Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010

Ποιά είναι η επιτροπή αγώνα του Δήμου Ιτέας και ποιούς εκφράζει σήμερα

Λάβαμε μια ανακοίνωση ακόμα απο τη επιτροπή αγώνα του Δήμου Ιτέας. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με προηγούμενη ανακοίνωση που σχετιζόταν με τον Κ. Μανανά. Την στιγμή που ο αγώνας για τον Δήμο Ιτέας έχει σταματήσει δεν καταλαβαίνουμε την χρησιμότητα αυτών των επιτροπών αγώνα.
Εκτός και αν η χρησιμότητά τους είναι να μεταβληθούν σε επιτροπές προεκλογικού αγώνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...