Από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Εκπρόσωπος του χωριού μας, και με την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσω να αλλάξω όψη στο χωριό μας κρίνω σκόπιμο να σας ενημερώσω τις εργασίες που έγιναν κατά το πρώτο έτος της θητείας μου:

Αποδεσμεύτηκε το ιατρείο από τον Δήμο ...