Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Η Καρτερία ζητάει πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών


"KAPTEPIA"
Karteria1blogspot.com
Ιτέα 11 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ. 5


Προς: Αντιδήμαρχο κα Λαϊνη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Δήμου Δελφών
Κοιν: Πρόεδρο Τοπ. Κοιν. Ιτέας κα Βούλγαρη
- Γραφείο Δημάρχου.

Θέμα: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Δελφών Θέρους 2011


Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον εγκεκριμένο Κατάλογο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Δελφών για το Θέρος του 2011 για το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Επίσης τα χρηματικά ποσά που έχετε εγκρίνει κατ’ αναλογία στα Δημοτικά Διαμερίσματα και για ποιες εκδηλώσεις. Εάν και εφ’ όσον δεν έχετε δημοσιεύσει τον σχετικό Κατάλογο ή δεν έχετε εκδώσει διαφημιστικά φυλλάδια, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε...
τον αύξοντα αριθμό της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αντίστοιχο σύνολο των χορηγιών του Δήμου Δελφών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, σε εκδηλώσεις ή δράσεις Συλλόγων, όπου συμμετέχει και ο Δήμος με το αντίστοιχο εγκριθέν ποσό. Επίσης και εδώ, αρκεί να μας γνωρίσετε τον αύξοντα της σχετικής ή των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου., εφ’ όσον έχετε δημοσιοποιήσει το σχετικό Κατάλογο.
Τέλος θα παρακαλούσαμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο της επιστολής σας με ημερομηνία 1 Ιουλίου 2011 και αποδέκτη το Λιμεναρχείο Ιτέας με θέμα την εκδήλωση του Συλλόγου ‘Καλλιτεχνικό Εργαστήρι’ στον μώλο της Ιτέας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κουτρολίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου