Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008

Προχωρούν οι πληρωμές για την Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Βγάζει ανακοίνωση ο Βουλευτής με τις απαντήσεις του Υπουργού και εμφανίζονται όλοι ευχαριστημένοι. Λέξη δεν αναφέρει ούτε ο Υπουργός ούτε και ο Βουλευτής για την απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή των δικαιούχων που οφείλεται αποκλειστικά στην πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προμήθευσαν την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας) με το απαραίτητο λογισμικό πρόγραμμα, για να καταχωρηθούν τα στοιχεία των χιλιάδων ελαιοκαλλιεργητών, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε καθυστέρηση δύο ετών από τις αιτήσεις ένταξης των παραγωγών και τριών μηνών από την ημερομηνία που θα έπρεπε να τους είχαν πληρώσει. Η σκληρή δουλειά των υπαλλήλων της αποδεκατισμένης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Φωκίδος δείχνει ότι η απαξίωση του Δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών του, δεν σχετίζετε με τις δυνατότητες του, αλλά με τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας. Όσο οι υπουργοί Γεωργίας ψάχνουν Ιδιώτες για να αναθέτουν τις δουλειές του Υπουργείου, τόσο οι αγρότες θα περνούν χειρότερα

Η ανακοίνωση του Βουλευτή Μπούγα...

Σε τρία εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η ετήσια ενίσχυση για το α΄έτος εφαρμογής του προγράμματος "Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας"-αναμένεται η έκδοση και νέας προκήρυξης

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης για το α’ έτος εφαρμογής του Μέτρου 3.14 του ΕΠΑΑ «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 2.711 δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς με 3.388,6 εκτάρια ελαιώνα που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις περί το τέλος του 2006.
Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων του α’ έτους εφαρμογής θα ολοκληρωθεί
με την καταχώρηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής στο μηχανογραφικό σύστημα, διαδικασία χρονοβόρα λόγω του ευάριθμου των δικαιούχων παραγωγών. Προς το παρόν, για το α’ έτος εφαρμογής του προγράμματος είχαν ήδη καταβληθεί έως τις 09.10.08 οικονομικές ενισχύσεις ύψους 760.836,41 ευρώ σε 1.228 δικαιούχους.
Οι οικονομικές ενισχύσεις του β’ έτους θα καταβληθούν μετά την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων, η οποία προγραμματίζεται για το τέλος του 2008. Σύμφωνα με τις εφαρμοστικές του προγράμματος υπουργικές αποφάσεις, η πληρωμή του β’ έτους θα γίνει εντός του τριμήνου Φεβρουαρίου – Απριλίου 2009. Το Υπουργείο εκτιμά ότι κατά τη δεύτερη πληρωμή δεν πρόκειται να υπάρξουν παρόμοιες της πρώτης καθυστερήσεις, καθώς οι δικαιούχοι θα είναι ήδη καταχωρημένοι στο μηχανογραφικό σύστημα, οπότε ο φόρτος εργασίας αναμένεται μικρότερος.
Η περαιτέρω χρηματοδότηση του προγράμματος είναι διασφαλισμένη μέσω της ένταξής του στη δράση 4.1 του Μέτρου 214 – Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013.
Τέλος, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του κ. Μπούγα, προκειμένου περισσότεροι παραγωγοί να ενταχθούν στο πρόγραμμα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχεδιάζει την έκδοση νέας προκήρυξης μόλις ολοκληρωθεί η κατάρτιση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στην απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Α. Κοντού σε σχετική ερώτηση του κ. Ιωάννη Μπούγα και καταδεικνύουν την υλοποίηση του πρωτοποριακού για τη χώρα μας προγράμματος Προστασίας του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας. Μέσω αυτού, οι εντεταγμένοι ελαιοπαραγωγοί, πέραν των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, λαμβάνουν για πρώτη φορά ειδική οικονομική ενίσχυση για τη διατήρηση αναλλοίωτης της φυσικής μορφής των ελαιοδένδρων αλλά και της παραδοσιακής μεθόδου ελαιοκαλλιέργειας.
____________________________________________________________________