Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Δημοπρατήθηκε η αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και λοιπών τεχνικών έργων χειμάρρου «Μανδήλω» στη θέση «Νυχάκι Ευπαλίου» και «Καστράκι»


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοπρατήθηκε η αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και λοιπών τεχνικών έργων χειμάρρου «Μανδήλω» στη θέση «Νυχάκι Ευπαλίου» και «Καστράκι»

Στις 26 Ιουνίου δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και λοιπών τεχνικών έργων χειμάρρου «Μανδήλω» στη θέση «Νυχάκι Ευπαλίου» και «Καστράκι»», προϋπολογισμού 250.000€.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 4 ...
διαφορετικά σημεία, στη Γέφυρα Ανυχάκι, στο σημείο όπου υπάρχουν συρματοκιβώτια στο Ανυχάκι, στον αναβαθμό στη θέση Κούκουρα Μανδήλω Ανυχάκι και στο Καστράκι κοντά στο γήπεδο.

Ø Γέφυρα Ανυχάκι: Στο σημείο αυτό έχουν αποκολληθεί τμήματα σκυροδέματος και γίνεται υποσκαφή της λιθορριπής με αποτέλεσμα να έχει αποκαλυφθεί η θεμελίωση της γέφυρα. Προβλέπεται λοιπόν να γίνουν έργα για την προστασία της θεμελίωσης της γέφυρας και για το λόγω αυτό θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια ανάντη και κατάντη της γέφυρας και θα κατασκευαστεί νέα πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ø Συρματοκιβώτια Ανυχάκι: Τα συγκεκριμένα συρματοκιβώτια έχουν υποστεί βλάβες και υπάρχει επιπλέον και ο κίνδυνος ανατροπής τους ενώ επίσης εκτιμάται ότι δεν έχουν επαρκεί θεμελίωση. Προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης των υφισταμένων συρματοκιβωτίων.

Ø Αναβαθμός στη θέση Κούκουρα Μανδήλω Ανυχάκι: ο συγκεκριμένος αναβαθμός έχει υποστεί υποσκαφή και υπάρχει ο κίνδυνος ανατροπής του. προβλέπονται εργασίες για την προστασία, καθαρισμός του χειμάρρου και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την ενίσχυσή του.

Ø Καστράκι κοντά στο γήπεδο: λόγω σχηματισμού μαιάνδρου, η υπάρχουσα προστασία της κοίτης δεν επαρκεί με αποτέλεσμα να διαβρώνεται το έδαφος και να κινδυνεύουν παράπλευρες καλλιεργήσιμες ιδιοκτησίες. Θα γίνει εκσκαφή της θεμελίωσης ώστε να τοποθετηθούν συρματοκιβώτια τα οποία θα διακόψουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.


Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου