Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Πολίτες στο Προσκήνιο για το Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου

ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΟΥΛΑ (1)
Την Δευτέρα 22-4-2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών συζητήθηκε η εξέλιξη της δημιουργίας δημοτικού Λιμενικού ταμείου στο Γαλαξίδι. Η συζήτηση είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση   http://youtu.be/2uofYynqaPE
            Ο λόγος της παρέμβασης μας έχει να κάνει με την συσκότιση της πραγματικότητας και την ευκολία εξαγωγής συμπερασμάτων που καμία σχέση δεν έχουν με την συζήτηση...

ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ.

Η εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. πραγματοποιεί εξορύξεις ακόμα και σε χώρους που δε διαθέτει την απαραίτητη άδεια.
Αυτή η καταστροφή έγινε χωρίς ποτέ να δωθεί άδεια επέμβασης.
Το επιβεβαιώνει το Δασαρχείο Άμφισσας με το αρ.πρωτ. 360/43534/12-4-2013 έγγραφό του προς το Δημήτριο Μπάκα σε απάντηση της από 6-3-2013 αίτησής του.
Στο κοίτασμα Νερά 4-5-6-7 σε τμήμα 78,045 στρεμμάτων δε δώθηκε ποτέ άδεια επέμβασης....