Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΡΝΑΚΙ!!!!


12-6-2011
Η Δημοτική Κίνηση «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς προσφυγή κατά της ομόφωνης απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας για «τη συνέχιση της δραστηριότητας της S&B και μίσθωση χώρου στη περιοχή Λαρνάκι».
Η προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης στηρίζεται στον ν.3463/2006 όπου προβλέπεται ότι «δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης είναι άκυρη. Ο σύμβουλος διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας». Από τους πέντε συμβούλους της Δημοτικής ...
Κοινότητας Ιτέας οι τρεις, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο που κατατέθηκε, είχαν κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.
Το ζήτημα έχει δύο όψεις που η μία συμπληρώνει την άλλη: η μία αφορά τη τήρηση του νόμου που έχει να κάνει με τη διαφύλαξη μιας εντελώς στοιχειώδους έστω και τυπικής ανεξαρτησίας των αποφάσεων ενός οργάνου από τα διάφορα συμφέροντα.
Η άλλη αφορά την συνολική μεθόδευση της συγκεκριμένης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιτέας: α) η πρόεδρος όρισε τη συνεδρίαση στις 9 η ώρα το πρωί, επειδή όπως η ίδια η κ. Βούλγαρη ανέφερε το απόγευμα έχει μαθήματα και δεν μπορεί να τα αναβάλλει λόγω του ΔΣ.
β) Η αίθουσα, αν και πρωϊ, γέμισε με «εθελοντές υποχρεωμένους» εργαζόμενους κατά τη προσφιλή τακτική των εταιρειών για να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα εισπράξαμε και το ειρωνικό σχόλιο από σύμβουλο ότι «αυτή τη φορά, εσείς δεν είσαστε πολλοί»!!
γ) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των παρεμβάσεων που έγιναν προέκυψαν εξόχως σημαντικά στοιχεία τα οποία υποχρέωναν τουλάχιστον σε αναβολή του θέματος και συγκεκριμένα: 1) η εταιρεία δεν έχει άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) για τις εγκαταστάσεις της!!! Και μάλιστα όπως προέκυψε από δημοσιογραφική έρευνα δεν έχει άδεια γιατί δεν τη ζήτησε ποτέ!! Δεν υπάρχει καν φάκελος στο ΚΑΣ για τις εγκαταστάσεις 2) Δόθηκαν στοιχεία από Πανεπιστημιακές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία όχι μόνο δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε όπως ήταν υποχρεωμένη από την άδεια λειτουργίας της, αλλά και αδιαφόρησε για τη προστασία της θάλασσας της Ιτέας και της υγείας συνολικά των κατοίκων (μωρά, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνδρες, γυναίκες κλπ). Η αντιδήμαρχος κ. Λαϊνη- Κολλιαλή απαξίωσε τις Πανεπιστημιακές μελέτες λέγοντας: «Ξέρουμε πώς γίνονται αυτές οι μελέτες στα Πανεπιστήμια….»(!!!!)
Το ΔΣ προσποιήθηκε ότι δεν άκουσε τίποτα και προχώρησε στην ομόφωνη (προειλημμένη;) απόφαση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την τοπική κοινωνία.
Το θέμα δεν έχει κλείσει, όπως κάποιοι θα ήθελαν, με την ομηρεία της Ιτέας και της υπόλοιπης περιοχής για δέκα ακόμη χρόνια. Αντίθετα προστίθενται συνεχώς νέα στοιχεία και ανοίγει ακόμα περισσότερο!!
ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ….
www.politesstoproskinio.wordpress.comΑκολουθεί το κείμενο της προσφυγής που κατατέθηκε


Ιτέα, 7-6-2011
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 15/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
Οι παρακάτω υπογραφόμενοι Μέγκος Παναγιώτης του Αθανασίου, κάτοικος Ιτέας και Μπεμπή Ευαγγελία του Εμμανουήλ, κάτοικος Ιτέας προσφεύγουμε κατά της απόφασης υπ. αρ. 15/2011 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας η οποία αναρτήθηκε στις 30/5/2011 και σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση για τη «συνέχιση της δραστηριότητας της S&B και μίσθωση του χώρου στη περιοχή Λαρνάκι».
Παραθέτουμε τη σχετική νομολογία:
Ν.3463/2006, Άρθρο 99: ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός
θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να
συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για
θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής
του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό
συμφέρον.
2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι
άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή
παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με
τα άρθρα 142 και 143.
Συμμετοχή δημοτικού συμβούλου στην συζήτηση και λήψη απόφασης, από
την οποία είχε υλικό συμφέρον ο ίδιος ή συγγενής του, συνιστά το
ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι
θεωρούνται «υπάλληλοι» για την εφαρμογή του άρθρου 159 του ΠΚ -
παράβαση καθήκοντος. (ΑΠ 405/1999)
Αποκλείεται, επί ποινή ακυρότητος της σχετικής αποφάσεως του
κοινοτικού συμβουλίου, η συμμετοχή στην κατάρτισή της μέλους του
κοινοτικού συμβουλίου, αν το μέλος αυτό ή συγγενής του μέχρι το
δεύτερο βαθμό εξαρτά από την απόφαση αυτή οποιοδήποτε υλικό συμφέρον
(ΣΕ 94/1982, 34/1977 κ.α.). Η ακυρότης αυτή επέρχεται απλώς και μόνο
λόγω της συμμετοχής του μέλους, το οποίο έχει το υλικό συμφέρον, και
δεν εξαρτάται από άλλες προϋποθέσεις. (ΣτΕ 1691/1985) .
Ν.3852/2010 Άρθρο 90 παρ.3 Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.
Στην ως άνω συνεδρίαση συμμετείχαν, τοποθετήθηκαν και ψήφισαν όπως αποδεικνύεται από τα πρακτικά οι:
1) Γούρας Ιωάννης, σύμβουλος. Τοποθετήθηκε και ψήφισε υπέρ. Είναι εργαζόμενος στην εταιρεία την οποία αφορούσε η συζήτηση, πρόσφατα προσληφθείς μετά την εκλογή του ως σύμβουλος με τον συνδυασμό του Δημάρχου Δελφών κ. Ν. Φουσέκη.
2) Αρβανιτάς Βλάσιος, αντιπρόεδρος συμβουλίου, εκλεγείς με τον συνδυασμό του Δημάρχου Δελφών κ. Ν. Φουσέκη. Τοποθετήθηκε και ψήφισε υπέρ. Ο αδελφός του είναι εργαζόμενος στην εταιρεία.
3) Χλεμπογιάννης Λουκάς, σύμβουλος, εκλεγείς με τον συνδυασμό του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Καραχάλιου. Έχει εργασιακή σχέση με την εταιρεία (μίσθωση του ιδιόκτητου ταξί του για μεταφορά προσωπικού της εταιρείας).
Την ευθύνη της συνεδρίασης είχε η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, της οποίας ο πατέρας –συνταξιούχος αυτή τη στιγμή- υπήρξε επί πολλά έτη στέλεχος της συγκεκριμένης εταιρείας. Τοποθετήθηκε υπέρ της εταιρείας.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημ. Καρδαράς, εργαζόμενος της εταιρείας επί πολλά χρόνια ο οποίος τοποθετήθηκε υπέρ της εταιρείας και παρέμβαινε συνεχώς στη διαδικασία διακόπτοντας και λοιδορώντας όποιον είχε διαφορετική άποψη.
Κατόπιν τούτων επειδή η απόφαση ελήφθη με παράνομη σύνθεση του Συμβουλίου και πέραν της νομιμότητας, με έλλειψη κάθε είδους δεοντολογίας
Ζητάμε την ακύρωση της σχετικής απόφασης και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.
Οι προσφεύγοντες
1) Παναγιώτης Μέγκος του Αθανασίου
2) Ευαγγελία Μπεμπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου