Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

H Noμαρχία Φωκίδας, οι μεταλλευτικές εταιρείες και η προστασία του περιβάλλοντος

Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου: «Περιβαλλοντικά πάμε καλά»!

…εξαιρετικά θα λέγαμε!!!

Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας την Τετάρτη 15 Ιουλίου, τα θέματα με αριθμό 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης της ήταν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ένα μεταλλείο βωξίτη της S&B και ένα της ΕΛΜΙΝ, τα οποία μάλιστα ήταν εξ αναβολής. Το “Παρατηρητήριο” ήταν παρόν στη συνεδρίαση, με τον κ. Τόλη Παπαγεωργίου.

Το ποια είναι η εντύπωση που έχει η ίδια η Νομαρχία για το επίπεδό της στον τομέα του περιβάλλοντος εκφράστηκε από τον Πρόεδρο του Ν.Σ. ο οποίος ήταν σαφέστατος :“Η υπηρεσία Περιβάλλοντος (!) κάνει πολύ καλή δουλειά και η περιβαλλοντική κατάσταση (;) είναι καλή(!!!)” και κανείς δεν διαφώνησε, τουλάχιστον φανερά.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν στην συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικά για την πραγματική περιβαλλοντική διάσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και κατά συνέπεια για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των μεταλλευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φωκίδας, και ειδικά της S&B και της ΕΛΜΙΝ.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο ... Νομάρχης Φωκίδας κ. Φουσέκης εισηγήθηκε την αναβολή των θεμάτων 1 και 2. Επικαλέσθηκε σαν λόγο ότι “οι εταιρείες δεν μας έστειλαν ακόμα τα συμπληρωματικά στοιχεία που τους ζητήσαμε για τις δυο ΜΠΕ”.

Επισημαίνουμε ότι: η ΜΠΕ της S&B διαβιβάστηκε στη Νομαρχία Φωκίδας από το ΥΠΕΧΩΔΕ με το 187980/24.7.2008 έγγραφο και η ΜΠΕ της ΕΛΜΙΝ με το 187289/4.7.2008 έγγραφο. Η γνωμοδότηση του Ν.Σ. πρέπει να κοινοποιηθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 35 ημερών, με δικαίωμα παράτασης ενός μηνός για ειδικούς λόγους. Αν αυτό δεν τηρηθεί, η γνωμοδότηση θεωρείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως θετική για τη ΜΠΕ!

Έναν ολόκληρο χρόνο μετά τη διαβίβαση των ΜΠΕ στο Ν.Σ. προσδιορίσθηκε η συζήτησή τους, ενώ ήταν γνωστό ότι οι εταιρείες δεν είχαν αποστείλει στο Ν.Σ. τα αιτηθέντα στοιχεία!!!

Χαρακτηριστικό της κυρίαρχης νοοτροπίας στο Ν.Σ. ήταν ότι , παρότι ήταν αρκετοί οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι που προσπάθησαν κάτι να πουν ,ο καθένας από μόνος του ακουγόταν σαν «μεμονωμένη φωνή». Κι όταν ο πρώην Δήμαρχος Ιτέας που ήταν παρών στη συνεδρίαση πρότεινε «…..αφού δεν ενδιαφέρονται οι Μελετητές και οι Εταιρίες να φέρουν και μετά από την πρώτη αναβολή τα συμπληρωματικά στοιχεία που τους ζητήσατε , εσείς γνωμοδοτήστε αρνητικά…», φάνηκε σαν να μην είχε περάσει από κανενός το μυαλό αυτή η ιδέα !!!

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, ενός νομού με τόσα φλέγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν διαθέτει Τμήμα Περιβάλλοντος. Τον έλεγχο της τήρησης των όρων προστασίας του περιβάλλοντος στο Νομό ασκεί η Διεύθυνση …Πολεοδομίας, εμπλουτισμένη για την περίπτωση με έναν μεταλλειολόγο και μετονομασμένη σε «Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος»! Οι εισηγήσεις στο Ν.Σ. για τις ΜΠΕ γίνονται από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας, την πολιτικό μηχανικό κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου.

Η Διευθύντρια της Πολεοδομίας, όπως κάθε Προϊστάμενος Πολεοδομίας στη χώρα, έχει τεράστιο φόρτο εργασίας με τα πολεοδομικά θέματα όλου του Νομού. Ο ειδικός μεταλλειολόγος υποθέτουμε ότι θα είναι πολύ απασχολημένος να σφραγίζει τις άδειες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν θα έχει χρόνο να απασχοληθεί με τις μεταλλευτικές εταιρείες. Kαι ο κ. Νομαρχης, ο κατά το Ν. 1650/86 επικεφαλής αρμόδιος για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, έχει ουσιαστικά αφήσει αυτή την αρμοδιότητα στην S&B και την ΕΛΜΙΝ.

Από όσα είδαμε στις τέσσερις μέρες που περπατήσαμε το όρος Γκιώνα και “χαρήκαμε” την Ιτέα και την ευρύτερη περιοχή της, συμπεράναμε ότι οι δυο εταιρείες, αποκλειστικές αρμόδιες αυτοελέγχου των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων, κάνουν θαυμάσια δουλειά για τα κέρδη τους. Απλά έχουν ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ τον παράγοντα “περιβαλλοντικό κόστος” στη μερίδα “δαπάνες” των ισολογισμών τους.

Η «περιβαλλοντική διάσταση» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας ως προς τις εξορυκτικές δραστηριότητες στο Νομό αρχίζει και τελειώνει με την κατά κανόνα θετική γνωμοδότηση του επί των ΜΠΕ των εταιρειών, μετά από την κατά κανόνα θετική εισήγηση της Διευθύντριας της Πολεοδομίας.

Κατά το άρθρο 26 του Ν. 1650/86 (του Περιβαλλοντικού Νόμου):

«Με απόφαση του Νομάρχη συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) από το προσωπικό της Νομαρχίας. Τα κλιμάκια ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στα κλιμάκια μπορούν να μετέχουν και εκπρόσωποι του ΟΤΑ στην περιοχή του οποίου γίνεται ο έλεγχος. Τα κλιμάκια διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες, ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον».

Η παρ. 4 του πιο πάνω άρθρου προβλέπει ότι:

«Οι αρμόδιες αρχές τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων (Νομαρχία, ΚΕΠΠΕ) δημοσιεύουν κατά περιόδους πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος».

Όμως ο κ. Νομάρχης φαίνεται ότι είναι βέβαιος ότι η S&B και η ΕΛΜΙΝ δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον, αφού μέχρι σήμερα δεν θεώρησε ότι υπάρχει ανάγκη συγκρότησης των ΚΕΠΠΕ, ούτε φυσικά δημοσίευσης πληροφοριών και στοιχείων. Για επιβολή κυρώσεων φυσικά δεν γίνεται λόγος, αφού «περιβαλλοντικά πάμε καλά»!

Ο κ. Νομάρχης δεν θεώρησε καν ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού Τμήματος Περιβάλλοντος, στελεχωμένου με ειδικούς περιβαλλοντολόγους και διοικητικό προσωπικό. Προς επιβεβαίωση αυτού, υπάρχουν τα πρακτικά μιάς τουλάχιστον περίπτωσης έγκρισης θέσης Περιβαλλοντολόγου από το Υπουργείο Εσωτερικών που υπήρξε στο παρελθόν για τη Νομαρχία Φωκίδας,η οποία μετετράπη από το προηγούμενο Ν.Σ. (με τους ίδιους σχεδόν Νομαρχιακούς Συμβούλους ) σε άλλη ειδικότητα, από την οποία υπήρχε ήδη προσωπικό αλλά όχι «επαρκές». Οι αποφάσεις δηλαδή του Ν.Σ. έως σήμερα ,αποδεικνύουν ότι συνειδητά το Ν.Σ. όχι μόνο δεν ζητάει Περιβαλλοντολόγους αλλά τους απορρίπτει κιόλας όταν τους προτείνει κατά λάθος το Υπουργείο από μόνο του.

Αν ήθελε φυσικά ο κ. Νομάρχης , υπάρχουν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί τρόποι να εξαναγκάσει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δημιουργία και τη στελέχωση αυτού του Τμήματος, του τόσο αναγκαίου για τη Φωκίδα, ακόμα και εάν το Υπουργείο του παρουσίαζε δυσκολίες.

Όπως όμως και να ήταν μέχρι χθες η κατάσταση στη Φωκίδα ,το θετικότατο είναι ότι οι κάτοικοι έχουν πλέον αντιληφθεί τι γίνεται και όσο περισσότερο συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στην καθημερινή τους ζωή, στην υγεία τους και στην απαξίωση του τόπου τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο πιο αντιληπτή θα γίνεται και για τους τοπικούς πολιτικούς η πραγματικότητα.

Διαμαρτυρία του Κώστα Γαβρά

Διαμαρτύρεται για την περικοπή σκηνής από τη μικρού μήκους ταινία του για τα γλυπτά του Παρθενώνα ο Κώστας Γαβράς...

Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης κ. Κώστας Γαβράς με επιστολή που απέστειλε στα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαμαρτύρεται για την περικοπή σκηνής από ενημερωτικό φιλμ που προβάλλεται στον προθάλαμο της γυάλινης αίθουσας με τα γλυπτά του Παρθενώνα, στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Στην επιστολή του ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς επισημαίνει:
«Σκοπός μου ήταν να δείξω - βασιζόμενος σε αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα - ότι η σταδιακή " συρρίκνωση " του Παρθενώνα δεν πρέπει να αποδοθεί σε τυχόν φθορές μέσα στο χρόνο ή σε ενδεχόμενες αδυναμίες της κατασκευής του αλλά αντίθετα οφείλεταιστον φανατισμό των ανθρώπων καθώς και στην βαρβαρότητα των διαδοχικών εισβολέων, χωρίς να ξεχνά κανείς τις ασύστολες λεηλασίες του λόρδου Eλγιν, πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας. Στη σκηνή που κόπηκε βλέπουμε μερικούς βανδάλους " παλαιοχριστιανούς " να καταστρέφουν τα γλυπτά που κοσμούσαν το αέτωμα του ναού θεωρώντας τα είδωλα και αναπαραστάσεις ακολασίας. Φαίνεται ότι ο ελληνικός κλήρος ζήτησε στη Διοίκηση του Μουσείου της Ακρόπολης όπου προβάλλεται η ταινία να κόψει αυτή τη σκηνή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται : οι θρησκόληπτοι που άλλοτε ακρωτηρίαζαν τα αγάλματα, σήμερα επεμβαίνουν και κόβουν τις εικόνες. Το πεδίο των λογοκριτών εμπλουτίσθηκε με ανώτερους δημοσίους λειτουργούς των οποίων το καθήκον είναι η προστασία της Δημοκρατίας. Οι νόμοι που προστατεύουν τα Πνευματικά Δικαιώματα των Δημιουργών ( Droits d'Auteur) απαγορεύουν ρητά οποιαδήποτε αλλαγή σε μία κινηματογραφική ταινία χωρίς τη συγκατάθεση του σκηνοθέτη».

Στον επίλογο της επιστολής ο σκηνοθέτης σημειώνει:"Θέλω να κάνω σαφές το εξής:ο κύριος σκοπός της ταινίας μου είναι να αποδειχθεί ότι ο λόρδος Eλγιν κατέστρεψε μέρος του ναού και έκλεψε τα αγάλματά του για κερδοσκοπικούς λόγους : ο αγοραστής - δηλαδή ο κλεπταποδόχος - ήταν το αγγλικό κράτος.Τα αγάλματα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του Παρθενώνα».

1η Ανάβαση Ιτέας Τριταίας

Από ΕΡΤ
Στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα, το να γίνεται ανάβαση και μάλιστα κοντά σε πανέμορφες περιοχές και παραλίες της Φωκίδας, είναι σίγουρα ένα γεγονός που παρουσιάζει, αν μη τι άλλο ενδιαφέρον.
Έτσι η 1η Ανάβαση «Ιτέας-Τριταίας» Φωκίδας έγινε το Σάββατο 25 Ιουλίου με τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και την Κυριακή 26 Ιουλίου με 34 τελικά αγωνιζόμενους να ξεκινούν την πολύ τεχνική διαδρομή που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον όσοι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού βρέθηκαν στην περιοχή.
Την Ομάδα Α κέρδισε ο ... Αργύρης Τσούλος με Mitsubishi Evo 8 και χρόνο 6:10.24. Την Ομάδα Ν ο Σταύρος Σταμέλος με Mitsubishi Evo 9 και χρόνο 6:04.64, ενώ την ομάδα Ε ο Αλέξανδρος Ρουστέμης με FORD RS 500 και χρόνο 6:22.31.
Είναι γεγονός πάντως πως η πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας που βρήκε ανταπόκριση στον ενθουσιασμό των ανθρώπων της Start Line και είχε την υποστήριξη του Δήμου Ιτέας θα έχει συνέχεια, αφού όλοι όσοι παρευρέθησαν στην απονομή των κυπέλλων στους νικητές που έγινε μετά το τέλος του αγώνα στο Café «Θάλασσα» στην Ιτέα, ανανέωσαν το ραντεβού για την 2η Ανάβαση «Ιτέας-Τριταίας» Φωκίδας για το 2010.

ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2009 Αγία Ευθυμία

Ξεκινάνε τα Σκαρίμπεια 2009 στην Αγία Ευθυμία το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο στις 8:00 με ομιλητές τους:
Άγγελο Μαντά, Διδάκτορα Φιλολογίας, σχολικό σύμβουλο και συγγραφέα,
Δημήτρη Παλούκη, φιλόλογο, συγγραφέα που θα παρουσιάσει "αναφορές του Παπαδιαμάντη στον τόπο μας".
Κείμενα του Αλ. Παπαδιαμάντη θα διαβάσει η φιλόλογος Δήμητρα Σκουρτανιώτου, υποδιευθύντρια Λυκείου Χαλκίδας.

Το μεγάλο γλέντι του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί ... στην μεγάλη Δημοτική Βραδιά το Σάββατο 8 Αυγούστου με την Φιλιώ Πυργάκη, την Γιώτα Γρίβα, και τον Σπύρο Σιώλο.
Κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλαστήρας.

Όλες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου είναι οι εξής:
ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2009
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
1-16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009


Για δέκατη πέμπτη χρονιά τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πήραν το όνομά τους από τον μεγάλο Αγιαθυμιώτη λογοτέχνη Γιάννη Σκαρίμπα, είναι συνεπή στο ραντεβού τους με όλους εσάς που τα έχετε αγαπήσει και τα περιμένετε.
Η παρουσία σας στις ποικίλες και ποιοτικές εκδηλώσεις μας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΡΑ 8.00 Μ.Μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ «Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ»
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ:
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.30 Π.Μ.

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 (Α’ ΓΥΡΟΣ)
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 (Β’ ΓΥΡΟΣ)
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΘΥΜΙΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΩΡΑ 09.00 Π.Μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΕ:
ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 10.00 Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ:
ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ-ΓΙΩΤΑ ΓΡΙΒΑ-ΣΠΥΡΟ ΣΙΩΛΟ
ΚΛΑΡΙΝΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 10.30 Μ.Μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΘΕΛ. ΑΙΜΟΔ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 ΕΩΣ 8.30 Μ.Μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ ΩΡΑ 8.15 Μ.Μ.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΩΡΑ 9.00 Μ.Μ.
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ-ΠΙΚ ΝΙΚ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΩΡΑ 06.30 Π.Μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΩΡΑ 7.00 Μ.Μ.

ΕΝΤΕΧΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΑΡΙΝΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΩΡΑ 8.30 Μ.Μ.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΞΕΔΡΕΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΩΡΑ 10.00 Μ.Μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ» ΩΡΑ 10.15 Π.Μ.
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΔΕΔΟΥΣΗ
(ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ-ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ»
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΡΑ 10.15 Π.Μ.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ. ΓΛΥΜΗ
(Τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΕΥΘΥΜΙΩΤΩΝ)
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 8.30 Μ.Μ.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
• ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΕΥΘΥΜΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΙ:
• ΕΥΔΑΠ ΑΕ
• ΟΠΑΠ ΑΕ

O GORAN BRECOVIC στην ΑΡΑΧΩΒΑ

Με ρίζες στα Βαλκάνια και μέλλον στον 21ο αιώνα, η μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς παντρεύει ήχους από τα χάλκινα πνευστά της τσιγγάνικης ορχήστρας του με παραδοσιακές Βουλγαρικές πολυφωνίες και την ηλεκτρική κιθάρα με τα παραδοσιακά κρουστά.
Μετά την πρώτη του περιοδεία το 1996 ο προσφιλής στο ελληνικό κοινό καλλιτέχνης επιστρέφει για εμφανίσεις στη χώρα μας.
Η τέταρτη εμφάνισή του θα είναι στο νομό μας και συγκεκριμένα στην ΑΡΑΧΩΒA την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009 .
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 21.30 στο Γήπεδο της Αράχωβας.