Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Γαλαξιδίου και τον Δήμο Καλλιέων

1) ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΦΟΡΟΙΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

2) ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΦΟΡΟΙΣ)...
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 339 24-7-2009
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22653 51212
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (από-έως) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ *

Δείτε το ΦΕΚ 339 24-7-2009 στο Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Ιστοσελίδα
Τηλέφωνα: 22650-41319, 22650-41180, 41260

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΦΟΡΟΙΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ
ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 241 4-6-2009
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22650 62212
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (από-έως) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ *

Δείτε το ΦΕΚ 241 4-6-2009 στο Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Ιστοσελίδα
Τηλέφωνα: 22650-62212, 22650-62249