Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009

Έπεσε η Κυβέρνηση πάμε για εκλογές

Ο Καραμανλής με διάγγελμα ανάγγειλε την επίσκεψή τους στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προσφυγή του σε εκλογές.
Η κυβέρνηση του, δεν κατάφερε να αντέξει στις πιέσεις που επέφερε η οικονομική πολιτική της. Αυτό συνέβη γιατί ταυτίστηκε με την καταλήστευση του κράτους όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που έπεσαν για τον ίδιο λόγο.
Οι πολίτες σήμερα πρέπει να διαλέξουν μεταξύ της δραστηριοποίησης και της παθητικής υποταγής.
Αν πιστεύουν ότι θα τους σώσει η επόμενη κυβέρνηση ας μην κάνουν τίποτα, αν έχουν αμφιβολίες το καλύτερο θα ήταν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι, γιατί κανένας άλλος δεν θα τους σώσει.

Ανοικτή επιστολή της Οικολογικής Κίνησης ΑντίκυραςΤο βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» (ΑτΕ) στον Όρμο της Αντίκυρας, όπως λειτουργεί σήμερα ως εγκατάσταση παραγωγής αλουμίνας από βωξίτη και αλουμινίου από αλουμίνα και ως σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής–Θερμικής Ενέργειας – ΣΗΘ, καθώς και όπως σχεδιάζεται να λειτουργήσει μελλοντικά, με την εγκατάσταση και λειτουργία δυο ακόμη μονάδων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες, τον Ανεξάρτητο Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής (ΑΣΗ) και τον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό (ΘΗΣΑ), έχει και θα έχει ... αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες για την Τοπική και την Υπερ-τοπική Κοινωνία.
Η εταιρεία ΑτΕ εκμεταλλεύεται τον βωξίτη που υπάρχει στην περιοχή, μη ανανεώσιμος μεταλλευτικός πόρος, με κυρίαρχο κριτήριο βέβαια το κέρδος. Οι Αρχές της Αειφορίας από την μέχρι τώρα αντιμετώπιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος φαίνεται ότι είναι « άγνωστες λέξεις» για τους υπευθύνους.
Η εταιρεία ΑτΕ χαρακτηρίζεται σαν μια από τις πλέον ενεργοβόρες δραστηριότητες της χώρας. Χρησιμοποιείται ενέργεια που παράγεται σε άλλη θέση της χώρας (π. χ. Πτολεμαϊδα), η οποία επίσης παράγεται από μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες (λιγνίτης), και η οποία μάλιστα επιδοτείται από το κοινωνικό σύνολο.
Η εταιρεία απορρίπτει τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων και ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον του Κορινθιακού κόλπου, στο χερσαίο περιβάλλον περί τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις και στην ατμόσφαιρα με την συγκατάθεση μάλιστα του αρμόδιου υπουργού ο οποίος είναι ταγμένος στην προστασία του περιβάλλοντος,
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας («Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» του 2007, που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα της Εταιρείας) έχουμε :Οι συνέπειες για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο δεν έχουν μετρηθεί για όλες αυτές τις ρυπογόνες ουσίες. Πρόσφατες μελέτες (Αναγνώστου & Χατζηανέστης –ΕΛΚΕΘΕ, 2009) έδειξαν επιβάρυνση των εδαφών της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο αλλά και του ορεινού όγκου του Ελικώνα καθώς και των ιζημάτων του Όρμου της Αντίκυρας σε φθόριο, θείο και Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες.

Εστιάζοντας στο πιο σοβαρό πρόβλημα που είναι οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες επισημαίνεται ότι οι τιμές στον Όρμο της Αντίκυρας έχουν υπερβεί τα 500.000 νανογραμμάρια ανά γραμμάριο, όταν στην ανοιχτή θάλασσα οι τιμές είναι 20 έως 150 νανογραμμάρια ανά γραμμάριο. Αυτές οι συγκεντρώσεις χαρακτηρίζουν την περιοχή ως μια από τις πιο ρυπασμένες περιοχές της χώρας και οπωσδήποτε έχουν περάσει στη διατροφική αλυσίδα , με ότι αυτό σημαίνει.
Ορισμένοι από τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνοι (βενζοανθρακένιο, βενζο Κ και βενζο Β, φλουορανθένιο, κλπ). Δεν υπάρχουν στοιχεία για συχνότητες θανάτων από καρκινογενέσεις των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των μονάδων της ΑτΕ και των κατοίκων των γειτονικών προς το εργοστάσιο οικισμών (Δίστομο, Στείρι, Κυριάκι, Αντίκυρα, Δεσφίνα, ..)

Η απόρριψη της ερυθράς ιλύος στο βυθό του Κορινθιακού Κόλπου έχει διαταράξει πλήρως την δομή των βενθικών βιοκοινωνιών με μεγάλες συνέπειες για την γενική δομή του οικοσυστήματος της περιοχής. Απορρίπτονται 600.000 τόνοι ερυθράς ιλύος ετησίως. Μια έκταση του βυθού του Κορινθιακού μεγαλύτερη των 35 τετραγωνικών χιλιομέτρων καλύπτεται από ερυθρά ιλύ, μετατρέποντας το βυθό σε μια «έρημη περιοχή» και επιβαρύνοντάς τον με βαρέα μέταλλα χρωμίου, νικελίου, κοβαλτίου και μολύβδου (Πανεπιστήμιο Πατρών – Παπαθεοδώρου, 1999).

• Τα σχέδια για επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην περιοχή θα μετατρέψουν την περιοχή σε πραγματικό κολαστήριο.
• Η Δημόσια Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Κεντρικές Υπηρεσίες φαίνονται να συνεργούν ηθελημένα ή αθέλητα σε αυτή την περιβαλλοντική υποβάθμιση δηλώνοντας συχνά αδυναμία δράσης. Πιστεύουμε ότι ο λόγος και η δράση είναι σήμερα στους Πολίτες.

  • Πλαισιώστε τις «Οικολογικές Κινήσεις» που έχουν υψώσει ανάστημα στον εργοστασιακό γίγαντα.
  • Δημιουργήστε και άλλες Κινήσεις Πολιτών.
  • Κάντε προσφυγές στον εισαγγελέα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

    Το πλαίσιο λειτουργίας του εργοστασιακού συγκροτήματος πρέπει να αλλάξει.

    Ένα νέο πλαίσιο είναι το ζητούμενο και αυτό θα προκύψει μόνο μέσα από συναινετικές διαδικασίες μιας διαρκούς Δημόσιας Διαβούλευσης, όπου η Δημόσια Διοίκηση, ο «Επενδυτής» και οι «Ενώσεις Πολιτών» θα συμμετέχουν ισότιμα (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη του Άαρχους, που έχει γίνει νόμος του Ελληνικού Κράτους από το τέλος του 2005). Η επιστημονική κοινότητα με τις γνώσεις της θα πλαισιώνει αυτή τη διαδικασία.

    Μόνο έτσι μπορούμε να λέμε ότι είμαστε υπεύθυνοι Πολίτες. Συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την μικρή μας κοινωνία για να αλλάξουμε το σήμερα και για να είναι καλύτερο το «αύριο» και για τις επόμενες γενιές.

Από Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον

20 Ευρώ για βιβλία στους Συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

ΟΓΑ: Εναρξη προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων για 140.000 δικαιούχους

Η χορήγηση των Δελτίων Αγοράς Βιβλίων γίνεται κατά σειρά προσέλευσης των δικαιούχων και μέχρις εξαντλήσεως των δελτίων. Οι δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων, μπορούν να κάνουν χρήση των Δελτίων μέχρι 31-12-2009.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων είναι:...

1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

2. Οι ασφαλισμένοι που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

3. Τα έμμεσα μέλη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ (σύζυγοι-παιδιά) που έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ για περίθαλψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Βιβλιάριο Υγείας του Ο.Γ.Α. σε ισχύ.

- Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (για τους συνταξιούχους) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (για τους ασφαλισμένους).

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι του προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων, μπορούν να προμηθεύονται τα Δελτία Αγοράς Βιβλίων (αξίας 20 ΕΥΡΩ) μαζί με τον κατάλογο των Βιβλιοπωλείων- Εκδοτικών Οίκων που έχουν συμβληθεί με τον ΟΓΑ/ΛΑΕ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

- Τα Δελτία Αγοράς Βιβλίων και μέχρις εξαντλήσεώς τους θα διανέμονται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας έως 31-12-2009.

- Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα Δελτία Αγοράς Βιβλίων από οποιοδήποτε ΚΕΠ και όχι κατ΄ ανάγκη από αυτό του τόπου διαμονής τους.

- Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσκομίζουν το Βιβλιάριο Υγείας, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόκομμα καταβολής εισφορών προκειμένου να ελέγχεται τόσον η ταυτοπροσωπία, όσο και θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας για το έτος 2009.

- Τα Δελτία Αγοράς Βιβλίων των συζύγων και των τέκνων μπορούν να παραληφθούν από τον έναν εκ των συζύγων, εφόσον προσκομισθούν τα Βιβλιάρια Υγείας και τα ΔΑΤ του άλλου συζύγου και των τέκνων (για όσα υποχρεούνται να έχουν ΔΑΤ).

- Κατά την παραλαβή του Δελτίου, θα πρέπει ο δικαιούχος να εφοδιάζεται και με κατάλογο των συμβεβλημένων βιβλιοπωλείων, τα οποία έχουν ήδη σταλεί από την Υπηρεσία μας σε όλα τα Κ.Ε.Π.

Έμεινε ο Σπυριδάκης στον Φωκικό

Κάτοικος Άμφισσας θα παραμείνει, τελικά, ο Δημήτρης Σπυριδάκης. Πληροφορίες της mikriliga.com αναφέρουν ότι ο 23χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Φωκικό τη Δευτέρα, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τον σύλλογο. (31/8/2009)
Ο Σπυριδάκης, ο οποίος υπήρξε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος του Φωκικού κατά την προηγούμενη σεζόν, συμμετείχε τους τελευταίους δύο μήνες στην προετοιμασία της Ηλιούπολης κι έπαιξε σε κάποια φιλικά, ωστόσο δεν παρέμεινε στην αθηναϊκή ομάδα. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο νεαρός μπακ επέστρεψε σε... γνώριμα λημέρια και θα προσφέρει για έναν ακόμη χρόνο τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Άμφισσας.

Συνολικά οι μεταγραφές στην ομάδα του ΦΩΚΙΚΟΥ ήταν οι εξής:...
Ήρθαν: Καντιμοίρης (Νίκη Βόλου), Ιτσιος (Πιερικός), Πάππος (Αστέρας Ιτέας), Δημητρίου (Πιερικός), Ευθυμιάδης (Εορδαϊκός), Κουρέλης (Αχιλλέας Φαρσάλων), Θωμόπουλος (Νίκη Πολυγύρου), Κωστακιώτης (Τηλυκράτης), Νταλαπέρας (Αστέρας Ιτέας), Φονσέκα (Κόρινθος), Δήμας (Ολυμπιακός Βόλου), Βαβάτσικος (Καλαμάτα), Κοττίκας (Πρέβεζα), Στεργίου (Αγία Παρασκευή), Νικολάου (Πλατανιάς), Βιλανάκης (Ανθ. Λάρισας)

Έφυγαν: Τακίδης (Ηλιούπολη), Λέντας (Λαμία), Τριανταφύλλου (Χαϊδάρι), Τσελέπης (Εορδαϊκός), Οικονόμου (Εορδαϊκός), Καραγκούνης (Ατρόμητος), Δημουλιάς (Πρέβεζα), Μπρης (Αγία Παρασκευή), Φλώρος, Χιντζίδης (Αναγέννηση Γιαννιτσών)
Από www.mikriliga.com/

Εκλογές στις 4 Οκτώβρη;

Σύμφωνα με τα περισσότερα ΜΜΕ, σήμερα Τετάρτη ή αύριο Πέμπτη ο Καραμανλής θα ανακοινώσει εκλογές με πιθανότερη ημερομηνία τις 4 Οκτώβρη.
Όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ:
"Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο κ. Καραμανλής σκοπεύει να επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του ζητήσει τη διάλυση της Βουλής, με την αιτιολογία ότι η κυβέρνηση που θα αναλάβει τη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού και τη διέξοδο της χώρας από την κρίση θα πρέπει να έχει νωπή λαϊκή εντολή και να είναι απόλυτα ελεύθερη να προχωρήσει σε ρήξεις και ανατροπές."
Αλλοίμονό μας.
Από Βοιωτικά

Για την Ευγενία Ξεφτέρη. Μάθημα για όλους εμάς τους μεμψίμοιρους ανοιχτομάτηδες που βλέπουμε αλλά δεν κατανοούμε

Το όνομά της, Ευγενία Ξεφτέρη.
Ένα τυφλό αηδονάκι, που όσα δεν μπορεί να δει με τα ματάκια του τα τραγουδάει με την καρδιά του.
Δάσκαλός της ο π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης,
Σχολειό της το Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Η Ευγενία Ξεφτέρη τραγουδά σε σχολική εορτή σε πρώτη εκτέλεση μουσική σύνθεση για τον Καραϊσκάκη. Η ερμηνεία της είναι εκπληκτική
Τη συνοδεύει η Νεανική χορωδία Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονα Καλαμαριάς.

Χαρά να την ακούς, ευφροσύνη ψυχής η φωνούλα της.
Μάθημα ζωής η δύναμή της.
Μάθημα για όλους εμάς τους μεμψίμοιρους ανοιχτομάτηδες που βλέπουμε αλλά δεν κατανοούμε,
που την ουσία χάνουμε
και στα μικρά και ανόητα στεκόμαστε.
Μπράβο Ευγενία,
χίλια μπράβο σε σένα, στους καλούς σου γονείς
και στον άξιο δάσκαλό σου.
Δείτε το βίντεο:......

Από Χαμομηλάκι