Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλείου Δήμου Δελφών

Άμφισσα, 21.06.2012    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             
                                   
Παρακαλούμε όπως στις είκοσι πέντε (25) Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Ν. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία  Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Επιλογή τράπεζας συνεργασίας του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2.     Απευθείας αγορά ακινήτου κατ’ άρθρο 191 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) για τη στέγαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αποθηκών του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
3.     Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.» για τη διάθεση ...