Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Νέα προειδοποίηση από Ε.Ε. για το δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε νέα προειδοποίηση στην Ελλάδα, επειδή σε δύο θέματα απέτυχε να εφαρμόσει με ικανοποιητικό τρόπο τη νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα.

Κατά το παρελθόν είχε γίνει προσφυγή στο Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, επειδή δεν μπόρεσε να χαρακτηρίσει επαρκή αριθμό προστατευόμενων περιοχών για τα πτηνά και επειδή δεν εξασφάλισε τη δέουσα προστασία στις χαρακτηρισμένες περιοχές. Το Δικαστήριο επισήμανε πολλά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Εάν τα προβλήματα αυτά παραμείνουν άλυτα ενδέχεται να προκαλέσουν και άλλες ... προσφυγές στη δικαιοσύνη και, τελικά, να επισύρουν την επιβολή προστίμων.

Πολύ λίγες προστατευόμενες περιοχές για τα πτηνά

Η Επιτροπή αποστέλλει στην Ελλάδα δύο προειδοποιήσεις, επειδή δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει τα άγρια πτηνά. Σχετικά με υπόθεση που χρονολογείται από το 1998 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου 2007, επειδή δεν χαρακτήρισε επαρκή αριθμό ζωνών ειδικής προστασίας για τα άγρια πτηνά. Το Δικαστήριο επισήμανε πολλές παραλείψεις και αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε δώδεκα είδη που χρήζουν αποτελεσματικότερης προστασίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται το είδος Gypætus barbatus, που συγκαταλέγεται μεταξύ των βιολογικών ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, και το είδος Aquila heliaca, ήτοι βιολογικό είδος που συγκαταλέγεται μεταξύ των απειλούμενων βιολογικών ειδών. Εν συνεχεία η Ελλάδα προσέθεσε 12 επιπλέον ΖΕΠ, ήτοι 163 συνολικά στην επικράτειά της, και χαρακτήρισε επαρκή αριθμό περιοχών για ένα από τα είδη που ανέφερε συγκεκριμένα η απόφαση του Δικαστηρίου. Παρά την ως άνω περιορισμένη πρόοδο η έκταση που συνολικά καλύπτεται από τα λαμβανόμενα μέτρα εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή ως προς τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου. Περίπου 32 σημαντικές περιοχές για τα πτηνά εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τη ΖΕΠ, ενώ 67 ΣΠΠ καλύπτονται ανεπαρκώς και τα όριά τους θα πρέπει να χαραχθούν εκ νέου. Ως εκ τούτου η Επιτροπή απευθύνει τελική γραπτή προειδοποίηση όσον αφορά τις πιθανές συνέπειες των εν λόγω παραλείψεων, που τελικά θα μπορούσαν να επισύρουν την επιβολή χρηματικού προστίμου.

… και πολύ μικρή προστασία

Χωριστή προειδοποίηση απευθύνεται στη χώρα επίσης λόγω της αδυναμίας της να θεσπίσει και να εφαρμόσει ένα σαφές, εξειδικευμένο και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει την αειφόρο διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των ΖΕΠ που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε καταδικαστικό ψήφισμα για την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2008 επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν προστατεύσει δεόντως τις υφιστάμενες ΖΕΠ. Έκτοτε έχει επιτευχθεί ελάχιστη πρόοδος και η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι λόγω της σοβαρότητας της παράλειψης θα ήταν ανεπίτρεπτη οιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, αποστέλλεται γραπτή προειδοποίηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης της χώρας προς την ως άνω δικαστική απόφαση.

Οι ζώνες ειδικής προστασίας και το δίκτυο προστατευομένων περιοχών Natura 2000

Η φύση της Ευρώπης προστατεύεται με δύο κύριες νομοθετικές πράξεις, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτήματα. Βάσει της οδηγίας για τα πτηνά τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να χαρακτηρίζουν τις πλέον ενδεδειγμένες περιοχές ως ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τη διαφύλαξη των αγρίων ειδών πτηνών. Για να αξιολογηθεί κατά πόσο τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί προς την ως ένα διάταξη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες ορνιθολογικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών απογραφών των σημαντικών περιοχών για τα πτηνά (ΣΠΠ), που γίνονται από την οργάνωση Birdlife International. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αναγνωρίσει την επιστημονική της αξία.

Η οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτήματα επιβάλει στα κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν ζώνες ειδικής διατήρησης (ΖΕΔ) για τη διαφύλαξη των τύπων των φυσικών ενδιαιτημάτων και για την προστασία διάφορων βιολογικών ειδών που έχουν ήδη χαρακτηριστεί. Από κοινού οι ΖΠΕ και οι ΖΕΔ συγκροτούν το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 που αποτελεί το πλέον σημαντικό όργανο που διαθέτει η ΕΕ για τη διαφύλαξη των οικολογικών ενδιαιτημάτων και των ζωικών και φυτικών ειδών που απαντούν σε αυτά.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Ουδέποτε κατά το παρελθόν η βιοποικιλότητα της Ευρώπης δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τόσο μεγάλη πίεση. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαφυλάξουν τα εναπομένοντα οικολογικά ενδιαιτήματα. Η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000, προτού να είναι πολύ αργά».
Από naftemporiki.gr

Ραντεβού στον αέρα το έργο της Κυριακής

Την Κυριακή 21 Μαρτίου στην Άμφισσα η κινηματογραφική λέσχη της Άμφισσας παρουσιάζει το έργο Ραντεβού στον αέρα.

Ο Ryan Bingham (George Clooney) εργάζεται ως ειδικός συρρίκνωσης εταιρειών. Αντικείμενο της δουλειάς του είναι να ταξιδεύει όπου του ζητήσει η εργοδοσία του, να εκπονεί σχέδιο για την εκάστοτε εταιρεία που χρειάζεται περικοπές αλλά δεν έχει τα κότσια να τις κάνει από μόνη της και στο τέλος απολύει εκείνους που πρέπει. Αν έχει ένα λόγο για να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι επειδή παίρνει από αυτή ό,τι επιθυμεί περισσότερο: τα ταξίδια. Βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει, από το ένα αεροπλάνο στο άλλο, συλλέγοντας μανιωδώς αεροπορικά μίλια. Θεωρεί τις σχέσεις με τους άλλους βαρίδια που τον καθηλώνουν σε ένα μέρος, για αυτό και τις ... αποφεύγει συστηματικά. Για αυτόν, η κίνηση είναι η ζωή και η στασιμότητα ισούται με θάνατο. Πλησιάζει όμως απειλητικά το όριο των 10 εκατομμυρίων μιλίων που αναγκαστικά θα τον καθηλώσει στο έδαφος, τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζει την ιδανική γυναίκα η οποία συνηθίζει να ταξιδεύει το ίδιο συχνά με εκείνον.

Διαβάζοντας το όνομα του Jason Reitman των «Thank You For Smoking» και «Juno» πίσω από τη σκηνοθετική καρέκλα, χαμογελάμε διακριτικά, καθώς ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης μας έχει πλασάρει στο παρελθόν αντιπαθείς («Thank You For Smoking») ή έστω δύσκολους («Juno») χαρακτήρες με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους αισθανθούμε δικούς μας. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και στο «Up In The Air», δίνοντάς μας ένα Ryan Bingham που θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται απλά George Clooney: ωραίος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, άνετος και στιλάτος, ο κεντρικός ταξιδευτής του «Up In The Air» θαρρείς πως δεν απέχει και τόσο από τον ίδιο τον Clooney, τόσο γιατί προτιμά την μεγάλη ζωή, όσο και γιατί αποφεύγει τις δεσμεύσεις. Όταν όμως θα έρθει στη ζωή του η Alex Goran (Vera Farmiga), δηλαδή ένας.. θηλυκός Bingham, αλλά και η προστατευόμενη/άτυπη κόρη Natalie Keener (Anna Kendrick), θα αναγκαστεί να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με τους ανθρώπους και να τις τοποθετήσει και πάλι στο ζύγι, απέναντι στα 10 εκατομμύρια μίλια που τόσο πολύ ονειρεύεται, για να καταλάβει the hard way, ότι "τα μίλια δεν φέρνουν την ευτυχία". Τα πολλά μίλια όμως;

Συναισθηματικό κουλουβάχατο και θεματικό αλαλούμ σε μια ταινία που σπεύσαμε να δούμε και μας άφησε.. μετέωρους, παρότι στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού οι κριτικοί γυαλίζουν το παπούτσι του Clooney για τη συνάντησή του με τον θείο του Kodak Theater. Είναι ο Clooney τόσο καλός; Ναι, για κάποιον που παίζει τον.. εαυτό του, σε μια ταινία που θέλει να πει πολλά και τελικά δεν λέει τίποτα: οικογένεια ή μοναξιά; Ταξίδι ή σταθερότητα; Εργασία ή ανεργία; Αγάπη ή ελευθεριότητα; Όλα και τίποτα για τον Ryan Bingham, καθώς αφού περνάει δύο ώρες υπηρετώντας με νύχια (απέναντι στην .. γερακίνα Vera Farmiga) και με δόντια (απέναντι στην φαινομενικά corp bitch Anna Kendrick) ένα lifestyle για να το αδειάσει και να το.. ξαναγεμίσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας, αποφεύγοντας να πάρει θέση. Θέση δεν παίρνει ούτε ο Reitman απέναντι στο 'κωμοδράμα' του, βάζοντας τον Clooney πότε να μας γοητεύει και πότε να μας κλαίγεται, με τέτοια συχνότητα ταλάντωσης, που πραγματικά μας κουράζει, ειδικά από τη στιγμή που το «Up In The Air» πέφτει σε κενό αέρος προς τη μέση και με το πρόσχημα του γάμου της αδερφής, κάνει μια τεράστια κοιλιά, χάνοντας πολύτιμα λεπτά αλλά και.. πόδια. Το τέλος θα βρει τον χαρακτήρα επιζώντα αλλά χωρίς σαφείς απαντήσεις, ούτε προς το παρελθόν του, αλλά ούτε ως προς το μέλλον του. Αν ήταν να περάσω middle life crisis για να καταλήξω στα ίδια, για φεεεερε από δω καλέ μου τα extra μίλια, γιατί έχω να αγοράσω και δώρα από τα duty free...

To «Up In The Air» είναι μια ταινία για να πάρει ο Clooney Oscar, χωρίς να τσαλακωθεί, καθώς παίζει τον εαυτό του, κλείνοντάς μας παράλληλα το μάτι ότι και οι «ιπτάμενοι έχουν ψυχή» παρόλα τα μίλια και τα θηλυκά. Μίλι, μίλι τον καημό, τον μετράω και πονώ, αλλά η πτήση έχει καθυστέρηση και ο George θα μείνει με την γλύκα, ίσως όχι της ακαδημίας, αλλά σίγουρα αυτής της κριτικής.
Από cinemanews.gr

Ενας κινέζος γυρολόγος στα Βραγκιανά..

Με αφορμή το άνοιγμα κάποιων μαγαζιών Κινέζικων προϊόντων σας παρουσιάζουμε το παρακάτω άρθρο.

Η εικόνα του πλανόδιου εμπόρου (γυρολόγου) είχε εδώ και χρόνια χαθεί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και για τούτο ευθύνονται αφενός μεν η ανάπτυξη των δρόμων και η απόκτηση ιδιωτικών αυτοκινήτων από τους περισσότερους κατοίκους της επαρχίας και η δυνατότητα να επισκέπτονται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν τα καταστήματα των κοντινών αστικών κέντρων και αφετέρου, η τραγική πληθυσμιακή αποψίλωση σε κάθε χωριό και οικισμό που έκανε ασύμφορη την επίσκεψη οποιουδήποτε εμπορευόμενου σε αυτά.
Τούτο φαίνεται πως δεν γνωρίζουν οι Κινέζοι γυρολόγοι που κατά τα τελευταία χρόνια αντικατέστησαν τους ημέτερους πλανόδιους και οργώνουν κυριολεκτικά με διάφορα τρισάθλια αυτοκίνητα όλη την Ελλάδα πουλώντας ένα σωρό ... απίθανα και εξωτικά πράγματα σε εξευτελιστικές τιμές. Είναι απίστευτο το πώς ανακαλύπτουν ότι στο τάδε μικροχώρι των Αγράφων ή στον δείνα οικισμό του Αχελώου ζουν ακόμα κάποιοι λίγοι άνθρωποι και εμφανίζονται ξαφνικά στην αυλή τους όπου απλώνουν με τελετουργικό τρόπο την πραμάτεια τους. Ακολούθως με ένα ελληνοκινέζικο γλωσσικό ιδίωμα που υποστηρίζεται βεβαίως από μια σειρά απαραίτητων κινήσεων και χειρονομιών καταφέρνουν να επικοινωνήσουν με τον υποψήφιο πελάτη ο οποίος τελικά πείθεται και αγοράζει κάτι τις από τον γυρολόγο. Όχι βέβαια πως αυτός έχει ανάγκη το άλφα ή το βήτα αντικείμενο αλλά εξαιτίας της όλης στάσης του κινέζου που χωρίς τη βοήθεια της γλώσσας επιστρατεύει μια θεατρικότητα στο πρόσωπο και στο σώμα με την οποία και υποβάλλει τον πελάτη στην αγορά. Το ίδιο πρόβλημα με τη γλώσσα έχει βεβαίως και ο πελάτης ο οποίος λυγάει μπροστά στο δράμα που παίζει μπροστά του ο σιωπηλός κινέζος και παίρνει μια σειρά από κατσαβίδια που λυγάνε με την πρώτη αντίσταση της βίδας, πριόνια που δεν κόβουν τίποτα, διάφορα επικίνδυνα αξεσουάρ και ομπρέλες που στη δεύτερη βροχή λιώνουν σαν χαρτί και ένα σωρό άλλα άχρηστα πράγματα που παράγουν τα κινέζικα εργοστάσια. Κάτι τέτοιες ομπρέλες αγόρασε προχθές για τον πατέρα του στο διάσημο βεντζινοπωλείο – βενζινοποτείο του Βάϊου Πολύζου στα Βραγκιανά ο Ηλίας Τσιτσιάνης αφού βεβαίως πρώτα παζαρεύοντας κατέβασε (κοινή συναίνεσει με τον Κινέζο ο οποίος έδειξε ιδιαίτερα προσαρμοσμένος με τις ανατολίτικες συνήθειες) την τιμή από πέντε σε τέσσερα ευρώ. Αφού τις πήρε τις άνοιξε πάνω από το τραπέζι που πίναμε καφέ με τον δάσκαλο Τάκη Τσιάρα και τον Γιάννη Πολύζο, είδε πως λειτουργούν και έμειναν αμφότεροι ευχαριστημένοι. Ανέκφραστος ο Κινέζος (που να συγκρατήσω πως τον λένε με το όνομα που είπε) πήγε μετά στο αντικρινό τραπέζι που κάθονταν ο εφημέριος του Μαράθου, παπα Γιώργης Βόμπρας, να του πουλήσει αναπτήρες αλλά δεν κατάφερε να τον πείσει γιατί αμέσως μόλις τον πλησίασε, αυτός έκανε μια κίνηση και έπιασε προστατευτικά τα γένια του. Είχε ακούσει μας είπε πως αυτά τα κινέζικα μαραφέτια σκάνε εκεί που δεν το περιμένεις και μπορεί να σου κάψουν πραγματικά και όχι μεταφορικά τα γένια κι έτσι ούτε ήθελε να τα δει στα μάτια του, πόσο μάλιστα να τα πιάσει στα χέρια του.
Δεν χρειάστηκε να ακούσει περισσότερα ο Κινέζος. Από την κίνηση κατάλαβε πως δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να τον πείσει και μαζεύτηκε αμίλητος σε μια καρέκλα κοντά στην πραμάτεια του περιμένοντας τον επόμενο πελάτη ο οποίος ολόκληρο το απόγευμα δεν φάνηκε να περνάει από το βενζινοποτείο. Λίγο πριν νυχτώσει σηκώθηκε, τα μάζεψε κι ανέκφραστος άνοιξε την πόρτα και πήρε με το σαράβαλό του το δρόμο προς τα Κέδρα Ευρυτανίας που όπως φαίνεται ήξερε πως κατοικούν περισσότεροι άνθρωποι και θα είχε ίσως καλύτερη τύχη στις πωλήσεις του…
Γράφει ο Ηλίας Προβόπουλος
Από prassia-eyrytanias

Η ΓΣΕΕ κάνει συνέδριο σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Χαλκιδική

Ξεκίνησε το 34ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ που θα διεξαχθεί από τις 18 έως 21 Μαρτίου 2010, στο ξενοδοχείο «ATHOS PALACE» στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Το 34ο Συνέδριο, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική περίοδο, με ανοικτά όλα τα σοβαρά εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά προβλήματα για τους εργαζόμενους της χώρα μας.
Όπως είναι επόμενο τα θέματα αυτά θα κυριαρχήσουν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ενώ θα αποφασιστούν οι δράσεις και οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ, για την επόμενη περίοδο και ταυτόχρονα θα εκλεγούν τα όργανα της νέας διοίκηση της Συνομοσπονδίας.
Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί οι πολιτικοί και θεσμικοί εκπρόσωποι της χώρας ενώ θα πάρουν μέρος περίπου 480 σύνεδροι και θα παραστούν περίπου 100 συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο και τις Διεθνείς ... Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Τα λόγια που χρησιμοποίησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του εξωτερικού ήταν πολύ σκληρά φτάνοντας να μας θυμίσουν ακόμα και δικτατορία.

«Η μέθοδος που ακολουθούν δεν είναι η πολιτική δημοκρατία. Πρόκειται για οικονομική επιβολή. Κι όπως συνέβη και στην περίοδο της δικτατορίας στο παρελθόν, οι Έλληνες θα αντισταθούν και θα την ξεπεράσουν» δήλωσε ο γ.γ. της ΙΤUC.
«Η εμπειρία που βιώνει η Ελλάδα θα βρίσκεται στη σκέψη των αντιπροσώπων στο συνέδριο (της ΙΤUC) τον Ιούνιο, στο Βανκούβερ. Σας χρειαζόμαστε εκεί για να μοιραστούμε και να διδαχθούμε από τον αγώνα σας και να χτίσουμε μαζί πάνω στα ερείπια αυτής της κρίσης».
Ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ είπε κι αυτός τα δικά του αγωνιστικά για να δικαιολογήσει τους μισθούς του, αλλά όσοι δεν τον εμπιστεύονται άνοιξαν κατάλογο υπογραφών στην παρακάτω διεύθυνση http://www.petitiononline.com/gsee/petition.html

Εν τω μεταξύ μεθοδευμένη προσπάθεια στοχοποίησης της ΚΟΕ, και κατ' επέκταση του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας για τα όσα ακούστηκαν μετά την επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ.Παναγόπουλο στο συλλαλητήριο της 5ης Μαρτίου.
Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τριών ατόμων για την επίθεση κατά του προέδρου της ΓΣΕΕ, η ΚΟΕ τόνισε ότι «αποδεικνύεται οριστικά αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν φανερό και που επισημάναμε από την ίδια κιόλας μέρα σε σχετική μας ανακοίνωση.

»Ότι δηλαδή εκτυλίχθηκε μια μεθοδευμένη προσπάθεια στοχοποίησης της ΚΟΕ, και κατ’ επέκταση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να φιμωθεί κάθε φωνή που ξεφεύγει από τα όρια της συναίνεσης στην κυβερνητική πολιτική ειδικά στις συνθήκες της σημερινής πρωτοφανούς επίθεσης στους εργαζόμενους» όπως αναφέρει η ανακοίνωση. «Η προσπάθεια στοχοποίησης ξεκίνησε από τη βουλή με τις ομιλίες του γνωστού Αδ.Γεωργιάδη και του Χρ.Παπουτσή στα πλαίσια της ιδιότυπης συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ και αναπαράχθηκε με την απαράδεκτη ανακοίνωση της ΓΣΕΕ που θύμισε τις πιο μαύρες σελίδες του μετεμφυλιακού κυβερνητικού συνδικαλισμού» προστίθεται σχετικά.
Η ΚΟΕ κάλεσε «την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ να ζητήσει άμεσα συγγνώμη» και «τα Μέσα Ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τα περί οργανωμένης επίθεσης της ΚΟΕ, να αποκαταστήσουν έστω και τώρα την αλήθεια».

Η μηχανή και το ανταλακτικό

ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ΚΥΡΑ ΕΝΤΕΣΑ!

Οριστικά αντίο από την Ελλάδα για την ΕΝΤΕΣΑ δείχνει η χθεσινή ανακοίνωση Ομίλου «σωτήρα» για την εξαγορά του 50,01 % του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η συμφωνία που τότε, σάν άλλος Ρωμαϊκός θρίαμβος, είχε προβληθεί στα ΜΜΕ ότι θα άλλαζε τα δεδομένα στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισμού διαλύθηκε σαν την κόκκινη σκόνη του τροπικού βωξίτη στο μαΐστρο του Κορινθιακού.
Οι εξελίξεις όμως μετά και την εξαγορά της ΕΝΤΕΣΑ από την ΕΝΕΛ αλλού οδήγησαν.
Η ισπανική εταιρία είχε τότε δεί την συμμαχία αυτή σαν αφετηρία επέκτασης στην αγορά της ΝΑ Μεσογείου. Είναι όμως γνωστό ότι εδώ και ένα χρόνο βρισκόταν σε αναζήτηση τρόπου διαφυγής από την ελληνική αγορά , η οποίος τελικά βρέθηκε μέσω του ίδιου τρόπου που μπήκε στη Ελλάδα...
«Η αλήθεια είναι ότι ο Μυτιληναίος όταν έκανε τη συμφωνία, κέρδισε προφανώς από το χρηματιστήριο τότε η τιμή της μετοχής είχε πάει στα ύψη, βάζοντας στη συμφωνία με τους Ιταλούς την υπόσχεση να κάνει ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα και να χειριστεί με επιτυχία, το ανταγωνισμό, τη ΔΕΗ, τη ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, τη γραφειοκρατία και γενικά το πολιτικό σύστημα και τους πλαστογράφους. Όπως φαίνεται όμως από το αποτέλεσμα της διάλυσης της συνεργασίας, κάτι δεν πήγε καλά.
Συνεπώς, άντε σήμερα, να κερδίσει και κάτι ακόμη αγοράζοντας φθηνά τη συμμετοχή της ENEL, στην ΕΝΤΕΣΑ αλλά ποιός άλλος ξένος κολοσσός χρηματοδότης θα έρθει ξανά να συνεργαστεί με τον Μυτιληναίο;» (greekmoney.gr)
Ό όμιλος «σωτήρας» που μέσω της αρχικής συμφωνίας διατηρούσε το δικαίωμα πρώτης προτίμησης στις μετοχές του συνεταίρου στην κοινή εταιρία ΕΝΤΕΣΑ ΕΛΛΑΣ, όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν σε συζητήσεις με άλλους επενδυτές ,σύμφωνα με πληροφορίες του έντυπου τύπου, χωρίς όμως και πάλι αποτέλεσμα. Χθές ανακοινώθηκε η εξαγορά του πακέτου του 50,01% αντί 140 εκατομμυρίων € που θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2012.
Η είδηση ότι ο Μυτιληναίος εξαγόρασε τη συμμετοχή στην Endesa Hellas που είχαν από κοινού με τον Ιταλικό – Ισπανικό κολοσσό Enel και η πολυεθνική φεύγει από τον όμιλο, επιχειρείται να παρουσιαστεί σαν ιδιαίτερα θετική είδηση για το Ελληνικό όμιλο.
Όμως εάν θυμηθούμε, τότε που έγινε το πολύκροτο deal , τότε που διαδίδονταν τα φοβερά και τρομερά σχέδια για την ενέργεια του Ευάγγελου Μυτιληναίου, τότε που όπως λέγοταν θα υπάρχει πλέον και η οικονομική κάλυψη, οι τρομερές υπεραξίες αλλά και η τεχνογνωσία του ενεργειακού κολοσσού ENEL , η μετοχή της Μυτιληναίος ήταν στα ύψη (κοντά στα 40€) .
Τώρα η μετοχή είναι στα 4 € , τώρα η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου είναι ισχνότατη, τα δάνεια δυσεύρετα, πανάκριβα και ο δανεισμός στα ύψη, οι τράπεζες άλλωστε κοιτούν το τομάρι τους, τώρα το hedging είναι επισφαλές , τώρα δεν υπάρχει ούτε καν το αποθεματικό της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., και οι εργαζόμενοι ζητούν τα χρήματά τους..
οπότε η διάλυση της κοινοπραξίας, μάλλον δεν είναι καθόλου καλό νέο.

Είναι και αυτοί οι πλαστογράφοι……………γλώσσα δεν βάζουν!
Ο ΙΘΑΓΕΝΗΣ
Από symparataxi