Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2011Προϋπολογισμός Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 2011 Δήμου Δελφών.

Με αφορμή δημόσιες αναφορές στη χρηματοδότηση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ενόψει της κατάρτισης των Τεχνικών Προγραμμάτων και των Προϋπολογισμών τους, θεωρούμε ότι οφείλουμε, καταρχήν, να κάνουμε γνωστά στους δημότες του Δήμου μας και ιδιαίτερα της Δημοτικής Κοινότητας Δελφών τα εξής:

1. Το Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων και ο Προϋπολογισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας θα καταρτισθεί μετά την προβλεπόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα καθορίζει το ύψος του Προϋπολογισμού Εξόδων κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.

2. Το ύψος του Προϋπολογισμού Εξόδων κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας θα ...
καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματοδότησης του Δήμου από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ.

3. Δεν είναι ακόμη γνωστό το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, ούτε μπορεί να υπολογιστεί με βάση το προηγούμενο οικονομικό έτος, επειδή: α) στους ΚΑΠ προστίθενται και νέοι πόροι, και β) η ΣΑΤΑ δεν γνωρίζουμε αν θα είναι μειωμένη.

Κατόπιν τούτων, γίνεται φανερό σε όλους ότι είναι χωρίς νόημα κάθε συζήτηση για το ύψος του Προϋπολογισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνουν συσκέψεις από τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, με την παρουσία και του αρμόδιου Αντιδημάρχου και όλων των μελών των Συμβουλίων γιατί η προεργασία του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού αφορά όλους τους συμπολίτες ,για το καλό του τόπου που κατοικούν.

Σήμερα, ο Δήμος Δελφών , όπως κάθε Δήμος της χώρας μας , λειτουργεί με βάση τον Προϋπολογισμό του 2010 και πραγματοποιεί κάθε μήνα (έως 31-3) δαπάνες ίσες με το 1/12 των δαπανών του Προϋπολογισμού του 2010.

Επισημαίνεται ότι η χορηγηθείσα ΣΑΤΑ του 2010 ήταν μειωμένη κατά 28% σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, γι’ αυτό και η ΣΑΤΑ για τους 3 πρώτους μήνες του 2011 θα είναι μειωμένη κατά 28% σε σχέση με τα 3/12 της ΣΑΤΑ που είχε προβλεφθεί για το 2010.

Η ΣΑΤΑ του 2010 που δεν χρησιμοποιήθηκε από κάποια Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, θα προστεθεί στη ΣΑΤΑ του 2011, μειωμένη κατά 28%, λόγω της συνολικής ετήσιας μείωσης.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε λίγη υπομονή και αναγνωρίζουμε την αγωνία των συμπολιτών μας.

Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου