Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010

Ολοκληρωμένοι σαν Ευρωπαίοι

Από το χθεσινό δελτίο τύπου του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ε.Ε. σχετικά με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατέθεσε η Ελλάδα και τις συστάσεις που μας έκαναν:

«Το Συμβούλιο επομένως καλεί την Ελλάδα να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν, αρχής γενομένης το 2010, ένα τολμηρό και περιεκτικό πακέτο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό θα προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα, που θα καλύπτουν τους μισθούς, τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, το δημόσιο ... τομέα, την αγορά προϊόντων, το επιχειρηματικό περιβάλλον, την παραγωγικότητα και την αύξηση της απασχόλησης.»

Και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

«Το Συμβούλιο θέτει αριθμητικούς περιορισμούς στα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ελλάδας και στις ετήσιες αλλαγές στο ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος το 2010, 2011 και 2012. Καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει ειδικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα σταθερότητας της, και συγκεκριμένα:

Επείγοντα μέτρα να ληφθούν έως τις 15 Μαΐου 2010,

Υποστηρικτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τους δημοσιονομικούς στόχους του 2010,

Επιπλέον μέτρα να υιοθετηθούν έως τα τέλη του 2010 και

Επιπλέον μέτρα να υιοθετηθούν έως το 2012.»

Σαφές, σαφέστατο. Το πρόβλημα μπορεί να είναι δημοσιονομικό, αλλά η λύση που μας επιβάλουν σαρώνει τα πάντα, δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις, παραγωγικότητα γιατί είμαστε και τεμπέληδες, αγορές, απασχόληση κι όποιον πάρει ο χάρος μετά τις 15 Μαΐου.

Τέλος, σχετικά με όσα μελοδραματικά ακούστηκαν τώρα τελευταία σχετικά με την εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία κλπ, που είχαμε και χάσαμε, ας θυμηθούνε λίγο το άρθρο 28 του Συντάγματός μας, όλοι αυτοί με τα κροκοδείλια δάκρυα:Άρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. H Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

** Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Και έτσι ξεκινώντας το μακρινό 1986 (Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη), συνεχίζοντας το 1992 (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση), το 1997 (Συνθήκη του Άμστερνταμ), το 2001 (Συνθήκη της Νίκαιας), το 2007 (Συνθήκη τη Λισαβόνας) φτάσαμε πλέον και εμείς σαν έθνος στα 2010, στην Ευρωπαϊκή μας Ολοκλήρωση. Με τις υγείες μας

Όμως Το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι «για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών».
Αυτό σημαίνει ότι τέτοιου είδους συμφωνίες, όπως η «συνεργασία» με το ΔΝΤ αλλά και με τον γαλλογερμανικό άξονα, για οικονομική στήριξη πρέπει να «περάσουν» από τη Βουλή και να κυρωθούν με την αυξημένη πλειοψηφία που προαναφέρθηκε, στο μέτρο που συνεπάγονται υπαγόρευση μέτρων και πολιτικών στα αρμόδια εθνικά όργανα και ιδίως στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν εφάρμοσε το Σύνταγμα, ενημερώνοντας τη Βουλή, αλλά κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για το τι όρους περιλαμβάνουν οι συμφωνίες στήριξης που έχει ήδη συνομολογήσει, ασκώντας ένα είδος μυστικής οικονομικής διπλωματίας άνευ προηγουμένου!

Έθνος Ενοικιαστών

Και τώρα τι κάνουμε; Τίποτε. Έχουμε παγώσει όλοι και παρακολουθούμε όλα να γκρεμίζονται τριγύρω μας.
Ισοπεδωμένα όνειρα, πρώην υψηλοί στόχοι και το κεραμίδι που είχαμε βάλει πάνω από το κεφάλι μας έχει αρχίσει την κάθοδο και αργά ή γρήγορα θα μας συνθλίψει. Δεν υπάρχουν οικονομικές αναλύσεις, ούτε πολιτικές διεξόδου. Πάνε αυτές οι μέρες. Έφυγαν ανεπιστρεπτί. Όσο για κείνα τα χρόνια που τα βάλαμε ενέχυρο σε μία χώρα, που από πείσμα πιστέψαμε, δεν αγοράζονται πλέον ούτε για μία τρύπια δεκάρα.
Όλοι ξέρουμε ποιοι φταίνε αλλά πια δεν έχουμε τα κουράγια να τους στήσουμε στον τοίχο διότι ... ακόμη και ο τοίχος των εκτελέσεων των εκτελεστών μας, δόθηκε αντιπαροχή. Μας τον πήραν και αυτόν για να μην έχουμε ούτε καν την ελπίδα της τελικής δικαίωσης. Να πούμε ότι χάσαμε αλλά κάποιοι θα πληρώσουν την πληρωμένη ήττα μας.
Και τώρα τι κάνουμε λοιπόν; Το μαύρο χρήμα καλά κυλάει στις τσέπες όπως κυλούσε πάντα. Οι θυρίδες των πολιτικών και των λαμογιών δεν θα ανοίξουν ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ πόσο τελικά κόστισαν σε τρεις γενιές Ελλήνων τα κουστούμια και τα γούστα του χειρότερου συρφετού πολιτικών και εμπλεκομένων παγκοσμίως. Πάντως σίγουρα πιο ακριβά από τα γούστα του κάθε μονάρχη που πέρασε από αυτή την χώρα και από οποιαδήποτε άλλη. Πήραμε με ευκολία το χάπι με το όνομα "Δημοκρατία" ξεχνώντας ότι για να μπορεί αυτή να επιβιώσει θα έπρεπε τα κελιά των φυλακών να είναι μεσοτοιχία με τα έδρανα των βουλευτών. Έτσι ορίζεται η Δημοκρατία: Το λάθος πληρώνεται. Αντί όμως κελιών βάλαμε πλάτη για να χτιστούν κομματικά γραφεία και πουλήσαμε την συνείδηση για μία νύχτα στα μπουζούκια.
Το σπίτι που φτιάξαμε έστεκε χρόνια πάνω σε ρέμα. Ένα υπόγειο ποτάμι κυλούσε όσο κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε ότι την επόμενη μέρα ίσως εμείς να ορίζαμε τις ζωές των διπλανών μας, όπως το κωλόπαιδο που έγινε ξαφνικά και από το πουθενά υπουργός. Πέφτει πλέον το σπίτι και έξω δε μπορείς να βγεις. Είναι σαν να σε περικλείει ωκεανός. Ίσως κουτσά- στραβά να την βγάλεις και φέτος. Λίγο λαμογιά, λίγο πονηριά, λίγο κανένας γνωστός….κάτι θα βρεις να κάνεις. Αλλά τα όνειρα για το μέλλον και για αυτά που σκόπευες να εισπράξεις, έχοντας δώσει το μερίδιο σου χρόνια τώρα, ξέχασέ τα. Γενικώς πρέπει να ξεχάσεις ότι είσαι πολίτης μιας χώρας γιατί αν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, ένας ραγιάς ήσουν πάντα και ως ραγιάς θα πεθάνεις.
Τίποτε ποτέ δεν ήταν δικό σου. Νοίκιαζες ένα κομμάτι δήθεν εθνικής συνείδησης και το έκανες και σημαιάκι ανεβαίνοντας 5 εκατοστά από το έδαφος σε φαμφάρες και εθνικές εορτές, σαν να ήταν δική σου αυτή η γη. Δεν ήταν όμως. Νοικιασμένη την είχες εσύ και δυστυχώς, από ό,τι δείχνει η κρυμένη αλλά πραγματική ιστορία, νοικιασμένη την είχαν και οι αναλώσιμοι πρόγονοί σου.
Από simplemangreek

Η πίτα του Ορειβατικού Συλλόγου ΆμφισσαςΠρόσκληση
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας σας προσκαλέι στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Πέμπτη 18 Φλεβάρη και ώρα 21:00 στα γραφεία μας. Στάλλου 8.
Θα ακολουθήσει μπουφές προσφορά του Συλλόγου μας

Θέσεις εργασίας στην Γραβιά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 8 ...
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2265350914
ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3250/2004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 12/2/2010
ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ Ιστοσελίδα
Τηλέφωνα: 22650-91226, 22650-91333

Oλοκληρώθηκε η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ολοκληρώθηκε η «Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης καιρικών συνθηκών του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας».

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας, έργο που εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ της ΚτΠ Α.Ε. και βρίσκεται πλέον σε πιλοτική λειτουργία.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ετέθησαν, εγκαταστάθηκαν τέσσερις (4) μετεωρολογικοί ... σταθμοί και τέσσερις (4) πινακίδες (οθόνες) μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) σε αντίστοιχα σημεία του οδικού δικτύου του νομού μας που ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα καιρικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο. Τα σημεία που είναι εγκατεστημένοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί (Μ.Σ.) είναι τα παρακάτω:

1. Οδικός άξονας Άμφισσα – Λαμία : Θέση 51ο χιλιόμετρο.
2. 23 Km οδικού άξονα Ιτέας – Δεσφίνας – Όρια Νομού (περιοχή Μεσόκαμπος – Κόμβος προς Αντίκυρα).
3. 20 Km οδικού άξονα Άμφισσας – Λιδωρικίου (μετά τη Βουνιχώρα).
4. Οδικός άξονας 51ο ΧΛΜ – Καλοσκοπή- - Μαυρολιθάρι: περιοχή Βρύζες.

Τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), οι οποίες ενημερώνονται με προειδοποιητικά εναλλασσόμενα μηνύματα (Variable Messages) που προέρχονται από την επεξεργασία των μετεωρολογικών στοιχείων τα οποία αποστέλλουν οι αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι στους μετεωρολογικούς σταθμούς (θερμοκρασία, υγρασία, κατακρημνίσεις, πάγος, χιόνι κ.λ.π.) είναι τα παρακάτω:

1. Άμφισσα – Λαμία: Αμέσως μετά την έξοδο της Άμφισσας προς Λαμία (μετά το ΚΤΕΟ).
2. Λαμία – Άμφισσα: Στον κόμβο της Γραβιάς προς Άμφισσα.
3. Άμφισσα – Λιδορίκι: Στην αρχή του οδικού άξονα Άμφισσας – Λιδορίκι, στην έξοδο της Άμφισσας (εργατικές κατοικίες).
4. Ιτέα – Δεσφίνα: Έξοδος Ιτέας προς Δεσφίνα. (κάμπινγκ Αη Γιάννης).
Τέλος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα άνωθεν σημεία και τα μηνύματα που εμφανίζονται στις πινακίδες VMS, μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα http://www.nafokidas.gr, όπου μεταξύ των άλλων μπορείτε να δείτε μετρήσεις των σταθμών, εικόνα από τέσσερις WEB κάμερες που είναι εγκατεστημένες στους μετεωρολογικούς σταθμούς κ.λ.π

Η μελέτη της «Προμήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης καιρικών συνθηκών του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου της Νομαρχίας Φωκίδας» είχε προϋπολογισμό 42.245 € , ενώ η υλοποίηση (εγκατάσταση) του έργου 557.634 €. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 20%. Ανάδοχος ήταν η Κοινοπραξία Εταιρειών «Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ – Αλγόριθμος – Monitor Electronics”.

Η Μαριάνα Βούλγαρη στο GhosthouseΗ Μαριάνα Βούλγαρη είναι από την Ιτέα είναι Φοιτήτρια και τραγουδάει στην μουσική σκηνή Ghosthouse (Λεπενιώτου 26 Ψυρρη Τηλ 2103236431 ) μαζί με τον Θάνο Καλλίρη και τον Μιχάλη Ρακιτζή.
Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στην πρώτη της επαγγελματική δουελιά της στην Αθήνα και σας παρουσιάζουμε μερικά βίντεο έτσι όπως τα βρήκαμε από το youtube...Αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο θα τα βρείτε εδώ

Αμφισσα: Αρχίζει η δίκη Κορκονέα-Σαραλιώτη

Αρχίζει σήμερα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αμφισσας η δίκη των ειδικών φρουρών Επανεινώνδα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια.

Η δίκη είχε αναβληθεί στις 3 Φεβρουαρίου λόγω σοβαρού κωλύματος στο πρόσωπο της Εισαγγελέως Έδρας και προσδιορίστηκε εκ νέου για σήμερα. Έτσι, θα κληρωθούν άλλοι ένορκοι και το δικαστήριο θα έχει άλλη σύνθεση, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει και πάλι με την κατάθεση της μητέρας του θύματος, Βέρτζιν Τσαλικιάν.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας που βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο συνάδελφός του Βασίλης Σαραλιώτης που ... κατηγορείται για άμεση συνέργεια.

Τα αστυνομικά μέτρα στην πόλη της Άμφισσας είναι αυστηρά, αλλά όχι στην έκταση που είχαν πάρει την προηγούμενη φορά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΔΟΥ Η "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ

Γνωρίζουμε ότι μάταια φωνάζουμε στους διαχειριστές της ποιότητας της ζωής μας,

MΟΥΓΓΑΜΑΡΑ ΠΑΝΤΟΥ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε...
Θαυμάστε λοιπόν ένα μικρό δείγμα της πολυδιαφημιζόμενης οικολογικής πολιτικής και "διαχείρισης" της κόκκινης λάσπης.

Αν αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε εδώ και ένα - δυό μήνες που μπαζώνουν την ξηρά, τί να γίνεται άραγε στο βυθό του ... Κορινθιακού κόλπου που μπαζώνεται εδώ και σαρανταπέντε χρόνια;
Τι να περιμένει άραγε τους εργαζόμενους αλλά και τις γύρω κατοικημένες περιοχές το καλοκαίρι όταν όλα θα είναι στεγνά;;

Από Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον