Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

150000 χιλιάδες ευρώ θα μοιραστούν στους Δήμους της Φωκίδας

 Γύρω στις 150.000 ευρώ θα μοιραστούν οι Δήμοι της Φωκίδας από τα  24 εκ . ευρώ  του υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση εφαρμογής του «Καλλικράτη».
Δείτε τα ποσά που δίνονται στους Δήμους της Φωκίδας  ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης .
Κατανομή ποσού 7.749.050 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού...

Δ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ 7.145,0
Δ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2.110,0
Δ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2.755,0
Δ ΓΡΑΒΙΑΣ 2.716,0
Δ ΔΕΛΦΩΝ 3.097,0
Δ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.217,0
Δ ΙΤΕΑΣ 4.928,0
Δ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 2.206,0
Δ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 3.622,0
Δ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2.478,0
Δ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 2.783,0
Δ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2.292,0

Σύνολο - ΦΩΚΙΔΟΣ 41.349,0

Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού της χώρας με ποσό 5.469.147,00 € από
μεταβιβασθείσες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, για τη μερική
απασχόληση.
Δ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ 6.000,00
Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2.667,00
Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2.000,00
Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ 8.000,00
Δ. ΔΕΛΦΩΝ 10.000,00
Δ. ΔΕΣΦΙΝΗΣ 5.333,00
Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.334,00
Δ. ΙΤΕΑΣ 4.666,00
Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 3.999,00
Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 10.000,00
Δ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6.666,00
Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 6.666,00

Κατανομή ποσού 5.370.293 € από το Φόρο Ζύθου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, στην υγεία σας
Δ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 4.440,0
Δ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 1.064,0
Δ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1.455,0
Δ ΓΡΑΒΙΑΣ 1.428,0
Δ ΔΕΛΦΩΝ 1.686,0
Δ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3.124,0
Δ ΙΤΕΑΣ 2.915,0
Δ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.118,0
Δ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2.028,0
Δ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1.281,0
Δ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 1.475,0
Δ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 1.167,0
 Σύνολο - ΦΩΚΙΔΟΣ 23.181,0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου