Σε άμεσο και πλήρη σφράγισμα του σχετικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας προχωρά προληπτικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε πιθανή και μελλοντική δυνατότητα διοχέτευσης της ιλύος – της λεγόμενης «κόκκινης λάσπης»  του βωξίτη -στην στην θάλασσα, ενώ οι έλεγχοι ...