Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010

Ανατροπή λεωφορείου του ΚΤΕΛ Λαμίας

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λαμίας με 45 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λαμία - Αθήνα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μεταξύ των χωριών Δαμάστα και Ηράκλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Λαμίας.

Το λεωφορείο ακολουθούσε παρακαμπτήριο δρόμο, λόγω του αποκλεισμού της εθνικής οδού από αγρότες.
Οι τραυματίες είναι δύο και δεν είναι σοβαρά.... Οι αγρότες, άνοιξαν τα μπλόκα για να διακομιστούν οι τραυματίες.

Παρέμβαση Συμπαράταξης Βοιωτών και άλλων φορέων με κριτική για το σχέδιο Νόμου για την προώθηση των ΑΠΕ

Η Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον, κατέθεσε μαζί με άλλες συλλογικότητες και περιβαλλοντικούς φορείς, αναλυτική κριτική και προτάσεις στη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το νέο νομοσχέδιο με τίτλο: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
Από τις αρχές του 2007, μας απασχόλησε έντονα η απειλή που κυοφορούνταν για τα δάση του νομού και ιδιαίτερα για τον ορεινό όγκο του Ελικώνα, από τη διαφαινόμενη υπερσυγκέντρωση αιολικών πάρκων, χωρίς σχεδιασμό, όρους και κανόνες για την χωροθέτησή τους και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.
Για το θέμα αυτό προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τους πολίτες... των περιοχών μας, όσο και τους αιρετούς, προκειμένου να αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες. Παράλληλα αναπτύξαμε επιχειρήματα και κριτική επί των Χωροταξικών Πλαισίων που εκπονήθηκαν απο το ΥΠΕΧΩΔΕ την προηγούμενη περίοδο.
Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με ένα σχέδιο νόμου, που εγείρει πλήθος αντιδράσεων απο την κοινωνία των πολιτών αλλά και απο ειδικούς και επιστήμονες. Όπως αναφέρουμε και στην κριτική μας, το ερώτημα που τίθεται απο την αρχή είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται στο στόχο της "αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής" ή αν επιχειρεί μονομερώς να διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις, ακόμη και σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Από την μελέτη του νομοσχεδίου, διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες και αντιφάσεις, όπως για παράδειγμα ότι ο στόχος που καλούμαστε να υπηρετήσουμε, θυσιάζοντας κρίσιμους περιβαλλοντικούς και παραγωγικούς πόρους, δεν προσδιορίζεται παρά μόνο ως ποσοστό επί άγνωστης μελλοντικής κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός αυτό όχι μόνο δυσκολεύει την επίτευξη του στόχου αλλά καθιστά δυσδιάκριτο και το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης των ορυκτών καυσίμων, εαν συνεχιστεί η υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση της ενέργειας, που αποτελεί πλέον εμπορεύσιμο αγαθό.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δικτύου Αιγαίου: "είναι σαν να έχουμε έναν παχύσαρκο βουλιμικό και να του προτείνουμε χωρίς να κάνει δίαιτα να τρώει και ένα άπαχο γιαουρτάκι μετά το κοκορέτσι, για υγιεινή διατροφή".
Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο νόμου εξαντλείται σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της γρήγορης εξυπηρέτησης των επενδυτών, επιτρέποντας την εγκατάσταση βιομηχανικής κλίμακας πάρκων σε δάση, οικοσυστήματα, μοναδικά τοπία, ιστορικές περιοχές, γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην πράξη αίρει κάθε περιορισμό για το σύνολο σχεδόν της χώρας: περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς, Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Το σχέδιο νόμου εντάσσει στις ΑΠΕ ακόμη και μεγάλα υδροηλεκτρικά φραγμάτα ισχύος μέχρι 100 MW και ευνοεί τη δωρεάν διάθεση πολύτιμων φυσικών πόρων και τεράστιων εκτάσεων δημόσιας γης σε ιδιωτικές επενδύσεις που θα επιδοτηθούν αδρά απο τους καταναλωτές.
Για όλα τα παραπάνω, η "διαβούλευση" περιορίστηκε στη δυνατότητα υποβολής σχολίων μέσω του διαδικτύου, επί ένα περίπου μήνα από την ανακοίνωσή του. Παρόλα αυτά, η σοβαρότητα των προβλημάτων που δημιουργούνται, είχαν ως αποτέλεσμα την κατάθεση πλήθους σχολίων και κειμένων με ιδιαίτερα σοβαρές επισημάνσεις και προτάσεις.
Συνολικά, πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη εκδοχή της λεγόμενης “πράσινης ανάπτυξης”, αυτήν που βλέπει τη διέξοδο από την οικονομική κρίση στην περαιτέρω συσσώρευση κεφαλαίου και όχι στην φιλοπεριβαλλοντική και κοινωνικά δίκαιη αναδιανομή του.
Στον επίλογο της κριτικής μας, σημειώνουμε ότι το νομοσχέδιο διέπεται από τη λογική της πριμοδότησης των μεγάλου μεγέθους ΑΠΕ και το συστηματικό προσανατολισμό στα αιολικά και φωτοβολταΐκά πάρκα, σε βάρος των αποκεντρωμένων διατάξεων και άλλων Ανανεώσιμων πηγών που βρίσκονται στο περιθώριο του ενδιαφέροντος του επενδυτικού κεφαλαίου. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος στο γεωμορφολογικά ιδιόμορφο ελληνικό τοπίο, πιο συμβατές προτείνουμε ότι είναι οι αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις μικρότερου μεγέθους. Εγκαταστάσεις που θα ευνοούσαν και πρωτοβουλίες μικρών και μεσαίων αυτοπαραγωγών, αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών και αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων.
Στην κατεύθυνση της αειφορίας, της προώθησης της απασχόλησης, της μείωσης της εξάρτησης και της επιδείνωσης του (αρνητικού) εμπορικού ισοζυγίου θα ήταν σκόπιμο το σχέδιο νόμου να προέβλεπε ουσιαστικά μέτρα και κίνητρα για:
· την εξοικονόμηση ενέργειας που θα μπορούσε, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις ειδικών, να αποτελεί “το πιο σημαντικό, οικολογικά βέλτιστο, εγχώριο «κοίτασμα» ενέργειας της χώρας μας”
· την ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής συστημάτων ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταΐκών και ανεμογεννητριών), που σήμερα είναι εξ’ ολοκλήρου εισαγόμενα
· την έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ΑΠΕ
· την ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ηλιακά και αιολικά συστήματα.
Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων πρέπει να τεθεί σαν το βασικότερο μέσο για την προστασία του κλίματος και απαράβατος κανόνας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμούμε ότι οι συνέπειες για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία θα είναι ανυπολόγιστες και ο στόχος για την “αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” θα λειτουργήσει ως ευφημισμός για την προώθηση της κερδοσκοπίας και την επιδείνωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προβλημάτων.
Η παρέμβαση που συντάχθηκε αρχικά από ομάδα εργασίας της Συμπαράταξης, συνδιαμορφώθηκε και συνυπογράφεται απο τους:

· Αντιπυρηνικό παρατηρητήριο Μεσογείου
· Αρμονική ανάπτυξη Ξυλοκάστρου
· “Αρχιπέλαγος” – Ινστιτούτο θαλάσσιας και περιβαλλοντικής έρευνας Αιγαίου
· Διαδημοτικός οικολογικός σύλλογος κατά των ακτινοβολιών από τις νέες τεχνολογίες
· Διαρκής κίνηση Χαϊδαρίου
· Δίκτυο οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου
· Ελληνική Ορνιθολογική εταιρία
· Ενεργοί πολίτες Εύβοιας
· Επιτροπή φορέων και κατοίκων Αγίας Άννας Βοιωτίας
· Εταιρεία εφαρμογών βιώσιμης ανάπτυξης “ΦΟΙΝΙΞ”
· Κίνηση πολιτών για την προστασία του Ευρυτανικού περιβάλλοντος
· Κίνηση πολιτών δήμου Θίσβης Βοιωτίας
· Κίνηση πολιτών Μεσαράς για το περιβάλλον
· Οικολογική κίνηση Αντίκυρας “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
· Οικολογικός πολιτιστικός σύλλογος (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.) Χαϊδαρίου
· Ομοσπονδία οικολογικών οργανώσεων Κορινθιακού κόλπου “Η ΑΛΚΥΩΝ”
· Πανελλαδική κίνηση ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου
· Πανελλήνιος περιβαλλοντικός σύλλογος “ΠΑ.Κ.Ε.ΠΟ.”
· Περιβαλλοντική οργάνωση “Αχελώου ρους”
· Πολίτες της Αττικής για την ενέργεια
· Πολιτιστικός σύλλογος Ζωνιανών
· Πρωτοβουλία πολιτών Αιτωλοακαρνανίας για την ενέργεια
· Πρωτοβουλία πολιτών για την προστασία του Υμηττού
· Σύλλογος προστασίας Αράχθου
· Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον

Το πλήρες κείμενο που κατατέθηκε στη διαβούλευση

Δ. Σπανούδη
Από symparataxi.blogspot.com

Νέα εποχή στην ελληνική επαρχία!

Η ελληνική επαρχία προσαρμόζεται και ακολουθεί τις εντολές της Κυβέρνησης, όλοι οι Έλληνες έχουμε γίνει λογιστές μιας και η κυβέρνηση δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τους δικούς της, εδώ που τα λέμε καλύτερα να έπαιρνε κανέναν περιπτερά για να βρίσκει τους φόρους στα τσιγάρα πι ο εύκολα και πιο σωστά.

Την φωτογραφία την βρήκαμε στο stoforos.blogspot.com που χθές το μπλόγκ του συμπλήρωσε δύο χρόνια ζωής.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.

Ένας ωκεανός γεννιέται Οι ζώνες ξηράς στον Κορινθιακό Κόλπο διαχωρίζονται με γρήγορο ρυθμό

Σε μικρό «ωκεανό» ίσως εξελιχθεί στο απώτερο μέλλον ο Κορινθιακός Κόλπος καθώς τα τελευταία 1-2 εκατομμύρια χρόνια αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Ήδη το δυτικό τμήμα του φαρδαίνει με ετήσιο ρυθμό 15-20 χιλιοστών από τη δράση πολλών ρηγμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Η πρώτη έκπληξη που δοκίμασαν οι Βρετανοί επιστήμονες όταν πραγματοποίησαν πολυήμερες ... έρευνες ήταν ότι ο Κορινθιακός προχώρησε στην πρώτη του μεγάλη μεταμόρφωση πριν από 400.000 χρόνια. «Εκείνη την εποχή δεν έμοιαζε σε τίποτα με τη μορφή που έχει σήμερα. Αποτελούνταν από δύο μικρότερες λεκάνες που η καθεμιά είχε μήκος από 25 μέχρι 50 χιλιόμετρα», λέει στα «ΝΕΑ» η δρ Ρεβέκκα Μπελ από το Εθνικό Ωκεανογραφικό Κέντρο του Σάουθαμπτον. «Ο κόλπος είχε τέτοια δυναμική ώστε εξαιτίας της γοργής δράσης ρηγμάτων στο βόρειο τμήμα του, οι δύο λεκάνες συγκεράστηκαν σε μία ενιαία με μήκος περίπου 80 χιλιομέτρων και στη συνέχεια ο Κορινθιακός απέκτησε το σχήμα που βλέπουμε και σήμερα».

Όμως αυτή η διεργασία μετασχηματισμού δεν σταμάτησε ποτέ καθώς, όπως παρατηρεί η δρ Λίζα ΜακΝέιλ από το Πανεπιστήμιο του Σάουθαμπτον, η διάνοιξη του Κορινθιακού συνεχίζεται εδώ και 1- 2 εκατομμύρια χρόνια. «Μιλώντας με γεωλογικούς όρους, το 1- 2 εκατομμύρια χρόνια είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό που παρατηρούμε στον Κορινθιακό Κόλπο είναι στην ουσία μια ηπειρωτική διάρρηξη που αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη γένεση ενός ωκεανού», προσθέτει η δρ Μπελ.

Για τους επιστήμονες, οι τεκτονικές διεργασίες που συμβαίνουν στον «νεαρό» Κορινθιακό Κόλπο αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να καταλάβουν το τι συμβαίνει στις ηπείρους όταν υφίστανται διαρρήξεις. «Τα ρήγματα και οι αρχικές διαρρήξεις που βλέπουμε στην επιφάνεια μιας ηπειρωτικής περιοχής η οποία σιγά σιγά αλλάζει σχήμα είναι αποτέλεσμα διεργασιών που συμβαίνουν αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω στο εσωτερικό της Γης. Είναι ένα φαινόμενο που έχουμε δει στη Βόρεια Θάλασσα και τώρα το βλέπουμε και στον Κορινθιακό, όπου οι ζώνες ξηράς που τον περιβάλλουν συνεχίζουν να διαχωρίζονται».

Πίεση από Βορρά προς Νότον
Η δημιουργία και η συνεχιζόμενη μεταμόρφωση του Κορινθιακού συνδέεται άμεσα με την αρκετά πολύπλοκη γεωτεκτονική δομή του Αιγαίου. Η υποβύθιση από τη μία πλευρά της αφρικανικής τεκτονικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική και η μετακίνηση από την άλλη πλευρά της Τουρκίας προς τα δυτικά, κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, έχουν ως αποτέλεσμα να ασκείται πίεση στον Κορινθιακό με διεύθυνση από Βορρά προς Νότον.

«Η Πελοπόννησος κινείται προς τα νότια με γρηγορότερο ρυθμό απ΄ ό,τι κινείται προς την ίδια κατεύθυνση η βορειότερη Ελλάδα. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μια μεγάλη ρωγμή στην Κεντρική Ελλάδα που έχει πάρει τη μορφή του Κορινθιακού Κόλπου». Οι διεργασίες που προκαλούνται από την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών βαθιά κάτω από τον πυθμένα του Αιγαίου σε συνδυασμό με τα δεκάδες ρήγματα που περικλείουν τον Κορινθιακό έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις συνεχείς μεταμορφώσεις του κόλπου.

ΠΟΛΛΑ ΡΗΓΜΑΤΑ

Η δυναμική των ρηγμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή οδηγούν στη συνεχιζόμενη μεταμόρφωση του Κορινθιακού Κόλπου

[ ΙΝFΟ ]

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες των Πανεπιστημίων του Σάουθαμπτον, του Λιντς και Ιστ Άνγκλια της Βρετανίας και χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Ερευνών Φυσικού Περιβάλλοντος και τη Βασιλική Εταιρεία Επιστημών της Βρετανίας. Δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Βasin Research» το 2009.


Η παράκτια ζώνη ήταν κάτω από τη θάλασσα

ΔΕΚΑΔΕΣ ΡΗΓΜΑΤΑ περιβάλλουν τη βόρεια και νότια πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου, όπου με τη συνεχόμενη κίνησή τους διαμορφώνουν σιγά σιγά τη γεωμετρία αυτής της λεκάνης στην Κεντρική Ελλάδα. Τέτοια ρήγματα εκτείνονται από τα βορειοανατολικά της Πάτρας, όπως το ρήγμα του Ψαθόπυργου, του Αιγίου και της Ελίκης, φθάνοντας μέχρι τον Κόλπο των Αλκυονίδων. Σε αυτή τη διαδρομή βρίσκονται τα ρήγματα της Ακράτας, του Δερβενίου, του Ξυλοκάστρου, της Περαχώρας και άλλα. Σε ορισμένα από αυτά τα τεμάχιά τους παρουσιάζουν μετακίνηση ακόμη και μεγαλύτερη των 500 μέτρων, δηλαδή οι δύο πλευρές τους χωρίστηκαν κατακόρυφα κατά μισό ή και περισσότερο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τους Βρετανούς ειδικούς, στη νότια πλευρά του Κόλπου, πάνω στην ξηρά, υπάρχουν πολλά ρήγματα που θεωρούνται ανενεργά. Από την εξέτασή τους συμπεραίνεται ότι πολύ παλαιότερα, πριν από 4- 5 εκατομμύρια χρόνια, ο κόλπος είχε μεγαλύτερο πλάτος και η παράκτια ζώνη της Βόρειας Πελοποννήσου βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα. Και όταν πριν από 1- 2 εκατομμύρια χρόνια ενεργοποιήθηκαν τα ρήγματα εκείνα που δημιούργησαν τη νότια πλευρά του κόλπου εξωθήθηκε η βυθισμένη ακτογραμμή της Πελοποννήσου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Από tanea.gr

Έρχονται τα κομάντος στην Φωκίδα

Έρχονται τα κομάντος.
Παράξενα πράγματα σήμερα το πρωί στην Ιτέα, ένα μαύρο τζιπάκι με φιμέ τζάμια σταματάει μπροστά σε παραλιακό ξενοδοχείο της Ιτέας, σύμφωνα με περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα που μας δόθηκε. Από μέσα βγαίνουν κάτι παράξενοι φουσκωτοί τύποι.
Το πιο παράξενο είναι ότι ξαφνικά αρχίζουν να κουβαλούν όπλα , κλάσνικοφ ήταν, πολεμικά τουφέκια ήταν, δεν γνώρισε, είναι δυνατόν;
Κοιτάζει ο φίλος να δει το αριθμό του αυτοκινήτου αλλά δεν είχε κανέναν αριθμό ούτε μπρος ούτε πίσω. Κοιτάζει λίγο παραπέρα περιπολικό της Αστυνομίας, α καταλάβαμε ...ήρθαν τα σώματα που θα προστατεύσουν τον πληθυσμό, σταλμένα από τον Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ (Προστασίας Πολίτη)
Αν οι κατηγορούμενοι ήταν γυναίκες θα μας έστελναν και κυρίες με αλεξίσφαιρη μπούργκα και τσαντάκι, δεν πειράζει ελπίζουμε να την δούμε και αυτήν την μόδα την επόμενη φορά. Τώρα που πήραμε φόρα όλες τις δίκες στην Άμφισσα θα τις κάνουμε.
Ελπίζουμε κύριε Χρυσοχοίδη να μην έχουν κανένα παιδί για διορισμό οι Δικαστές, όπως ο Διώτης και να δούμε να εφαρμόζεται επιτέλους ο νόμος, που συνέχεια καταστρατηγείται, για την αναγραφή των στοιχείων των αστυνομικών.
Αλλά να μου πεις εδώ στο Τζιπάκι δεν βάλανε αριθμό, διακριτικά στους αστυνομικούς θα βάλουνε, κι όμως πρέπει γιατί με αυτά και με τα άλλα, παίρνει ιδέες ο Παλαιοκώστας και θα κυκλοφορεί και αυτός έτσι.

«Δεν μου έμαθε ποτέ να μισώ»

«Αγαπητέ “Υπάρχουμε. Συνυπάρχουμε;”, ήθελα να ανεβάσω το σχόλιο αυτό στο άρθρο σας στα “ΝΕΑ”. Δεν το κατάφερα (ο δαίμων της τεχνολογίας). Αλλά θα ήθελα τόσο να σας πω τι σκέπτομαι, που αποφάσισα να σας το στείλω και να το κάνω επιστολή. Ελπίζω να μη σας ενοχλώ. Θέλω να σας μεταφέρω ιστορίες οικογενειακές (από αυτές που σαν παραμύθια μού έλεγαν οι παππούδες μου όταν ήμουν μικρή, ευτυχώς νόμιζα ότι ήταν παραμύθια και δεν κατάλαβα μέχρι πρόσφατα ότι ήταν αλήθεια). Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήρθαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, από εκεί διώχθηκαν γιατί ήταν Έλληνες. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα κάποιοι γηγενείς τούς δέχθηκαν σαν Τούρκους (αιώνια ιστορία αυτό), αλλά κάποιοι δεν τους δέχθηκαν καν ως ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω ότι ο παππούς μου είπε πως δούλευε σε ένα χωράφι και του πρόσφεραν φαγητό στο πιάτο του σκύλου! Παρ΄ όλα όσα πέρασε ο παππούς στην Τουρκία και στην Ελλάδα, δεν μου έμαθε ποτέ να μισώ κανέναν, ούτε λόγω της καταγωγής ούτε λόγω της κακής συμπεριφοράς. Μου έμαθε πως αυτόν που έχει ανάγκη πρέπει να τον βοηθάμε, μου έμαθε πως ο ξένος δεν είναι απαραίτητα εχθρός, αλλά μπορεί να γίνει και ένα παράθυρο στον κόσμο. Ο παππούς όμως διέσχισε το 1922 όλη την Τουρκία με τα ...πόδια, έμεινε σε προσφυγικό καταυλισμό, κατάφερε να χτίσει ζωή και οικογένεια σε ένα νέο τόπο, συνάντησε εχθρούς και φίλους στον δρόμο του, είχε πατέρα που έφυγε για να δουλέψει στην Αμερική χωρίς να ξέρει κανείς αν ποτέ θα επιστρέψει.
Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν έναν τέτοιο παππού και να έχουν συνείδηση της επιβίωσης, της ανάγκης για ελευθερία και της ανάγκης να ξέρουν πως προσφέρουν στους γύρω τους (γιατί μπορεί κάποιος κάποτε να πρόσφερε ή να προσφέρει σε έναν δικό του). Τα δικά σας εγγόνια θα έχουν την ευκαιρία να έχουν έναν τέτοιο παππού. Δεν ξέρω αν είναι παρήγορο για σας, αλλά θα είναι πολύτιμο γι΄ αυτούς... Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν σε μία μόνο χώρα, σε μία μόνο πόλη, με μία μόνο οικογένεια και κάποτε ίσως κάνουν τη δική τους και θα αναπαραγάγουν το ίδιο μοντέλο (το οποίο δεν λέω ότι είναι πάντα κακό). Όταν όμως δεν θέλεις να ξέρεις τι υπάρχει γύρω σου και τι θησαυρό μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος που έχει περπατήσει από την άλλη άκρη της Γης είσαι φτωχός άνθρωπος στο πνεύμα. Τι κι αν κομπάζεις πως είσαι Έλληνας. Έχεις ξεχάσει τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει υπερήφανο που είσαι Έλληνας, έχεις ξεχάσει τον Ξένιο Δία, έχεις ξεχάσει τον Οδυσσέα που γύρισε τον κόσμο για να φτάσει στην Ιθάκη, έχεις ξεχάσει το πνεύμα το οποίο όλος ο κόσμος έχει θαυμάσει. Για την κάθε Μπέρτα και για τον κάθε παππού, που δεν είναι μια ιστορία όταν ο κόσμος καίγεται, είναι η πορεία του ανθρώπου στη Γη, είναι η ιστορία η ίδια. Αρκεί να μπορεί κανείς να τη δει καθώς εξελίσσεται γύρω του. Αυτά ήθελα να πω, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί ντράπηκα διαβάζοντας κάποια από τα σχόλια στα άρθρα και στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια. Ίσως γιατί θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε όλοι φτωχό πνεύμα και ότι το ποιο άσχημο σενάριο θα ήταν το μίσος να γεννήσει μίσος. Χρειάζεται δύναμη, αλλά είναι δυνατό, να αγνοήσουμε το ασήμαντο και το κακό.

Με εκτίμηση

Δέσποινα Αγαθαγγέλου
agathades@gmail.com"
Από gazikapllani.blogspot.com

250 Τρακτέρ στο Κάστρο . Το μεσημέρι η αποφασή τους.

250 Τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο ύψος του Κάστρου και αναμένεται η απόφαση των αγροτών για το τι θα κάνουν . Είχαν προηγηθεί προ συγκεντρώσεις από τα......... χωριά της Βοιωτίας με τα Τρακτέρ να φτάνουν στον Ορχομενό και να φτάνουν αυτή την ώρα στο Κάστρο .
Επι ποδός πολέμου βρίσκονται οι Αγρότες και στην υπόλοιπη Ελλάδα , ήδη έχουν γίνει προ συγκεντρώσεις Τρακτέρ σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι αγρότες εκτός από τα μπλόκα στους Εθνικούς δρόμους έχουν προγραμματίσει να αποκλείσουν και τα Τελωνεία .
Από agroschannel.com

Ληστεία σε ιδιοκτήτη καταστήματος στην Αράχωβα

Ληστεία έγινε στο 16 χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Λιβαδειάς-Δελφών, με δράστες τρεις άγνωστους με κουκούλες οι οποίοι λήστεψαν καταστηματάρχη. Οι άγνωστοι περίμεναν τον 47χρονο ιδιοκτήτη από την Αράχωβα έξω από το μαγαζί του, όπου τον ακινητοποίησαν, τον φίμωσαν, και αφού τον οδήγησαν σε παρακείμενη αγροικία, τον έδεσαν σε ..... δέντρο και του πήραν 500 ευρώ, προσωπικά του έγγραφα και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση
Από evianews.com

Δελτίο Τύπου του Δήμου Άμφισσας για τα αστυνομικά μέτρα για την δίκη για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει της διεξαγωγής της δίκης Κορκονέα στο Δήμο Άμφισσας, ο Δήμαρχος κ. Ασημάκης Ασημακόπουλος και η Βουλευτής του Νομού Φωκίδας κα Αφροδίτη Παπαθανάση, ενημερώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στις 12-01-2010 και στις 14-01-2010 αντίστοιχα, για τον επιτελικό σχεδιασμό του Υπουργείου για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης.
Η Ελληνική Αστυνομία, έχοντας πλήρη γνώση των συνθηκών της περιοχής και ως η μόνη υπεύθυνη επιτελική Αρχή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων μπορεί σήμερα να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται την καλύτερη δυνατή λειτουργία της πόλης.
Η δίκη Κορκονέα θα γίνει στην Άμφισσα μετά από ...απόφαση του Αρείου Πάγου.
Η διεξαγωγή της δίκης στην πόλη μας πιθανά να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Δεν επικαλούμαστε κινδύνους, εξασφαλίζουμε, με την συνεργασία όλων, τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μην διαταραχτεί η εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα.
Με σεβασμό στην ανθρώπινη διάσταση της δίκης του Αλέξη Γρηγορόπουλου, του πόνου των οικογενειών αλλά και την ομαλή διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, οι πολίτες της Άμφισσας καλούμαστε να δείξουμε κατανόηση στα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν για λίγες ημέρες.
Μετά και από τις συναντήσεις μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λάβαμε τη διαβεβαίωση για συνεχή και στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς στην πόλη μας. Καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε στη διεξαγωγή της δίκης με τον πλέον ομαλό τρόπο και με ψυχραιμία, απομονώνοντας την κινδυνολογία και τη φοβικότητα, απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται.