Στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, παρά την εποχή και τις υψηλές θερμοκρασίες, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, εκδήλωση της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, με ομιλητές τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Αντώνη Νταβανέλλο. Σημαντικό στοιχείο και η παρουσία συναγωνιστών από άλλες αριστερές δυνάμεις.
Με πλού­σια συ­ζή­τη­ση και με­γά­λη συμ­με­το­χή κό­σμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκ­δή­λω­ση της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας με θέμα "η Αρι­στε­ρά μετά το...