Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας στην Άμφισσα Στα πλαίσια των εκ περιτροπής συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στην Άμφισσα και θα υπάρχουν και θέματα που θα αφορούν την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες το έργο του υδροηλεκτρικού στο Δάφνο θα έχει αρνητική εισήγηση παρά την αρχική θετική εισήγηση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Θα εξεταστούν ακόμη η επέκταση του αποχετευτικού του ...
Επταλόφου, έργα υδροληψίας του Δήμου Δελφών και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκμεταλλεύσεων βωξίτη στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αγίας Ευθυμίας, Αποστολιάς, Βάργιανης, Γραβιάς Καλοσκοπής, Καστελλιών, Οινοχωρίου, Πανουργιά, Προσηλίου, Καρουτών και των Δήμων Άμφισσας και Λιδορικίου του Νομού Φωκίδας για την οποία έχει ασχοληθεί ο συνήγορος του Πολίτη μετά από μηνυτήρια αναφορά του Δημήτρη Μπάκα και εκκρεμούν τα αποτελέσματα των αυτοψιών στην περιοχή . 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                          

            Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου,  Φωκίδας στην Άμφισσα, (Γιδόγιαννου 31)  στις 10-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ  1ο :   Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 27/09/2012.

ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Επταλόφου του Δήμου Δελφών» στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα υδροληψίας του Δήμου Δελφών» στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.»  για το έργο που αφορά την εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 9.244.492,80 m2 στους μεταλλευτικούς τομείς : ΒΤ 1, ΒΤ 2/Ι, ΒΤ 2/ΙΙ, ΒΤ 3/Ι, ΝΤ Ι, ΝΤ 3/Ι, ΝΤ 3/ΙΙ, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Αγίας Ευθυμίας, Αποστολιάς, Βάργιανης, Γραβιάς Καλοσκοπής, Καστελλιών, Οινοχωρίου, Πανουργιά, Προσηλίου, Καρουτών και των Δήμων Άμφισσας και Λιδορικίου του Νομού Φωκίδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (Μ.ΥΗ.Σ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,95 MW της εταιρείας «DMG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» στη θέση ΄΄ΠΑΝΑΓΙΑ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο  Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και αύξηση ετήσιας δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης από τη θέση «Κακιά Σκάλα» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε θέση  νοτιοανατολικά της υφιστάμενης, της εταιρείας «VIGING  ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στο Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση και λειτουργία εκτροφείου θηραματικών πτηνών, ιδιοκτησίας της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, στη θέση ΄΄Σβάλα΄΄ Τοπικής Κοινότητας Σήμιας Βουτά του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ξενοδοχείου «ΘΕΡΜΑΙ – ΣΥΛΛΑ SPA», με την τοποθέτηση εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης  λιμένα Αιδηψού.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Πούντα΄΄ του  Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση «Νήσος Γάιδαρος,» Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, λόγω εκσυγχρονισμού της με την κατασκευή υποστηρικτικής μονάδας χερσαίων εγκαταστάσεων (αποθήκη 300 τ.μ. πλυντηρίου διχτύων και αποτεφρωτήρα) στη θέση ΄΄Μαλκάδα΄΄ Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΖΕΡΒΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,688 MW  της εταιρείας «SPES SOLARISSOLAR CONSEPT A.E.» στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ» του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.


ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,19 MW  της εταιρείας «SPES SOLARISSOLAR CONSEPT A.E.» στη θέση « ΘΥΜΑΡΟΣ » του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,99 MW της εταιρείας « SOLEIL ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Μ.Ε.Π.Ε. » στη θέση ΄΄ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Κ. Θίσβης του Δήμου Θήβας Ν. Βοιωτίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW της εταιρείας «POURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Πουρνάρι» των Δήμων Αλιάρτου και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 ΜW της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΕ στη θέση « ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ » του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27 ΜW της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΟΥΤΣΑ ΕΠΕ στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

1 σχόλιο:

  1. 17 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΩ,ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝΩ..ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΜΕΤΑ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή