Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Δήμος Δελφών & Δωρίδος Α.Ε. λοιπόν

>
Ιδρύονται τελικά από 1/1/2011 οι 333+14 δήμοι-ανώνυμες εταιρίες του Καλλικράτη μετά και το προσχέδιο νόμου, την αιτιολογική έκθεση, την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών και τον χωροταξικό χάρτη που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ανώνυμες εταιρίες λοιπόν με μόνο σκοπό και στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους της κρατικής μηχανής, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, όλα για τις επιχειρήσεις και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας! Με ποιους θα ανταγωνιστούν και σε ποιο πεδίο οι νέοι δήμοι; Και οι νέοι δήμαρχοι τι πρέπει να έχουν βγάλει; Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων;

Κείμενα τεχνοκρατικά και καθόλου μα καθόλου πολιτικά. Εντελώς ενταγμένα στο πνεύμα των καιρών, μοιάζουν λες και είναι αντίγραφα κειμένων της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, του ΔΝΤ και άλλων ευαγών ιδρυμάτων. Το δηλώνουν και το περιγράφουν άλλωστε απερίφραστα.
Ειδικά η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημήτρη Στεφάνου, είναι πολύ χαρακτηριστική. Μοιάζει σα να μην έχει γραφτεί για τον Υπουργό, τους βουλευτές του... Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Έλληνες πολίτες, αλλά για κάποιους εξωτερικούς, απροσδιόριστους κριτές. Σαν τις αγορές ας πούμε, όπου οι συνέπειες στην οικονομία ιεραρχούνται πιο ψηλά και αναλύονται πιο πολύ (29 σελίδες) σε σχέση με τις συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες (13 σελίδες).

Ας δούμε χαρακτηριστικές ορολογίες και αποσπάσματα του κειμένου με δικές μας επισημάνσεις:

1.1 Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Ήδη από τη δεκαετία του 1950 όλες οι εκθέσεις για την ελληνική οικονομία [ποιον οι εκθέσεις;] καταλήγουν σε μια κοινή διαπίστωση: οι διαρθρωτικές ανεπάρκειες του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα αποτελούν έναν από τους βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

1.2 Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με το συνολικό επανασχεδιασμό των επιπέδων διοίκησης της χώρας, το Πρόγραμμα Καλλικράτης διασφαλίζει πλέον την ισότιμη συμμετοχή των Δήμων και των νέων αυτοδιοικούμενων Περιφερειών, ως πραγματικών εταίρων στη χάραξη και στο συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ, όπως αυτό αποτυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών στις 17 Ιουνίου του 2009.
και
Καθώς από την 1η Δεκεμβρίου 2009 έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας, καθίσταται απαραίτητο μία νομοθετική πρωτοβουλία όπως ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ να εμπνέεται από και να συμβαδίζει με αρχές και αξίες που αποτελούν τη βάση για το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοστεί, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
[ο Καλλικράτης δεν αποτελεί Ελληνική πρωτοβουλία, αλλά προσταγή της Ε.Ε.]

Οι βασικές κατευθύνσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ είναι η ενδυνάμωση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ μέσα από την διαμόρφωση των αναγκαίων εκείνων συνθηκών για την ανάληψη πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής και περιφερειακής πολιτικής. Αυτό επιτυγχάνεται με μια ταυτόχρονη διεύρυνση των χωρικών ενοτήτων αναφοράς του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην παροχή βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με παράλληλη ενδυνάμωση των θεσμών δημοκρατικού προγραμματισμού ιδίως στα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου της ΤΑ.
[επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις βασικές υπηρεσίες, δηλαδή λιγότεροι εξυπηρετητές για περισσότερες απαιτήσεις και πελάτες. Άρα οι νέοι δήμοι πρέπει να λειτουργούν σαν τον σούπερμαν, αλλιώς…]

Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναζητούσαν μεμονωμένα την πρόσβαση και επιρροή στην ηγεσία του ΟΤΑ. Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς του Δήμου ή της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικούς Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών) οι οποίοι επιλέγονται από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και από Πολίτες, οι οποίοι κληρώνονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους οικείους εκλογικούς καταλόγους. [Με απλά λόγια θεσμοθέτηση του lobbying, όπως Βρυξέλλες]

Ο θεσμός του «Συμπαραστάτη» του Δημότη και της Επιχείρησης

1.2.5 Οι ρυθμίσεις για την Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση
Στη θέση των σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 (επτά) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Ο αριθμός τους τεκμηριώνεται τόσο με την ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, χωροταξικών και γεωγραφικών δεδομένων των Περιφερειών, όσο και από την συγκριτική αξιολόγηση του κόστους και οφέλους με βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Η περιφερειοποίηση αυτή είναι προτιμότερη τόσο από την προηγούμενη με τις 5 περιφέρειες όσο και από πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν.
[τα software που χρησιμοποίησαν για να τρέξουν αυτά τα σενάρια ποιος τα προμηθεύει;]

2.1 Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2 Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
[Φοιτητές σε εξεταστική βάλαν να τα γράψουν αυτά;]

3. Συνέπειες στην Οικονομία [από δω και κάτω είναι το ωραίο, ο δήμος ως επιχείρηση]
3.1. Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στο σύνολο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ της χώρας. Οι 1.034 Δήμοι και κοινότητες θα μειωθούν κατά 65% περίπου, οι 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε 13 περιφέρειες, χωρίς να συνυπολογίζονται τα επαρχία και οι 13 κρατικές περιφέρειες σε 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις.
3.2. Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν επιπτώσεις τόσο στη δομή των υπηρεσιών που παρέχουν οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ όσο και στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
3.2.1 Επιδράσεις στη δομή των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΟΤΑ
Ο περιορισμός του αριθμού των Δήμων, η αύξηση του μεγέθους τους και η θωράκισή τους με νέες αποτελεσματικές υπηρεσίες και προσωπικό, θα τους δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και κατ’ επέκταση την ποιότητα των προσφερομένων προς τον πολίτη υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγχώνευση και αποτελεσματική διαχείριση των δημοτικών και νομαρχιακών επιχειρήσεων θα τις καταστήσει ανταγωνιστικές.
3.3. Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη ρύθμιση, με τη χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».
Το κόστος εγκατάστασης εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικό, αφού τόσο οι νέοι Δήμοι και περιφέρειες, όσο και οι νέες δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποδομές.
3.4. Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.
Οι νέοι Δήμοι και οι νέες δημοτικές επιχειρήσεις, λόγω μεγέθους, αναμένεται να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της παροχής των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και κατά τη διαδικασία προβολής τους. Οι σημερινοί Δήμοι έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Το 88% του συνόλου είναι Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».
Η νέα διοικητική δομή της χώρας και των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων δε θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος, αντίθετα αναμένεται να μειώσει το κόστος λειτουργίας και να αυξήσει τα έσοδά τους. Η μείωση του κόστους λειτουργίας θα προέλθει από οικονομίες που θα προκύψουν στο κόστος των αιρετών οργάνων, στις αμοιβές τρίτων, αλλά και σε οικονομίες κλίμακας στα γενικά και λειτουργικά έξοδα των Δήμων, των Περιφερειών και των επιχειρήσεών τους.

Μετά και τις τελευταίες παραγράφους πιστεύουμε πως τα σχόλια περιττεύουν. Απλώς να προσθέσουμε δύο αποσπάσματα από τις ανακοινώσεις ΚΚΕ και ΣΥΝ για τον Καλλικράτη πάνω σε ένα «θεματάκι» που δεν το έχουν πάρει χαμπάρι και πολλοί υπάλληλοι των ΟΤΑ:
Με τον «Καλλικράτη» η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες απολύσεις, για επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ
Και
Ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις υπαλλήλων, όλων των συμβασιούχων, αλλά και μονίμων, αφού οι μετατάξεις θα γίνουν πριν δημιουργηθούν οι οργανισμοί.

Για ψαχτείτε λιγάκι και αφήστε τις βλακείες για τον αριθμό των περιφερειών και των δήμων ή πού θα είναι η έδρα του δήμου.

Από tomantri

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου