Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009

Διαχειρισή των υδάτων στον Δήμο Γραβιάς

Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσιδας, Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΜΕ 2-6-2009
O Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσιδας, Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, με αφορμή πρόσφατο δημοσιεύματα και δηλώσεις του κ. Δημάρχου Γραβιάς μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας (τμήμα Ε) με αριθ. 3958/2008 & 3959/2008 για την άδεια χρήσης νερού για την ύδρευση των Δ. Δ. Οινοχωρίου, Σκλήθρου, Αποστολιάς και Καστελλιων από την πηγή «Κεφαλόβρυσο» του Δ. Δ. Καλοσκοπής, για την ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης και ειδικότερο των δημοτών του Δήμου διευκρινίζει τα ακόλουθα.
Το Δ. Δ. Κσλοσκοπής με την απόφαση 1/2002/ 26.3.2002 και ο Σύνδεσμός μας με την επιστολή του με αριθ. πρωτ. 442(20.3.2002 προς τον κ. Δήμαρχο Γραβιάς έκαναν δεκτό το αίτημα του Δήμου να παραχωρήσουν την πλεονάζουσα ποσότητα νερού από την πηγή «Κεφαλόβρυσο» με τις παρακάτω προϋποθέσεις. ...
ο) Να καλυφτούν πρώτα οι ανάγκες του χωριού για ύδρευση - άρδευση.
β) Να μην διαταραχτεί το υφιστάμενο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής και να μην προκληθεί οποιοδήποτε περιβαλλοντική διατάραξη.
Ο Σύνδεσμός μας πίστευε και πιστεύει ότι τα γενικότερα τοπικό συμφέροντα προάγονται μόνον όταν υπάρχει αλληλοκατανόηση και ο κ. Δήμαρχος συνεργάζεται με τους φορείς του Δήμου και δεν προσπαθεί με δηλώσεις του να καλλιεργήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ των Δημοτών από το εμπλεκόμενα Δημοτικό Διαμερίσματα και του Συνδέσμου μας.
Καλούμε λοιπόν τον κ. Δήμαρχο να εφαρμόσει άμεσα το Νόμο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επίσης καλούμε τον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να παρέμβει και να επιβάλει την εφαρμογή της Νομιμότητας.
Ο Σύνδεσμός μας όλα αυτό το χρόνια πορεύθηκε με γνώμονα την Οδηγία Πλαισιο 60/2000 της Ε.Ε. για την προστασία των υδατικών συστημάτων και την εθνική νομοθεσία που απορρέει απ’αυτήν (Ν.3199/2003 κ.α.), που μας δινουν ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στην άσκηση της υδατικής πολιτικής που περιληπτικά θα αναφέρουμε παρακάτω για ενημέρωση των συμπολιτών μας.
Η οδηγία Ε.Ε. 60/2000 σκοπεύει στην θέσπιση ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου γιο την προστασία των εσωτερικών των μεταβατικών των παράκτιων και των υπογείων υδάτων. Ορίζει ως χωρική μονάδα διαχείρισης των υδατικών πόρων την Λεκάνη Απορροής Ποταμού που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της περιοχής.
Τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο επίπεδο Λεκάνης Απορροής ποταμού υπολογίζουν το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατανέμουν τις χρήσεις, ενώ το Προγράμματα μέτρων για την επίτευξη του στόχου της καλής κατάστασης των υδάτων συνίστανται σε νομοθετικά, διοικητικά και οικονομικά μέτρα, σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, σε μέτρα αποτελεσματικότητας της χρήσης του νερού, σε έργο υποδομής για την αξιοποίηση υδατικών πόρων, σε αδειοδοτήσεις δεσμεύσεις και ελέγχους για την αποθήκευση, άντληση και επανατροφοδότηση των υδατικών συστημάτων ή τις εκπομπές ρύπων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.

Όπως γίνεται κατανοητό η οδηγία 60/2000 και η εθνική νομοθεσία δεν αφορά απλά και μόνο την αδειοδότηση δηλ. την έκδοση άδειας χρήσης νερού από κάποια Υπηρεσία, αλλά αφορά ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας. Τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία, το είδος και την έκταση της Τουριστικής δραστηριότητας, την οικιστική ανάπτυξη και το γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλο προωθεί την αειφορική εκμετάλλευση των υδάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης προϋποθέτει τη γνώση των υδρολογικών και
μετεωρολογικών παραμέτρων της Λεκάνης Απορροής, της δυναμικότητας των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων και το βαθμό εκμετάλλευσής τους, τις ελλειμματικές περιοχές, το βαθμό και το είδος της ρύπανσης των υδάτων, αλλά και την προέλευσή της, κοινωνοικονομικά δεδομένα για την κοστολόγηση και την ανάκτηση του κόστους αποκατάστασης του νερού.
Ο σχεδιασμός διαχείρισης υδατικών πόρων δεν γίνεται οριστικά μια φορά. Αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εξελίσσονται στο χρόνο και αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με το νέο δεδομένο που προκύπτουν.
Πρέπει λοιπόν η Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την Περιφέρεια και το κοινό - χρήστες να ευρίσκονται σε ετοιμότητα όχι μόνο κατά την αρχική κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης αλλά να συμμετέχουν στην εφαρμογή τους, να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά τους και να διαμορφώνουν τις κατάλληλες προτάσεις για την βελτίωση τους. Αυτό εξ’ άλλου αναφέρονται στις προαναφερθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τέλος η οδηγία για να επιτύχει τους στόχους που θέτει θεωρεί ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών και η αντίληψή τους σχετικό με τη χρήση του νερού. Γι αυτό προβλέπει και προτείνει συναινετικές, συμμετοχικές διαδικασίες και διαβούλευση με το κοινό-χρήστες για όλα τα στάδια κατάρτισης, εφαρμογής και αναπροσαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης και των μέτρων που απαιτούνται για την καλή κατάσταση των υδάτων, Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας σ αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα είναι προφανής.
Πρέπει λοιπόν όλοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στη επίτευξη των στόχων που τίθενται διότι καμία πρωτοβουλία δεν είναι αρκετή, αν δεν υπάρχει η ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών.
Τελειώνοντας, καλούμε καλόπιστα τις όποιες αντίθετες φωνές να αναλογισθούν απλά, τη σημασία και μόνον που έχει για τον τόπο μας, τα παιδιά μας και το εγγόνια μας το πρόγραμμα διαχείρισης των υδατικών πόρων και να αναλογισθούν τις ευθύνες τους όταν αντιτίθενται σε τέτοιες ενέργειες. Εμείς δηλώνουμε ότι θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε ενεργά, με όλες μας τις δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης Υδατικών Πόρων στην περιοχή μας, προς όφελος όλων των πολιτών του Δήμου μας στα πλαίσια και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με την παράκληση να δημοσιευθεί το Δ.Σ.
Περισσότερα στοιχεία για το θέμα μπορείτε να βρείτε στο www.kastellia.gr

ΦΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ… ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

Αυτή η σχολική χρονιά τελειώνει. Είναι από αυτές που συνήθως περνάνε γρήγορα, γιατί δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς τι κάνεις και που πηγαίνεις. Φέτος όμως, πρωταγωνιστές ήμασταν εμείς. Αντικαταστήσαμε στα σχολικά προγράμματα την παπαγαλία και την πειθαρχία με την αλληλεγγύη, τον αγώνα και την αμφισβήτηση. Τόσα χρόνια στο σχολείο, μαζί με την παπαγαλία μάθαινες να μην λες την άποψή σου για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, μάθαινες ότι η γνώμη σου δεν μετράει. Το μόνο που μετράει είναι να μάθεις απ’ έξω πράγματα που πιθανότατα μετά θα ξεχάσεις. Όμως, το θερμό Δεκέμβρη του 2008 οι χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, νέοι και εργαζόμενοι που διαδηλώσαμε την οργή μας, κερδίσαμε. Γιατί αναδείξαμε ότι το μέλλον που μας ετοιμάζουν, δεν μας χωράει. Ότι το αποστειρωμένο, αυταρχικό σχολείο της παπαγαλίας, τα ατέλειωτα φροντιστήρια, ο μηδενικός ελεύθερος χρόνος είναι μια πραγματικότητα που μας πνίγει. Δηλώσαμε ότι δεν μας χωράει ένα μέλλον εργασιακής ανασφάλειας και ανεργίας. Κάποιοι όμως έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην ακουστεί η φωνή της εξέγερσης του Δεκέμβρη. Η αστυνομική βία ήταν ο ένας τρόπος. Ο άλλος ήταν η κοινή πρακτική της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του ρατσιστικού ΛΑΟΣ να ... αφορίσουν τις κινητοποιήσεις μας, να μας ξαναβάλουν στο περιθώριο μην τυχόν και διανοηθούμε ότι με συλλογικούς αγώνες μπορούμε να νικάμε και να βελτιώνουμε τις ζωές μας. Το ΚΚΕ κατήγγειλε και στάθηκε απέναντί μας. Αυτοί που αποφασίζουν για τη ζωή μας έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να μην μπορούν ποτέ να μας ακούσουν. Γιατί το μόνο πράγμα που είναι ικανοί να καταλάβουν είναι οι αριθμοί και νούμερα, όχι πραγματικούς ανθρώπους και τις ανάγκες τους.
Φέτος όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν είχαν υπολογίσει. Κάθε νέος και νέα που έχει γεννηθεί μέχρι και το 1991 έχει δικαίωμα ψήφου στις φετινές ευρωεκλογές. Πιθανότατα δεν το έχεις μάθει γιατί κάνουν ό,τι μπορούν για να μην το μάθεις, γιατί φοβούνται ότι μετά το Δεκέμβρη οι νέοι άνθρωποι θα αποφασίσουν να συμμετέχουν μαζικά στα κοινά και θα αρχίσουν να παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Δεν έχουν πρόβλημα να τους βρίζεις και να τους απαξιώνεις, αρκεί να επιλέγεις την αποχή και την απάθεια. Η εξουσία τους βασίζεται πάνω σε αυτό.
Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην τους κάνουμε τη χάρη! Να διαλέξουμε να αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο σχολείο που δεν θα είναι μια καθημερινή τιμωρία για όποιον είναι μέσα στους τέσσερις τοίχους του. Να αγωνιστούμε για το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή δουλειά, να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να μην γίνουν οι πόλεις μας τσιμεντένιες φυλακές. Να πάμε αριστερά.
Να μην επωμιστούμε εμείς και οι οικογένειές μας τα βάρη της κρίσης που αυτοί
δημιούργησαν.
Να αγωνιστούμε για ίσα δικαιώματα απέναντι στην Ευρώπη του ρατσισμού, της εργασιακής ανασφάλεια του πολέμου. Πάνω από όλα όμως, να αγωνιστούμε για να ακούγεται η φωνή μας και κανείς να μην μπορεί να αποφασίζει για τη ζωή μας χωρίς εμάς.
ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΗ - ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΥΡΙΖΑ
Νέοι και Νέες του ΣΥΡΙΖΑ