Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

"Σε δύο δόσεις το τέλος ψηφοφορίας του ΠΑΣΟΚ" Έχει ήδη αποφασιστεί και πόσοι θα προσέλθουν και ποιο ποσοστό θα ανακοινωθεί ...

Οι διακοπές μου φέτος θάναι 
Ιούνιος το κινητό,  
Ιούλιος το σταθερό, 
Αύγουστος η ΔΕΗ 
και Σεπτέμβριος το νερό.