Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

ΑΜΦΙΣΣΑ - ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΚΟΡΚΟΝΕΑ

Το... κτήνος ο Καλλικράτης!

Από τα παλιά "μαργαριτάρια" του σχολείου ήταν η απάντηση στην ερώτηση ποιός έφτιαξε την Ακρόπολη: Το κτήνος ο Καλλικράτης

Δυστυχώς το "μαργαριτάρι" γίνεται επίκαιρο με το σχέδιο που υπερφίαλα ονομάστηκε "Καλλικράτης" -λες ο Γιωργάκης να οραματίζεται τον εαυτό του ως Περικλή;
Ένα σχέδιο που βιαστικά, πρόχειρα και ανοργάνωτα έρχεται αν αλλάξει το χάρτη της Ελλάδας. Όποια άποψη κι αν έχει κανείς για τη μεταρρύθμιση, δεν μπορεί παρά αν συμφωνήσει πως τέτοιες μεγάλες αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν με αυτό τον τρόπο:
Χρειάζεται εκτεταμένος διάλογος και φυσικά η ενημέρωση αλλά και η δυνατότητα παρέμβασης των τοπικών κοινωνιών...
Κατάγομαι από ένα χωριό της Φωκίδας, τα Καστέλλια, που ο "Καποδίστριας" οδήγησε ήδη σε μαρασμό. Φαντάζομαι ότι ο "Καλλικράτης" θα βάλει την τελεία, αν ισχύσουν τα σενάρια ... που έχουν ακουστεί.

-Είναι απαράδεκτο έτσι κι αλλιώς να παρουσιάζεται το σχέδιο, αλλά να αποκρύβονται οι "συνενώσεις" που έχουν αποφασιστεί
-Είναι απαράδεκτο να διατηρείται ένα εκλογικό σύτημα που δίνει στον πρώτο συνδυασμό τα 3/5 των δημοτικών συμβούλων, ακόμη κι αν είναι μειοψηφία στην τοπική κοινωνία (δεν λύνουν το θέμα τα εκβιαστικά διλήμματα της "δεύτερης Κυριακής)
-Ως πρώτο δείγμα γραφής για μια αληθινή μεταρρύθμιση θα ήταν η καθιέρωση της απλής αναλογικής και η κατάργηση του "δημαρχοκεντρικού" συστήματος.
-Ο απόλυτος έλεγχος της δημοτικής αρχής από μια παράταξη που ισχύει όλα αυτά τα χρόνια έχει οδηγήσει στη διαφθορά, όπου ως γνωστόν οι Δήμοι κρατούν τα πρωτεία μαζί με τις πολεοδομίες.
-Σε αυτό το απόλυτα διεφθαρμένο κομμάτι του κρατικού μηχανισμού θα δωθεί πακτωλός χρημάτων και υπερεξουσίες. Γιατί άραγε;


Από εδώ θα ξεκινήσουμε από σήμερα ένα διάλογο για το ζήτημα, θέτοντας και διάφορα ζητήματα σε δηοψήφισμα μέσω του μπλογκ. Είμαι ανοικτός σε κάθε άποψη -ακόμη κι αν δεν συμφωνώ...
Το κείμενο της Κίνησης Δημοτών Βριλλησίων, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και ανοίγει τον διάλογο από αυτό εδώ το μπλογκ..
Όχι στη συγκεντρωτική «αποκέντρωση» του «Καλλικράτη»
Ναι στη δημοκρατική συμμετοχική αυτοδιοίκηση!

Από την εποχή της μεταπολίτευσης, όλες οι κυβερνήσεις απέτυχαν να συγκροτήσουν μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση προς όφελος των πολιτών, ακόμη και με βάση τις δικές τους κρατούσες πολιτικές αντιλήψεις. Τα νομοσχέδια που κατά καιρούς εμφανίστηκαν, κατέληξαν τελικά σε πολύπλοκες δομές εξουσίας και προκάλεσαν μεγαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους πολίτες. Στο χώρο της αυτοδιοίκησης, οι κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας παρακράτησαν τεράστια ποσά από θεσμοθετημένους πόρους της, έφτιαξαν ανεξέλεγκτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοτικές επιχειρήσεις, υπέθαλψαν τις ελαστικές μορφές εργασίας, δημιούργησαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. και αδρανοποίησαν κάθε θεσμό λαϊκής συμμετοχής. Κατάφεραν έτσι, η τοπική αυτοδιοίκηση να μοιάζει σήμερα ελάχιστα «τοπική» και σχεδόν καθόλου «αυτοδιοίκηση».


1) Το νέο νομοθέτημα για την αυτοδιοίκηση βρίσκεται προ των πυλών. Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση δημιουργούνται νέοι υπερμεγέθεις δήμοι σε έκταση και πληθυσμό, τους απρόσωπους μηχανισμούς των οποίων δύσκολα θα προσεγγίζουν οι πολίτες. Συγκροτείται ένα δαιδαλώδες διοικητικό οργανόγραμμα που αποκλείει κάθε δυνατότητα παρέμβασης σε επίπεδο γειτονιάς, προς όφελος των πελατειακών σχέσεων, του παραγοντισμού και των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων. Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας που έχουν ήδη αποδυναμωθεί (λαϊκές συνελεύσεις, συνοικιακά συμβούλια), εξαφανίζονται οριστικά και η διαχείριση της εξουσίας συγκεντρώνεται σε πιο ελεγχόμενες δομές. Είναι ενδεικτικό ότι η μοναδική πρόβλεψη του νέου νόμου για την εκπροσώπηση των σημερινών δήμων αφορά στη σύσταση πενταμελών τοπικών συμβουλίων με αρμοδιότητα «την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο, στα συστήματα ύδρευσης-αποχέτευσης και την πυροπροστασία»! Προβλέπεται επίσης διορισμένος από τον δήμαρχο τοπικός αντιδήμαρχος από τους συμβούλους της πλειοψηφίας για να «εκπροσωπεί τους πολίτες των παλιών δήμων στην εκτελεστική λειτουργία του νέου Δήμου»!
2) Το ζήτημα του «μεγέθους» των νέων δήμων δεν είναι τεχνικό θέμα. Είναι βαθιά πολιτικό, τουλάχιστον για όσους αποβλέπουν στα οφέλη της άμεσης δημοκρατίας. Η Τ.Α.. ή θα είναι και τοπική και αυτοδιοίκηση ή δεν θα υπάρχει. Οι υπερμεγέθεις ενότητες τείνουν να ευνοούν την τάση της αντιπροσώπευσης, αντί της αυτοοργάνωσης των πολιτών. Η κοινωνική δράση των ίδιων των πολιτών και όχι οι επαγγελματίες της πολιτικής μπορεί να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα. Η πραγματική συμμετοχή έχει παιδευτικό και οραματικό χαρακτήρα, «μαθαίνει» κανείς να είναι πολίτης, όπως «μαθαίνει» και να ιδιωτεύει. Η κινηματική λογική είναι ο δρόμος για την επίτευξη στόχων, ο διευρυμένος δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία είναι απάντηση στην απρόσωπη και γραφειοκρατική λειτουργία της σημερινής Τ.Α., στα φαινόμενα αδιαφάνειας, πελατειακών σχέσεων και διαπλεκόμενων συμφερόντων.
3) Ένα νομοσχέδιο που προπαγανδίζεται ως μεταρρύθμιση, δεν νοείται να επιδεινώνει την σημερινή πραγματικότητα σε επίπεδο εκλογικών διαδικασιών. Απλή αναλογική, διευρυμένες αρμοδιότητες στους αιρετούς, ενημέρωση και μέτρα ελέγχου των αποφάσεων από τούς πολίτες, αποφασιστικός ρόλος των λαϊκών συνελεύσεων γειτονιάς σε ζητήματα προϋπολογισμού, πολεοδομικά κλπ, δημοψηφίσματα, είναι στοιχεία μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης. Αν εφαρμοστεί σήμερα το σχέδιο «Καλλικράτης», καθώς το εκλογικό σύστημα εξασφαλίζει το 60% των εδρών στον πρώτο συνδυασμό, τμήματα των τοπικών κοινωνιών θα υποεκπροσωπούνται ή και δεν θα εκπροσωπούνται καθόλου στους νέους δήμους, με ορατό αποτέλεσμα να επικρατήσουν αντιπαραθέσεις (αντί συνεργασίας) ανάμεσα στους πολίτες και τον κεντρικό μηχανισμό του δήμου. Η καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας της ψήφου στις νέες συνθήκες περιορίζει ακόμη περισσότερο την αντιπροσώπευση όλων των τάσεων των τοπικών κοινωνιών και τον ουσιαστικό διάλογο στο δημοτικό συμβούλιο, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η απλή αναλογική σαν πάγιο εκλογικό σύστημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
4) Κατά το σχέδιο «Καλλικράτης» οι δήμοι θα μπορούν να αναλαμβάνουν έργα υποδομών, μεταφορών, περιβάλλοντος, εμπορίου, εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ. Οι κυβερνήσεις δηλαδή που εγκατέλειψαν και απαξίωσαν τον δημόσιο τομέα, τώρα θέλουν να απαλλαγούν από την ευθύνη συντήρησής του, μεταφέροντας το κόστος στην αυτοδιοίκηση, αλλά και την αγορά. Γι’ αυτό οι πρόσφατες αναδιαρθρώσεις αποσκοπούν να καταστήσουν ελκτικούς για κερδοφόρες δραστηριότητες, τομείς που δεν είχαν ως σήμερα επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Μοιάζει λοιπόν αναπόφευκτη η δημιουργία ανισοτήτων σε ότι αφορά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δήμους και βέβαιη η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των κοινωνικών αγαθών. Έτσι, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πολιτική μείωσης των δαπανών, η ελληνική οικογένεια θα κληθεί και πάλι να συμβάλει για υπηρεσίες που ήδη χρηματοδοτούσε μέσω της φορολογίας και των έμμεσων φόρων. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι δήμοι έχουν ήδη αυξήσει τον δανεισμό τους από τις τράπεζες και αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούν σε υψηλότερη φορολόγηση των πολιτών.
5) Όσο τα αιρετά όργανα απομακρύνονται από τη λαϊκή βάση και συνδέονται οργανικά με τις δυνάμεις της αγοράς,τόσο πιο ευάλωτα θα γίνονται έναντι των οικονομικών συμφερόντων. Αν μέχρι σήμερα οι δημοτικές αρχές συναλλάσσονταν με το «μικρό» εργολαβικό κεφάλαιο, τώρα θα υποχρεωθούν σε δοσοληψίες με ισχυρές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, για τη χωροθέτηση χρήσεων γης για εμπορικές ζώνες, για προνομιακή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο οι κοινωνικές αντιστάσεις και ο έλεγχος δυσκολεύουν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα διαπλοκής και διαφάνειας και παρά τα μέτρα πρόληψης που υποτίθεται ότι εισάγονται για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
6) Η μείωση του αριθμού των Νομικών Προσώπων των Δήμων που χαρακτηρίζονται από υπερβολικά έξοδα και αδιαφάνεια, είναι από τα κύρια επιχειρήματα των συντακτών του νέου νόμου. Εμείς προτείνουμε ως λύση την πλήρη κατάργηση αυτών των προβληματικών θεσμών, αφού οι κοινωνικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο (κοινωνική πολιτική, αθλητισμός, πολιτισμός, προστασία 3ης ηλικίας, παιδικοί σταθμοί κλπ), μπορούν να ανατεθούν σε έναν ενιαίο Δήμο με σύγχρονες υπηρεσίες -στελεχωμένες με προσωπικό πλήρους και σταθερής εργασίας, χωρίς επιμέρους δημοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
7) Πέρα από την τύχη του νέου νομοσχεδίου, που τελικά καταργεί την αυτοδιοίκηση, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη μιας συλλογικής επεξεργασίας ενός πλαισίου στόχων και αιτημάτων που θα απαντούν από τη σκοπιά των αναγκών και των δικαιωμάτων των πολιτών στο ερώτημα «ποια αυτοδιοίκηση ονειρευόμαστε» και πώς η σημερινή κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Είναι ένα στοίχημα-προϋπόθεση για μια πιο συστηματική παρέμβαση των κινημάτων
ΚΙNHΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ
(Οι υπογραμμίσεις δικές μου)
Από Ημερολόγιο ενός Πατέρα

Στην “εντατική” ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού

“Παιχνίδια” με τη θεσμοθέτηση του Δρυμού Παρνασσού.

Μεταξύ Δήμων, Νομαρχιών, της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας και των Υπουργείων «ακροβατεί» η εκ νέου θεσμοθέτηση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, τη στιγμή που το ασαφές καθεστώς ευνοεί τις… «επενδύσεις» παντός τύπου στην περιοχή προστασίας, μιας από τις ομορφότερες ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ιστορία


Το 1985 η τότε κυβέρνηση διά του Υπουργού Κώστα Λιαλιώτη είχε δρομολογήσει την προστασία ... του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, εκπονώντας σχετική Περιβαλλοντική μελέτη και Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Για διάφορους λόγους το θέμα είχε «παγώσει» έως το 2004.

Το πρώτο τρίμηνο του 2004 η Κυβέρνηση Σημίτη επανέφερε το θέμα και είχε ετοιμάσει Σχέδιο ΚΥΑ για τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού. Την πρόλαβαν όμως οι εκλογές.

Ο Επτάλοφος

Ο Πρόεδρος του τότε Τοπικού Συμβουλίου Επταλόφου του Δήμου Παρνασσού, κ. Πάλλας προκάλεσε δύο Λαικές Συνελεύσεις στην Αγόριανη με την παρουσία του τότε Βουλευτή Γιάννη Μπούγα και εκπροσώπων των Αρμόδιων φορέων. Αντηλλάγησαν απόψεις για το θέμα και με συντριπτική πλειοψηφία οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν την συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την δημιουργία αντιπρότασης επί του σχεδίου ΚΥΑ, το οποίο δεν είχε λάβει υπόψη του την τοπική κοινωνία και τα προβλήματα που θα δημιουργούσε για την οικονομική και οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Η επιτροπή άμεσα κατέθεσε τις προτάσεις της στο Τοπικό και Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία με ομόφωνη απόφασή τους αποδέχθηκαν πλήρως.

Στη συνέχεια στην δεύτερη Λαϊκή Συνέλευση στην Αγόριανη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι παρουσία και του κυρίου Μπούγα, ο οποίος και ανέλαβε την υποχρέωση να θέσει το θέμα στην ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Ταυτόχρονα ο Δήμος Παρνασσού απέστειλε τις προτάσεις του σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η συνέχεια

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και με την προσπάθεια του τότε βουλευτή, το αρμόδιο Υπουργείο πάγωσε το θέμα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009.

Τότε και παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου ότι θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις τις Τοπικής Κοινωνίας πριν ανακύψει το θέμα, απέστειλαν νέα ΚΥΑ στις Νομαρχίες Φωκίδας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας ώστε να γνωμοδοτήσουν τα Νομαρχιακά Συμβούλια.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν φέρει το θέμα στο Συμβούλιο, ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους Δήμους ώστε να καταθέσουν τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις.

Άμεσα συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρνασσού και με ομόφωνη απόφαση ζητήθηκε η αναβολή του θέματος, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να υποστηριχθούν οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παρνασσού που είχαν γίνει το 2004 νομικά και επιστημονικά.

Το ίδιο ζητήθηκε και από την Διοικούσα του ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας στην συνεδρίαση της Δευτέρας 7-12-09, που είχε θέμα την γνωμοδότηση επί του σχεδίου ΚΥΑ για τον Εθνικό Δρυμό.

Η Απόφαση του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία, αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Να αποστείλει έγγραφο στο αρμόδιο Υπουργείο και να ζητά το «πάγωμα» του θέματος ώστε να ληφθούν υπόψη και οι Τοπικές κοινωνίες.

2. Να συγκροτήσει επιτροπή Επιστημόνων ώστε να καταθέσει προτάσεις.

3. Να αναλάβει την πρωτοβουλία για διοργάνωση Ημερίδας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Υπουργείου για την από κοινού συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων-προτάσεων για το θέμα.

Οι μελλοντικές εξελίξεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρνασσού είναι σε συνεχή επικοινωνία με την βουλευτή του Νομού κυρία Παπαθανάση, ώστε να διερευνήσει τις προθέσεις της νέας Κυβέρνησης για το θέμα. Παράλληλα είναι σε επαφή με όμορους Δήμους για την από κοινού δράση, καθώς είναι πολλές οι περιοχές που εμπλέκονται.

Επίσης, ομάδα δικηγόρων και ειδικών επιστημόνων επεξεργάζεται την ΚΥΑ σε συνάρτηση με τις προτάσεις του Δήμου Επταλόφου, ώστε να υποστηριχθούν νομικά και επιστημονικά οι θέσεις του, τις οποίες θα καταθέσουν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο αλλά και στο Υπουργείο.

Ο Δήμος Επταλόφου στη βασική φιλοσοφία για τον Εθνικό Δρυμό δεν διαφωνεί, αλλά υποστηρίζει ότι δεν μπορεί χωρίς δημόσια διαβούλευση να παίρνονται αποφάσεις για το μέλλον του τόπου και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα σημερινά δεδομένα στην περιοχή του Παρνασσού. Τονίζουν δε ότι θέλουν πρώτοι εκείνοι την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αυτό δεν είναι ανεξάρτητο της δεδομένης οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Την ώρα που το θέμα της εκ νέου θεσμοθέτησης και καθορισμού επιτρεπόμενων και απαγορευμένων χρήσεων στην Περιφερειακή ζώνη κάποιοι κερδοσκοπούν, χτίζοντας με εντατικούς ρυθμούς και καταστρέφοντας ότι έχει απομείνει.

Τι δουλειά και τι αρμοδιότητα έχει το ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδος στη θεσμοθέτηση της περιοχής προστασίας; Ακόμη και το ΥΠΕΧΩΔΕ διασπάστηκε στον τομέα Περιβάλλοντος και σε αυτόν των Έργων.

Όταν επιτέλους θα θεσμοθετηθεί η… προστασία του Δρυμού, δεν θα έχει απομείνει τίποτα για να προστατέψουμε… Κύριοι αρμόδιοι ακούτε;;

Parnassos.co.nr

Κυκλοφόρησαν τα Καστελλιώτικα Νέα

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 229 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn/2009/KN_F229_20091000_12.pdf

Καλή ανάγνωση!

Εξασθενούν οι σεισμικές δονήσεις στο Μοναστηράκι

Συνεχίζονται και σήμερα οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή Μοναστηρακίου που εκδηλώθηκε ο χθεσινός σεισμός. Το μέγεθός τους σήμερα περνά σπάνια τους 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε ένα ακόμη εικοσιτετράωρο ώστε να βγει το τελικό συμπέρασμα αν είχαμε τον κυρίως σεισμό ή όχι.

Με το φως της ημέρας ο δήμαρχος Ευπαλίου Αναστάσιος Παγώνης δήλωσε ότι οι ζημιές στην περιοχή λόγω του χθεσινοβραδινού σεισμού των 5,2 ρίχτερ είναι πολύ περισσότερες απ ότι είχε εκτιμηθεί. Μέχρι αυτή την στιγμή έχουν εντοπιστεί ζημιές σε οικοδομές, αποθήκες αλλά και... παλαιά κτίρια. Στην περιοχή βρίσκεται είδη κλιμάκιο μηχανικών από την Πάτρα αλλά και από την Αθήνα.
Σύμφωνα με το νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιο Σώκο από το σεισμό προκλήθηκαν κατολισθήσεις στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή Ευπαλίου Φωκίδας και στον ορεινό δρόμο προς Ιτέα και Άμφισσα. Τα προβλήματα ήταν στο ύψος του Μοναστηρακίου από πέτρες που έπεσαν στο οδόστρωμα.

Τι γίνεται ρε παιδιά πόσοι αστυνομικοί θα έρθουν τέλος πάντων στην Άμφισσα

Μεγάλη δύναμη που θα ξεπερνά τους 2.000 αστυνομικούς προβλέπεται να φτάσει στην Άμφισσα μέχρι και την Τετάρτη, ημέρα διεξαγωγής της δίκης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Στη σύσκεψη του αρχηγείου της Ελληνικής αστυνομίας που έγινε συμμετείχε και η βουλευτής Φωκίδας, Αφροδίτη Παπαθανάση.
Από star-online.gr
Τώρα που έχει ανάψει το γλέντι ας έρθουν όσο πιο πολλοί μπορούν και αστυνομικοί και διαδηλωτές.
Ωραίο πανηγύρι θα έχουμε αύριο, για να προετοιμαστείτε δείτε το βίντεο είναι από το αυριανό πρόγραμμα , για να μην είστε σαν την μύγα μες τα γάλα δείτε τι σας περιμένει

Χαλάζι στην Ιτέα


Κι ενώ τίποτα δεν είχε προβλέψει η Μετεωρολογική υπηρεσία, σήμερα είχαμε και χαλαζόπτωση στην Ιτέα.
Το χαλάζι πρέπει να έχει πλήξει και την περιοχή Δελφών -Χρισσού.
Στην φωτογραφία , που μας έστειλε φίλος , τα ελαιόπανα γεμάτα από χαλάζι αντί για ελιές.
Στην Αράχωβα χιονίζει και το έχει στρώσει, ενώ χαλάζι έριξε μέχρι και στην Ερατεινή.

Πως είδαν οι Αναρχικοί την παρέμβασή τους στην Άμφισσα.

Μετά από απόφαση της συνέλευσης της Τετάρτης 14/1 μια ομάδα 15 αναρχικών από Αθήνα και Λαμία, παρά τον κακό καιρό και τα μπλόκα των αγροτών βρεθήκαμε στην Άμφισσα με σκοπό την αντιπληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για την επικείμενη συγκέντρωση μας της Τετάρτης.
Η πόλη είναι σε κατάσταση πανικού. Κανάλια και μεγαλοπαράγοντες διασπείρουν φήμες για ολική καταστροφή. Οι τράπεζες και δημόσια κτίρια αμπαρώνονται με σιδεριές σε ένα κλίμα τρομοκρατίας.
Το σπάσιμο αυτού του κλίματος ήταν ο στόχος μας. Θεωρούμε πως σε μεγάλο βαθμό τον πετύχαμε. Μοιράστηκαν πάνω από 1000 προκηρύξεις σε μαγαζιά, καφετέριες, σπίτια, περαστικούς. Η ανταπόκριση ήταν απρόσμενη. Μόλις μαθεύτηκε ότι "αναρχικοί ήρθαν στην πόλη" κόσμος έρχονταν να μας βρει, να πάρει κείμενο και να συζητήσει. Αποδείχθηκε πως η τοπική κοινωνία ήταν πολύ πιο υποψιασμένη από ότι υποθέταμε, αν σκεφτεί κανείς πως πρόκειται για μια μικρή και σχετικά απομονωμένη πόλη χωρίς ενεργή παρουσία συντρόφων που η ενημέρωσή της είναι βασικά από την τηλεόραση. Κουραστήκαμε (έως ότου εν δώσαμε) να αρνούμαστε προσκλήσεις για τσίπουρα.
Μας προσέγγισαν δημοσιογράφοι μεγάλης καθημερινής εφημερίδας για συνέντευξη την οποία όπως ήταν φυσικό αρνηθήκαμε να δώσουμε. Περιπολικά και ασφαλίτες γυρνούσαν γύρω μας σαν σφήκες αλλά δεν μας ενόχλησαν.
Μάθαμε αρκετές πληροφορίες ενώ διαπιστώσαμε πως υπάρχουν αντιστάσεις που περιμένουν να εκδηλωθούν. Στο γυρισμό γράφτηκαν συνθήματα στην εθνική οδό.
Περισσότερα στη σημερινή συνέλευση στο πολυτεχνείο στις 7.00 όπου θα καθοριστούν οι θέσεις για τα πούλμαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Το 20% του ελληνικού πληθυσμού αντιμέτωπο με κίνδυνο φτώχειας

Το 20% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας με το μέσο κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 17%, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες η Eurostat και τα οποία αναφέρονται στο 2008.
Υπενθυμίζεται ότι ο κίνδυνος της φτώχειας ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που εμφανίζει εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος.
Σύμφωνα ακόμη με τη Eurostat, το 50% του πληθυσμού στην... Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει τα μέσα να έχει κάθε χρόνο μια εβδομάδα διακοπές μακριά από την οικία του (με μέσο κοινοτικό όρο 37%) ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι (με μέσο κοινοτικό όρο 10% ).
Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με την κοινοτική στατιστική υπηρεσία, το 9% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν έχει τα μέσα να αγοράσει ένα αυτοκίνητο (με μέσο κοινοτικό όρο επίσης 9%) ενώ το 7% του πληθυσμού στη χώρα μας δηλώνει ότι δεν μπορεί να έχει ένα γεύμα κάθε δύο ημέρες που να περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (με μέσο κοινοτικό όρο 9%).
Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ακόμη ότι στην Ελλάδα το 23% των νέων έως 17 ετών κινδυνεύει από τη φτώχεια (με μέσο κοινοτικό όρο 20%) ενώ για τους άνω των 65 ετών ο κίνδυνος φτώχειας φτάνει το 22% στη χώρα μας (με μέσο κοινοτικό όρο 19%). Παράλληλα, στην Ελλάδα το 14% του πληθυσμού που έχει κάποια απασχόληση κινδυνεύει από τη φτώχεια, με μέσο κοινοτικό όρο 8%.
Από foreignpress-gr