Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Περιμένει τον Αστέρα Ιτέας για Προθέρμανση ο Πυργετός

Η πολύ κακή κατάσταση που επικρατεί φέτος στον Αστέρα Ιτέας έχει σαν αποτέλεσμα οι υπόλοιπες ομάδες να τον βλέπουν σαν μια γερή ανάσα οξυγόνου και σαν μια ευκαιρία να ανυψώσουν το ηθικό τους.
Διαβάστε τι γράφουν για το ματς με τον Πυργετό.

Να ξεχάσουν το συντομότερο δυνατό το τελευταίο άτυχο αποτέλεσμα με τον Αγρότη Λιανοκλαδίου θέλουν στον Πυργετό. Οι άνθρωποι της ομάδας δεν θέλουν να θυμούνται την κακή εμφάνιση και την ήττα με 2-0. Μπροστά της, η ομάδα έχει το παιχνίδι με τον Αστέρα Ιτέας εντός έδρας, το οποίο προσφέρεται για επιστροφή στις νίκες και επαναφορά της καλής ψυχολογίας εν όψει του μεγάλου εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΟ Καρδίτσας που ακολουθεί ... στη συνέχεια. Στη διάθεση του Νίκου Ζαλίκα τίθεται ο Στύλος που επανέρχεται, ενώ από την άλλη εκτός θα είναι ο Στούμπος που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο πρόσφατο ματς της ομάδας του. Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά και ο προπονητής προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του πως δεν θα πρέπει να απογοητεύονται από το τελευταίο παιχνίδι, αλλά να δουν την επόμενη μέρα μιας και υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα.
Από athleticlarissa

Πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Για να μην μαθαίνουμε για τις επιφανειακές εξορύξεις εκ των υστέρων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προς: 1. Όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας καιι Κλιματικής Αλλαγής (YΠΕΚΑ)
2.Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα
3. Δ/νσεις ΠΕΧΩ όλων των Περιφερειών
4. Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (υπηρεσίες περιβάλλοντος)

Κοινοποίηση: 1.Γραφ.κ. Υφυπουργών ΥΠΕΚΑ
2. Γραφ. κ. Γενικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ.
3.Γραφ.Ειδικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ
4. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών ΥΠΕΚΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, που αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της συμμετοχής τους στην πολιτική και διοικητική διαδικασία, ρυθμίζεται από το διεθνές και κοινοτικό δίκαιο και η εφαρμογή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η Σύμβαση Aarhus «για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή... του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα», η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2001 και ο ένας της πυλώνας αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία,.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επικύρωσε συνολικά τη Σύμβαση στις 17 Φεβρουαρίου 2005 (απόφαση 2005/370/ΕΚ)και η Ελλάδα την κύρωσε τον Δεκέμβριο 2005 με το Ν. 3422/2005, που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων. (ΦΕΚ Α΄303/2005). Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και σε δραστηριότητες ή μέτρα που έχουν επωφελείς ή δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον, αποτελεί δικαίωμα για τον κάθε πολίτη της χώρας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και χωρίς την υποχρέωση
επίκλησης έννομου συμφέροντος.
Η Σύμβαση δεν αποτελεί μόνο μια περιβαλλοντική συνθήκη· αποτελεί, κυρίως, μια συνθήκη που αφορά στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος.
Η Ε.Ε. στα πλαίσια της εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του πρώτου πυλώνα της Σύμβασης Aarhus εξέδωσε την Οδηγία 2003/4 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση την οποία η Ελλάδα ενσωμάτωσε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ ’αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/06) .
Βάσει της Κ.Υ.Α αυτής ,κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή/και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.
Οι δημόσιες αρχές με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην εν λόγω ΚΥΑ εξαιρέσεων(άρθρο 4) και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες που θέτει ο αιτών υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους μέσα στις καθοριζόμενες από την ως άνω ΚΥΑ προθεσμίες (άρθρο 3)
Επί πλέον προβλέπεται το δικαίωμα ένδικης προστασίας του αιτούντος (άρθρο 6)με δυνατότητα προσφυγής του σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία σε περίπτωση που θεωρεί ότι η δημόσια αρχή αγνόησε την αίτησή του λόγω παρέλευσης των προθεσμιών ή απέρριψε την αίτησή του αδικαιολόγητα ή απάντησε πλημμελώς κ.λ.π.
Στην ίδια ΚΥΑ (άρθρο 7) προβλέπεται επίσης η διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους που κατέχουν με σκοπό την συστηματική διάδοσή τους. Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες γίνονται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διευκόλυνση των πολιτών κατά την αναζήτηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την ευχερή πρόσβασή τους σ’ αυτές ,φροντίζοντας για την συνεπή τήρηση των παραπάνω διατάξεων.
H YΠΟΥΡΓΟΣ
Τίνα Μπιρμπίλη
Από Οινοχώρι

Χριστούγεννα στην Άμφισσα

O Δήμος Άμφισσας μαζί με τους συλλόγους της πόλης ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στο χωριό των καλικάντζαρων που θα είναι στην Πλατεία Κεχαγιά.
Θα υπάρχει ακόμα ένα Λούνα Παρκ στην πλατεία Ησαΐα μαζί με το τραινάκι του Δήμου Δελφών.
Διαβάστε το μήνυμα του Δημάρχου και δείτε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Αγαπητοί συμπολίτες και φίλοι,
Ο Δήμος Άμφισσας και οι Σύλλογοι της πόλης αποφασίσαμε τη διοργάνωση του κύκλου εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Άμφισσα» ξεκινώντας από τη φετινή χρονιά (2009) και με σκοπό τη μόνιμη θεσμοθέτησή του.

Το σκεπτικό του κύκλου εκδηλώσεων αυτού περιλαμβάνει τους πιο κάτω βασικούς άξονες: α) τη βεβαιότητα ότι η πόλη μας με την εν γένει φυσιογνωμία που διαθέτει, θα μπορούσε με καλές προϋποθέσεις να καθιερώσει έναν κύκλο πολιτιστικών εκδηλώσεων την περίοδο των Χριστουγέννων, β) ότι τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπητή στα παιδιά μας γιορτή του χρόνου και υπάρχει η δυνατότητα να τους προσφέρουμε ψυχαγωγία και ευκαιρίες δημιουργικότητας μέσα στην πόλη μας.

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεών μας θα είναι η Πλατεία Κεχαγιά (πάνω πλατεία), όπου και θα στηθεί «το χωριό των καλικαντζάρων», ένα χωριό κεφιού και σκανδαλιών, με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας (καλικαντζαράκια…), πέραν αυτού όμως φιλοδοξούμε να ... παρουσιαστεί ένα ευρύ πρόγραμμα, που θα ενδιαφέρει την πόλη στο σύνολό της.

Στην προσπάθεια αυτή ζητάμε και τη δική σας συμμετοχή. Όλοι να προσπαθήσουμε να στολίσουμε τα σπίτια μας καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά! Όλοι να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις και όλοι να μοιραστούμε και να ενισχύσουμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας!

--------------------------------------------------------------------------------------

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣΑσημάκης Α. Ασημακόπουλος


1) Σύλλογος «ΕΛΙΑ»
2) Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας
3) Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας
4) Κινηματογραφική Λέσχη Άμφισσας
5) Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φωκίδας
6) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
7) Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας
8) Δικηγορικός Σύλλογος Άμφισσας
9) Γ.Α.Σ. Μάκαρος Άμφισσας
10) Εμπορικός Σύλλογος Άμφισσας
11) Α.Ο. Κεχαγιάς

--------------------------------------------------------------------------------------


Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


Κυριακή 06/12:

- 18.00 Πρωτοβουλία «Φωκίδα» & Catering «Το Σπιτικό»: Παρασκευάσματα

- 19.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας: Παρουσίαση - Προβολή Δραστηριοτήτων του Κέντρου

Δευτέρα 07/12:

- 18.00 Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας: Μυρωδιές Χριστουγέννων

- 19.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας: Προβολή Ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος των Θεών»

Τρίτη 08/12:

- 18.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας: Προβολή Ντοκιμαντέρ «Ελιά, στο χώρο και τον χρόνο»

Τετάρτη 09/12:

- 18.00 Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Αράχωβας: «Τα μάγια της πεταλούδα» του Φ.Γ. Λόρκα – Αποσπάσματα από την «Ασκητική» του Ν. Καζαντζάκη, επιμέλεια – σκηνοθεσία Πάτυ Καρλιαύτη

Πέμπτη 10/12:

- 18.00 Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Άμφισσας: Θεατρικό Παραμύθι με τίτλους «Ο σκυθρωπούλης καλικάντζαρος και τα χρήματα» και «Ο λόφος των ζωντανών αγαλμάτων» σε επιμέλεια Δ. Αποστόλου & Κατασκευές από πηλό και άλλα υλικά με θέμα «Δημιουργούμε φυλαχτά για να φύγουν τα ξωτικά», σε επιμέλεια Β. Δασκαλοπούλου

- 18.00 Παιδική Βιβλιοθήκη Παιδική Βιβλιοθήκη Άμφισσας: Αφήγηση Παραμυθιού «Ποιος κοροϊδεύει τους καλικάντζαρους¨

Παρασκευή 11/12:

- 17.00 Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Άμφισσας: Θεατρικό Παραμύθι με τίτλους «Ο σκυθρωπούλης καλικάντζαρος και τα χρήματα» και «Ο λόφος των ζωντανών αγαλμάτων» σε επιμέλεια Δ. Αποστόλου & Κατασκευές από πηλό και άλλα υλικά με θέμα «Δημιουργούμε φυλαχτά για να φύγουν τα ξωτικά», σε επιμέλεια Β. Δασκαλοπούλου

- 18.00 Σύλλογος Αλλοδαπών Γυναικών Φωκίδας: Παρουσίαση εθίμων και γλυκών των τόπων τους

Σάββατο 12/12:

- 12.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας και Γ.Α.Σ. Μάκαρος Άμφισσας: Θεατρικό έργο «Χριστουγεννιάτικα παραμυθογνέματα» από την ομάδα «Ιπτάμενες Σκούπες»

- 11.00 4ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας: Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ

- 11.00 και 17.00 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σερνικακίου: Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ

Κυριακή 13/12:

- 11.00 4ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας: Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ

- Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Εστία Άγιος Νικόλαος Γαλαξιδίου: Μπαζαρ, ,

- 21.30 καφέ Θέατρο Συναυλία κλασσικής κιθάρας με τους Δ. Καρατζά και Χ. Κανελλίδη – Εικαστική παρέμβαση από την Ειρήνη Πράττη

Δευτέρα 14/12:

- Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Εστία Άγιος Νικόλαος Γαλαξιδίου: Μπαζαρ

- 18.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας: Παρουσίαση - Προβολή Δραστηριοτήτων του Κέντρου & Προβολή Ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος των Θεών»

Τρίτη 15/12:

- Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Εστία Άγιος Νικόλαος Γαλαξιδίου: Μπαζαρ

- 18.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας: Προβολή Ντοκιμαντέρ «Ελιά, στο χώρο και τον χρόνο»

Τετάρτη 16/12:

- 17.30 Μουσική Σχολή «Ηχώ»: Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικου Παραμυθιού

- 17.00 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Εργαστήρι «Το Κουτί με τις ευχές»

- 19.00 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ωδείο Δήμου Άμφισσας: Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

Πέμπτη 17/12:

- 18.00 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας: Θεατρική Παράσταση «Το πιο όμορφο γράμμα για τον Αη-Βασίλη» και κατασκευές

Παρασκευή 18/12:

- 18.00 Παιδικός Σταθμός «Κουκλόσπιτο» - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άμφισσας - 2ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας - Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»: «Παραστάσεις Δρόμου κ΄ Θεατρικά Δρώμενα» από την ομάδα «Magic Party»

- 18.00 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας: Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ

- 18.00 Πρωτοβουλία «Φωκίδα» & Catering «Το Σπιτικό»: Παρασκευάσματα

- 12.00 και 17.00 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Εργαστήρι «Ευχές στον Ουρανό»

- 18.00 Παιδικός Σταθμός «Κουκλόσπιτο»: Κατασκευές και Μπαζάρ

Σάββατο 19/12:

- 18.00 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, Θεατρική Διασκευή από την Πάτυ Καρλιαύτη του παραμυθιού «Κάποια Καλικαντζαροχριστούγεννα» της Κατερίνας Τζαμτζή

- 18.00 5η Τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας: Μπαζάρ

- 19.00 Σώμα Ελληνίδων Οδηγών: Οδηγικές Δραστηριότητες

Κυριακή 20/12:

- 11.00 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας: Κατασκευές και Μπαζάρ

- 18.00 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, Θεατρική Διασκευή από την Πάτυ Καρλιαύτη του παραμυθιού «Κάποια Καλικαντζαροχριστούγεννα» της Κατερίνας Τζαμτζή

- 12.00 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Εργαστήρι «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες για παιδιά»

- 20.30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Μουσική Σχολή «Ηχώ» και Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φωκίδας: Παιδική Όπερα

Δευτέρα 21/12:

- 17.30 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας: Θεατρικά «Δώδεκα Μήνες» και «Φτωχά πλούσια Χριστούγεννα» και Μπαζάρ

- 10.00 και 17.00 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σερνικακίου: Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ

Τρίτη 22/12:

- 18.00 4ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας: Δημιουργικές Ασχολίες

- 20.30 Τμήμα Μοντέρνου Χορού Δήμου Άμφισσας & Καλλιτεχνικό Εργαστήρι φίλων της τέχνης Ιτέας: Πάρτι

Τετάρτη 23/12:

- 18.00 Μουσική Σχολή «Ηχώ»: Κάλαντα με φλογέρες

- 18.00 Πρωτοβουλία «Φωκίδα» & Catering «Το Σπιτικό»: Παρασκευάσματα

- 17.00Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας: Εργαστήρι «Τα καλύτερα Χριστούγεννα»

Πέμπτη 24/12:

- 18.00 Κ.Α.Π.Η. Δήμου Άμφισσας: Παραδοσιακά Κάλαντα και Γλυκίσματα

Δευτέρα 28/12:

- 17.30 Σύλλογος ¨Ελιά¨: «Ο Μίκυ και η Μίνι Μάους στο χωριό των καλικαντζάρων»

- 18.00 Σώμα Ελληνίδων Οδηγών: Παιχνίδια

- 19.00 Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας: «Η γιαγιά διαβάζει παραμύθια»

Τρίτη 29/12:

- 17.30 Εστία Άγιος Νικόλαος Γαλαξιδίου: Κατασκευή διακοσμητικών αστεριών

- 18.00 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: Προσκοπικά Παιχνίδια

Τετάρτη 30/12:

- 19.00 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Κινηματογραφική Πολιτιστική Λέσχη Άμφισσας: Προβολή Ταινίας «G-Force»

- 17.30 Εστία Άγιος Νικόλαος Γαλαξιδίου: Κατασκευή διακοσμητικών φαναριών

Πέμπτη 31/12:

- 18.00 Κ.Α.Π.Η. Δήμου Άμφισσας: Παραδοσιακά Κάλαντα και Γλυκίσματα

Τρίτη 05/01:

- 20.30 Αυλή Παλιάς Πυροσβεστικής Ε.Ο.Σ. Άμφισσας: Αποχαιρετιστήριο Πάρτι Καλικαντζάρων

Tην Κυριακή 6 Δεκεμβρίου η βράβευση Δ. Νανόπουλου στους Δελφούς

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009, στις 19:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Δελφών, θα λάβει χώρα η τελετή βράβευσης του Δημήτρη Νανόπουλου και την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Δελφών. Μία ιδιαίτερη στιγμή για τον Δήμο μας αλλά και για την Φωκίδα. Στη γιορτή αυτή είναι καλεσμένοι όλοι οι πολίτες που θα έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους σπουδαιότερους έλληνες επιστήμονες που με το έργο του μας έχει κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Μία ιδιαίτερη στιγμή και για τον εκπαιδευτικό και πνευματικό κόσμο της Φωκίδας αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας.
Ο Δημήτρης Νανόπουλος είναι από τους βασικούς συντελεστές της προσπάθειας Αναβίωσης του Δελφικού Ιδεώδους και σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Θερινού Σχολείου Δελφών που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στην πόλη των Δελφών σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
Σας περιμένουμε όλους στην όμορφη αυτή τελετή.

"Διπλώματα σε Αυτόνομους Δύτες" στο Γαλαξίδι

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ «SCUBA DIVE» ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα στο σχολείο απόκτησης διπλώματος αυτότομης κατάδυσης “Open Water Diver” πρώτο αστέρι της P.A.D.I με δάσκαλο τον φίλο του Συλλόγου μας κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Ελευθέριο τηλ. +30 6944 801113 και μαθητές τα μέλη του Συλλόγου μας ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Λουκά του Αναστασίου, ΜΑΡΔΑΚΗ Ιωάννη του Ευθυμίου, ΜΠΑΝΑ Κων/νο του Σταματίου, ΧΑΛΔΕΑΚΗ Μάριου του Νικολάου και ΧΑΤΗΡΑ Ηλιάννας του Αθανασίου. Όλοι οι μαθητές απόκτησαν δίπλωμα που τους επιτρέπει να καταδύονται ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα και εως 18 μέτρα βάθος.
Από την πλευρά μας τους ευχόμαστε "καλές Αναδύσεις και πάντα με ζευγάρι στην κατάδυση".Η επίσημη απονομή των διπλωμάτων θα γίνει στον ετήσιο χορό του Συλλόγου που προγραμματίζεται τον μήνα Ιανουάριο του νέου έτους.
Για το Δ.Σ
Ν.Σ Από krissaiosdive

Ανάβαση στην Κίρφη απο τον Σύλλογο Χιονοδρόμων Ορειβατών Ιτέας Κίρρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ .
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ –ΚΙΡΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ.
// // // ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ .

Η Ιτέα είναι μία από τις λίγες πόλεις που συνδυάζει την θάλασσα και το βουνό και έχει
δίπλα της σε λίγα χιλιόμετρα το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Με αυτό το πλεονέκτημα και την αγάπη για τα χειμερινά σπορ ήταν βέβαιη η επιτυχία ίδρυσης ενός ορειβατικού σωματείου στην πόλη μας.
Ο Σύλλογος χιονοδρόμων ορειβατών Ιτέας Κίρρας ιδρύθηκε το 1996. Σκοποί του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών...... της χιονοδρομίας και ορειβασίας και η φροντίδα για την αναπτυξή τους στον τόπο μας, καθώς επίσης η προστασία του Ελληνικού ορεινού χώρου και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν. Ο Σύλλογος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο ,το οποίο εκλέγει ανά τριετία η Γενική Συνέλευση.Οι δραστηριότητες του Συλλόγου συνοψίζονται στα ακόλουθα. Διατηρεί ομάδα αθλητών χιονοδρομίας στις καταβάσεις και τους δρόμους αντοχής και φυτώρια αθλητών χιονοδρομίας,και γενικά συμβάλει στην ανάπτυξη της χιονοδρομίας. Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ορειβατικών αναβάσεων και εκδρομών που πραγματοποιούνται στα βουνά της στερεάς Ελλάδας αλλά και σε όλη τη χώρα .
Φροντίζει για την ανάδειξη παλαιών μονοπατιών στην περιοχή μας την σηματοδότηση και συντήρηση αυτών. Έχει συστήσει εθελοντική Ομάδα Διάσωσης .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ .
Έχει κατορθώσει να συστήσει ομάδα δρόμων αντοχής Λάνγκ-λάουφ ο μοναδικός Σύλλογος στην νότια Ελλάδα πλην του Βόλου .Λάνγκ-λάουφ άθληση εκτός πίστας στο προπονητικό κέντρο θέση Βαρκό εκτός των δαπανηρών εγκαταστάσεων του Χ.Κ.Π . Άθληση σε άμεση επαφή με την φύση χωρίς δαπάνη χρημάτων .Πέντε χρόνια συμμετοχές στους πανελλήνιους αγώνες τρείς νίκες .Μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες ηλικία 11εως16.Πληροφορίες κάθε βράδυ στο Σύλλογο μετά τις επτά τηλ/φαξ 2265032100 .
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ.Κορυφές Όλυμπος 5 φορές ,Πυραμίδα Γκιόνα ,κόρακαςΒαρδούσια,Λιάκουρα
Παρνασσός, Τζένα Βόρας, Οίτη,Μαυροβούνι,Φαλακρό,Λευκά Όρη κ.τ.λ. .
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .Θεωρούμε πολύ μεγάλη επιτυχία την ανάδειξη του Αρχαίου μονοπατιού
Κίρρας –Δελφών με ιστορία 3000 χρόνων .Το μονοπάτι έχει καθαρισθεί σημανθεί και
Έχει χαρτογραφηθεί και εκδόθηκε χάρτης με γεωγραφικές συντεταγμένες και αναφορά
Σε ιστορικά από τα σημεία που διέρχεται .
Γίνε μέλος του Συλλόγου συλλογικά μπορούμε να κάνουμε πολλά .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΣ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ .
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σάββατο 5-12- 2009 ορειβατική ανάβαση στην ΚΙΡΦΗ Πλαγιά (τσαούρι) .
Διαδρομή από πλάτανο Χρισσού ήπια ανάβαση σε χαραγμένο μονοπάτι μέχρι Δεσφίνα.
Ώρες διαδρομής 4 Β.Δ 0 .
Γεύμα στην Δεσφίνα και επιστροφή με το λεωφορείο του Συλλόγου .

Ώρα αναχώρησης από τον Σύλλογο 8.00΄ ακριβώς .Δηλώσεις συμμετοχής κάθε βράδυ στο Σύλλογο .Τηλέφωνα 2265032100 , 32973 , 6972445201 , 6945703548


ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΙΡΡΑΣ – ΔΕΛΦΩΝ, ΣΕ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ..
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .
ΒΓΑΛΤΕ ΤΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ .
ΒΓΑΛΤΕ ΤΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟ\ΤΟΠΙΟ .(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ)
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ .

Α Π Ο ΤΟ Δ . Σ . .

1η Δεκέμβρη 1944- Πικρό άρωμα εμφυλίου

Γράφει ο Γιώργος Σαρρής

Ενας από τους λόγους που οδήγησαν στα Δεκεμβριανά του '44 και από εκεί στον εμφύλιο ηταν το ζήτημα της δημιουργίας νέου τακτικού στρατού στην Ελλάδα μετά την Απελευθέρωση.Το λεγόμενο "στρατιωτικό ζήτημα".Από τις διαπραγματεύσεις στο Λίβανο και στην Καζέρτα ανάμεσα στο ΕΑΜ,τους Αγγλους και τους Ελληνες πολιτικούς που ήταν στον πόλεμο εκτός Ελλάδας,φάνηκε ότι θα ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα. Οι Άγγλοι ήθελαν να ξεφορτωθούν με τον ένα η τον άλλο τρόπο τον ΕΛΑΣ, ενώ το ΕΑΜ δεν ... μπορούσε φυσικά να δεχτεί ότι δεν θα είχε ακριβώς ισάριθμη δύναμη με τους υπόλοιπους που θα αποτελούσαν το νέο στράτευμα, ενώ προσπαθούσε να βρει τρόπο ώστε ο νέος στρατός να είναι δημοκρατικός, μακριά από τα φασιστικά στοιχεία της δικτατορίας του Μεταξά και τους συνεργάτες των Γερμανών. Αρχές Νοέμβρη διορίζεται απο τον Γ.Παπανδρέου υπεύθυνος της ανασυγκρότησης ο δημοκρατικός στρατηγός Οθωναίος. Αυτός ορίζει επιτελάρχη τον βενιζελικό αρχιστράτηγο του ΕΛΑΣ Στ.Σαράφη. Ο Σκόμπυ πετάει στα σκουπίδια το διορισμό Σαράφη και προτείνει τον Χίτη στρ.Βεντήρη. Ο Οθωναίος φυσικά παραιτείται και το τοπίο σκοτεινιάζει.Οι συζητήσεις συνεχίζονται χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, ενώ φαίνεται η διάθεση των Άγγλων απέναντι στον ΕΛΑΣ.
1η Δεκεμβρίου του 1944 η Ελλαδα μαθαίνει το τελεσίγραφο του στρατηγού Σκόμπυ για τη διάλυση του ΕΛΑΣ, το οποίο ρίχνεται με αεροπλάνα παντού.Ο Αγγλος στρατηγός αποκαλύπτοντας τον ρόλο του, επεμβαίνει και ουσιαστικά σταματάει τις συζητήσεις που γίνονται για το πως θα λυθεί το θέμα της δημιουργίας του νέου Ελληνικού στρατού και αποφασίζει και διατάσσει τη διάλυση του ΕΛΑΣ, και μάλιστα ενώ ο πόλεμος κατά των Γερμανών μαίνεται σε όλη την Ευρώπη.Ο δρόμος για την προσχεδιασμένη σύγκρουση έχει ανοίξει.Οι υπουργοί του ΕΑΜ παραιτούνται και αναγγέλλεται γενική απεργία για τις 2 Δεκέμβρη 1944 και συλλαλητήριο για την Κυριακή 3/12. Ο χειμώνας μπαίνει στην Αθήνα, που δεν έχει προλάβει ακόμα να χαρεί την Απελευθέρωσή της,με λιακάδες. Όμως μέσα του κουβαλάει την πιο τραγική σελίδα της νεότερης Ελλ. ιστορίας.
Τον εμφύλιο πόλεμο.
Από Ελληνικό Καφενείο
Αν δούμε τι κάνανε οι Αμερικάνοι στο Ιρακ και στο Αφγανιστάν θα καταλάβουμε πολύ εύκολα τι έκαναν οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο και πως μας οδήγησαν στον εμφύλιο για να μας κατακτήσουν.