Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρακαλούμε όπως στις είκοσι εννέα (29) Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην (ισόγεια) αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας (πλατεία Ησαΐα), σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:...
 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2011, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
 3. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου)
 4. Έγκριση εκμίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς) μετά από διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
 5. Ενέργειες για την υπόθεση της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση «Κρόκι» της Δ.Κ. Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
 6. Τοποθέτηση ποιμνίων στους χειμερινούς βοσκοτόπους της Δ.Ε. Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
 7. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Ακτομηχανικής Προστασίας Ακτογραμμής Ιτέας-Κίρρας, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τζαβάρας, Γενικός Γραμματέας Δήμου)
 8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής, (Εισηγήτρια: κ. Γιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
 9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
 10. Αναδιαπραγμάτευση μισθωτηρίων συμβολαίων τριών μισθωτών του Κληροδοτήματος Ν. Μάμα, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
 11. Έγκριση λειτουργίας δημοτικού παιδικού σταθμού στο Γαλαξίδι και προκήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση οικήματος προς στέγαση του Παιδικού Σταθμού, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση σκοπιμότητας ανταλλαγής ακινήτων για την επέκταση του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
 13. Λήψη Απόφασης σε σχέση με το διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών από 01.01.2012 έως 30.06.2012, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή)
 14. Έγκριση διάθεσης (δωρεάς) βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
 15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Καλέντζης, Υπάλληλος Δήμου - Γραφείο Δημάρχου)
 16. Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κατ’ άρθρο 202 παρ. 3 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
 17. Επιβολή δικαιώματος επί της εμπορίας ποσίμου ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 12 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (Φ.Ε.Κ.171Α΄/1958), (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
 18. Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
 19. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
 20. Έγκριση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Related Posts with Thumbnails

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου