Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Ξεκίνησε η διανομή Δωρεάν Τροφίμων 2013 από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.


Στα πλαίσια του Προγράμματος Δωρεάν Τροφίμων στους απόρους έτους 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε στις 20-11-2013 από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φωκίδας η παράδοση 8466 κιλών μακαρονιών στους φορείς εκπροσώπησης για να διανεμηθούν στους τελικούς δικαιούχους.

Τα τρόφιμα θα διανεμηθούν σε ...