Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό Ιτέας-Δεσφίνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό Ιτέας-Δεσφίνας προς Δίστομο (όρια νομού).

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας προχωρά στην δημοπράτηση του έργου για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό Ιτέας-Δεσφίνας προς Δίστομο (όρια νομού) και συγκεκριμένα: ...
• Στη νέα χάραξη πλησίον Ιεράς Μονής Ιωάννου Προδρόμου σε μήκος 200 μέτρων και από τις δύο πλευρές
• Στον κόμβο Μεσόκαμπου, σε όλο το μήκος μπροστά από τις κολώνες σε μήκος 530 μέτρα.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 43.000 € και οι πιστώσεις προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2008 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας.
Ως ημερομηνία δημοπράτησης έχει καθοριστεί η 27η Ιανουαρίου 2009 ενώ το έργο έχει συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης 45 μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βιομηχανικά πάρκα σε Ιτέα και Γραβιά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοπράτηση του έργου «Μελέτη σκοπιμότητας φακέλων έργων Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ιτέας και Γραβιάς» από το ΠΑΝΦΩΚΙΣ.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας προχωρά στη δημοπράτηση ενός ακόμη έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ορεινών Όγκων Ν. Φωκίδας «ΠΑΝΦΩΚΙΣ» και συγκεκριμένα της Μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή Βιομηχανικών Πάρκων σε Ιτέα και Γραβιά.
Ειδικότερα θα εκπονηθεί ... χωροταξική και ρυθμιστική μελέτη καθώς και μελέτη οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας για τη διερεύνηση βιωσιμότητας των ΒΙΟ.ΠΑ. ενώ θα εκπονηθεί και περιβαλλοντική προμελέτη για να τεθούν οι αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 56.000€ και οι πιστώσεις προέρχονται από τη ΣΑΕ 409 ενώ φορέας χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα «ΠΑΝΦΩΚΙΣ».
Ως ημερομηνία δημοπράτησης έχει καθοριστεί η 22η Ιανουαρίου 2009 ενώ το έργο έχει συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης 6 μήνες.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ