Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

          ANOIKTH  EΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΔΕΛΦΩΝ      Γαλαξίδι 24/10/2012
           Κύριε Δήμαρχε όπως είναι γνωστό ο βασικότερος ίσως σκοπός της συστάσεως των Καλικρατικών
          Δήμων ήταν η δια της ενοποιήσεως των Καποδιστριακών  μείωση του λειτουργικού κόστους , η
           επίλυση  των βασικών κυρίως τοπικών προβλημάτων,  η άρση των τυχόν αδικιών που υπήρχαν και
           η δημιουργία περιβάλλοντος  ισονομίας και ισοτιμίας .
Αυτό θα προέκυπτε από την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών, τη μείωση του αριθμού των αιρετών οργάνων , την καλύτερη οργάνωση κ.ά..
Όσον αφορά στο Γαλαξίδι ,γεγονός είναι ότι ένα  από τα βασικότερα προβλήματά του, η ποιότητα και ποσότητα νερού , βρήκε τη λύση του και μάλιστα από τον πρώτο χρόνο . Μήπως όμως είναι και το μοναδικό επίτευγμα του Δήμου ; γιατί δε λησμονούμε ...
ότι αυτό αποτελούσε υποχρέωση και δέσμευση της εκάστοτε εκλεγμένης διοίκησης του Δήμου . Ο πολίτης πλήρωνε και πληρώνει δυσβάστακτο κόστος τόσο για το νερό όσο και για την αποχέτευση . Οι αναβολές της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι συνεχείς γιατί αυτό απαιτεί αλλαγή θέσεων και απόψεων που έχουν υιοθετηθεί εδώ και 40 χρόνια περίπου . Πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις μία τέτοια κατάσταση. Ο Σύνδεσμος Διυλιστηρίου, που προήλθε από την ενοποίηση δύο Συνδέσμων, με μέλη Δήμους και Κοινότητες , είχε έσοδα που προερχόντουσαν από  ποσοστό επί των εσόδων των τελευταίων από το Κράτος , τα οποία όμως ,ιδίως τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, ουδέποτε κατεβλήθησαν από τα μέλη του 
Έτσι στην πράξη το κόστος παροχής νερού καθορίζεται από το Δήμο.
Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η Δημοτική αρχή του Δήμου Γαλαξιδίου από το πρώτο χρόνο το 2007  , ύστερα από τεκμηριωμένη αναφορά του υπογράφοντος , αποφάσισε από το έτος 2008 όλοι οι δημότες του να πληρώνουν , βάσει συντελεστών,  τόσο για το νερό όσο και για τα δημοτικά τέλη στο πλαίσιο της αρχής της ισοτιμίας.
Σήμερα ο Δήμος Δελφών , δύο χρόνια από τη σύστασή του , δε θα πάρει μία παρόμοια απόφαση ; Είμαστε στον 21ον αιώνα και οφείλουμε να σκεπτόμαστε με ευρύτητα . Δε λέμε γιατί παίρνει νερό η Κίρρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια αφού δεν ανήκει στο Σύνδεσμο - κάτι που το έλεγες προ εικοσαετίας - γιατί θα ήταν παραφροσύνη .
Εκτός όμως των προαναφερόμενων υπάρχουν και λόγοι που αποτιμώνται σε χρήμα και οι οποίοι συνηγορούν στην άμεση λήψη απόφασης από το Δ. Συμβούλιο του Δ. Δελφών.
Τα οικονομικά οφέλη από τη συνεχή ροή νερού συνίσταται στο ότι δεν έχουμε
α) συνεχείς επισκευές του αγωγού εντός και εκτός Γαλαξιδίου από το σπάσιμό του λόγω της ύπαρξης αέρος κατά την επαναφορά νερού β)  κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στον Άγιο Γεώργιο , Καναπίτσα και στην Ιτέα για τις  εκατοντάδες κυβικών νερού που χάνονται ετησίως από τις βλάβες και γ)  λειτουργία από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο εκ περιτροπής δύο γεωτρήσεων στο Γαλαξίδι , συνυπολογιζόμενης της φθοράς των μηχανημάτων.
Σημειώνεται ότι η ετήσια δαπάνη για τα παραπάνω υπερέβαινε υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλαξιδίου.
Το αυτό ως προς την υπέρβαση του προϋπολογισμού συνέβαινε και με την καθαριότητα από την οποία αποδεδειγμένα έχετε πρόσθετο όφελος χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στο ύψος των ωφελειών από τις  προαναφερθείσες  περιπτώσεις – ύδρευση, καθαριότητα - .
Επίσης ο Δήμος Δελφών , ως ενιαίος φορέας διαχείρισης ,έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος της τάξης του 30% περίπου από τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου , που μέρος του αφορά και στο Γαλαξίδι.
Επιδιώκοντας να είμαι κατά το δυνατόν αμερόληπτος θα ήταν σφάλμα  μου να μην αναφέρω ότι στα μειονεκτήματα , ίσως το μοναδικό , είναι η μεγάλη απόσταση .
Κύριε Δήμαρχε ,ως εισηγητής , κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου , κυρίες και κύριοι Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θεωρείται ότι οι προαναφερόμενοι λόγοι είναι αρκετοί -  πιθανόν να υπάρχουν κι άλλοι- για τη λήψη της πρέπουσας απόφασή σας ;     
                                                                   Ευστάθιος Μαρματάκης   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου