Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλείου Δήμου Δελφών

Άμφισσα, 21.06.2012    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             
                                   
Παρακαλούμε όπως στις είκοσι πέντε (25) Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Ν. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία  Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Επιλογή τράπεζας συνεργασίας του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2.     Απευθείας αγορά ακινήτου κατ’ άρθρο 191 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) για τη στέγαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αποθηκών του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
3.     Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.» για τη διάθεση ...
λυμάτων στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
4.     Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη συνέχιση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως Πολυδρόσου», (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
5.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
6.     Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Σ.Α.Τ.Α. 2011-2012 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
7.     Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 1.11 του ΥΠ.Ε.Κ.Α. για ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
8.     Λήψη Απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, (Εισηγητές: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος - κ. Δημήτριος Τζιβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος)
9.     Τροποποίηση τίτλου δαπάνης για τις εκδηλώσεις Δ.Ε. Καλλιέων «Μάχη Ντρέμισσας» και «Διάκεια», (Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
10.  Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το Έργο «Εκπόνηση Συνολικού Master Plan για την Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Σύμπραξης του Δήμου Καλλιεών με τον Ιδιωτικό Τομέα με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.», (Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
11.  Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ.) Ιωάννου Αθανασοπούλου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
12.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού τουρνουά «Ξενοφάνης Delphi Trophy», (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
13.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για συνδιοργάνωση με το Ε.Β.Ε. Φωκίδας της 8ης Έκθεσης «Φωκίδα 2012», (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
14.   Ορισμός εκπροσώπων (με αναπληρωτές) για συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 35 της υπ’ αριθμ. 3131/1999 (ΦΕΚ 444Β΄/1999) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας περί ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
15.   Ορισμός εκπροσώπων (με αναπληρωτές) για συγκρότηση γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων κατ’ άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 143Β΄/2001) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
16.   Ορισμός εκπροσώπων (με αναπληρωτές) για συγκρότηση γνωμοδοτικών Επιτροπών για το χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών κλπ κατ’ άρθρο 1 Π.Δ. 23/2000, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
17.  Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)  
18.  Έγκριση τελικού Α.Π.Ε. του έργου ¨Ποιοτική Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Γραβιάς», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
19.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Δ. Επταλόφου¨ (Υδραυλική) της Δ.Ε. Παρνασσού Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
20.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Βελτίωση Υφισταμένων Χώρων Άθλησης Δ.Ε. Ιτέας¨ του Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
21.  Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών για τη  μελέτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: «Υδρολογική Μελέτη Υδατορέματος (Κοκκινόρεμα) παρά την ιδιοκτησία Ασημίνας Σταματοπούλου στην Τ.Κ. Μουσουνίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων του Δήμου Δελφών», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
22.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης "Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Κερατόραχης", (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
23.   Έγκριση και παραλαβή της μελέτης "Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Κερατόραχης", (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
24.  Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης προμελέτης του έργου "Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας", (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
25.  Έγκριση μελετών και λήψη απόφασης υλοποίησης έργων που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
26.   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών του δημοτικού καταστήματος Δελφών για  τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
27.  Περί απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικών  βοσκοτόπων περιφέρειας Τ.Κ. Καλοσκοπής, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔελφώνΑθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου