίον των νέων εξοντωτικών μέτρων λιτότητας που προωθούν η ΕΕ, το ΔΝΤ και η συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη. Πάνω από 200.000 (!) εργαζόμενοι, επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι, άνεργοι, νέοι και συνταξιούχοι συμμετείχαν στην πορεία από το Πεδίον του Αρεως και την Ομόνοια ως το Σύνταγμα, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά επί ώρες όλον τον ενδιάμεσο χώρο.
Το μέγα πλήθος που κατέλαβε το κέντρο της Αθήνας ήταν υπερδιπλάσιο εκείνου που συμμετείχε στη διαδήλωση της προηγούμενης γενικής απεργίας στα τέλη Σεπτεμβρίου...

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Χειμερινά Δρομολόγια Χάνια - Τριζόνια - Χάνια

Χειμερινά Δρομολόγια Χάνια - Τριζόνια - Χάνια

Χάνια - Τριζόνια:
7.15
8.15
11.00
13.30
15.15
18.00
19.15

Τριζόνια - Χάνια: ...

Σε λίγες ώρες φτάνει στη Γάζα το EstelleΣτις ακτές της Γάζας αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα το ιστιοφόρο Estelle. Οι κρίσιμες ώρες είναι μεταξύ 6-10 το πρωί, όταν και αναμένεται να συναντηθεί με τα ισραηλινά πολεμικά πλοία. Συνέντευξη τύπου και δημόσια δήλωση στήριξη της αποστολής από πολιτικά πρόσωπα, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Στο πλοίο επιβαίνουν και Έλληνες ακτιβιστές, ανάμεσά τους και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Για το εγ­χεί­ρη­μα του Estelle, στην αί­θου­σα της πα­λιάς Πρυ­τα­νεί­ας του Εθνι­κού Με­τσό­βιου ...

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ

Έκκληση προς τους εργαζομένους να ενταντικοποιήσουν τις κινητοποιήσεις τους απευθύνει η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξεδόθη, να πέσει η κυβέρνηση το συντομότερο.
Στην ανακοίνωση εκφράζεται η ικανοποίηση για τις κινητοποιήσεις της Πέμπτης ενώ τονίζεται πως για άλλη μια φορά χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν την Αθήνα και άλλες πόλεις, απαιτώντας να μπει φραγμός στα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης και τρόικας, που δεν έχουν τέλος.


Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση έδειξε τις προθέσεις της, να υπερβεί κάθε όριο και ερμηνεία της δημοκρατικής νομιμότητας, ασκώντας ασύλληπτη αστυνομική βία και κατασταλτική επιβολή, χωρίς προσχήματα και αφορμές, βομβαρδίζοντας απρόκλητα την πορεία των συνδικάτων με χημικά, εισβάλοντας εντός ...

Δημοσίευση για εξώδικο του Π. Παπαιωάννου και η απάντησή του Αυτοδιοικητικού κινήματος

Εξώδικο Πανουργιά Παπαιωάννου Προς Δέσποινα Σπανούδη για την τελευταία της ανακοίνωση
Την καλεί να ανακαλέσει τα περί διασύνδεσης εξουσίας και οικονομικών ομίλων στο σκέλος που αναφέρεται στον ίδιο
Προειδοποιεί για προσφυγή στπ Δικαιοσύνη και δίνει τρεις μέρες περιθώριο για την ανάκληση της ανακοίνωσης. ...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 65ΧΡΟΝΟ ΝΕΚΡΟ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Φωτι απο την πορεια και την σταση των ΜΑΤ

- Ηταν ανεργος ναυτεργάτης 6 χρόνια χωρίς δουλειά
- Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό λίγο μετά την λήξη του συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ
- Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή
Την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς άφησε, 65χρονος άνεργος ναυτεργάτης 6 χρόνια χωρίς ...

Aπ΄το αυγό του φιδιού στο μυαλό του γορίλα

0302f67b5998e97b4a29079b3e9774b8

Toυ Στάθη (Σταυρόπουλου)

Οι ψευτομαγκιές και οι τσαμπουκάδες της Χρυσής Αυγής αρχίζουν να την εκθέτουν στα μάτια πολλών από εκείνους που την ψήφισαν εις ένδειξιν διαμαρτυρίας - όσον
 1e84cc764cd1397f7c0c56bf8fbd7762περνάει ο καιρός, όλο και πιο λίγοι θα ακολουθούν αυτό το μόρφωμα, ώσπου να του απομείνουν όσοι ταυτίζονται μαζί του, όσοι τo σκοτάδι μέσα στο μυαλό τους μπορεί να ’ναι
1e84cc764cd1397f7c0c56bf8fbd7762ανάλογο με το σκοτάδι του θανάτου, τις νεκροκεφαλές των Ες Ες, τα μαύρα τι-σερτς (καρικατούρες των μεγαλοχιτώνων) και τα λοιπά αρρωστιάρικα γκάτζετ του χώρου των «εμπρηστών» και των «νεκρών ψυχών».
1e84cc764cd1397f7c0c56bf8fbd7762Πιστεύω ότι το σημείο καμπής για τη Χρυσή Αυγή ήταν η κοπάνα της από τις διαδηλώσεις εναντίον της Μέρκελ. Εκεί οι επίγονοι των ταγματασφαλιτών και των δωσιλόγων απέδειξαν ότι όσον κάνουν τον μάγκα στους αδυνάμους, άλλο τόσο στέκουν σούζα μπροστά στους Δυνατούς.
1e84cc764cd1397f7c0c56bf8fbd7762Απέδειξαν ότι μπορούν να ξυλοφορτώνουν ανυπεράσπιστες γυναίκες, αλλά μπροστά στην Καγκελάριο είναι κότες. Κότες με σιδηρούν σταυρόν στα καλσόν.
1e84cc764cd1397f7c0c56bf8fbd7762Το ίδιο παθαίνει τώρα η Χρυσή Αυγή και με τις απεργίες. Είναι πανταχού απούσα. Αποδεικνύοντας έτσι με ποια πλευρά πράγματι είναι. Αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι η μακρυά μαύρη χειρ των αφεντικών, το παρακράτος του κράτους, αποδεικνύοντας ότι η μόνη σχέση που έχει η Χρυσή Αυγή με τους εργάτες κι όλους τους εργαζόμενους είναι να τους βαράει...