Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Ετήσια Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στους Καλλικρατικούς Δήμους Δελφών και Δωρίδος

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στους Καλλικρατικούς Δήμους Δελφών και Δωρίδος, που έλαβε χώρα στο Εργατικό Κέντρο Φωκίδος την 15/1/2012, ήλθαν στο φώς της δημοσιότητας πολύ σοβαρές καταγγελίες.
Καταγγελίες οι οποίες εγείρουν και πάρα πολλά ερωτήματα, μερικά εκ των οποίων άπτονται της σωματικής ακεραιότητος των εργαζομένων, στους εν λογω ΟΤΑ.
Το ψήφισμα της Συνέλευσης που ακολουθεί δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για την σοβαρότητα των καταγγελιών.
Φυσικά θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την απάντηση της διοίκησης για να την δημοσιοποιήσουμε.
(κάντε κλικ πάνω στην εικόνα).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αριθμ.1/ 15-1-2012
Στην Αμφισσα σήμερα την 15η Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.ΟΟπ.μ. στην αίθουσα του ΕΡΓΑΤΙΚ0Υ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ συνήλθαν σε ετήσια Γενική Συνέλευση τα Μέλη του «ΣΥΛΛ0Γ0Υ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των Θεμάτων που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασιών της Γ.Σ.
Κατά την Συνέλευση αυτή εξεδόθη ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: ...

1. Να πληρώσουν νια την κρίση αυτοί που ευθύνονται. Αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τις υποδομές αυτής της χώρας. το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, τα αποθεματικά των Ταμείων μας, αυτοί -που πριν αττό την κρίση θησαύρισαν, αλλά και τώρα, ακόμη, συνεχίζουν την κερδοφορία τους.
2. 0ΧΙ στην εργασιακή εφεδρεία * στην •ττροσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σε απολύσεις εργαζομένων και στον εργασιακό Μεσαίωνα.
3. Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής.
4. Υπεράσπιση των συλλογικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων στους 0.Τ.Α.
5. είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών, στην μερική ή ολική εκχώρηση αρμοδιοτήτων οργανωμένων υπηρεσιών των Δήμων σε ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν σι Δήμοι από πάροχοι υπηρεσιών προς τους Δημότες, να μετατρέπονται σε «μεσόζοντες» καταργώντας με τον τρόπο αυτό το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, που αποτέλεσμα έχουν νέες επιβαρύνσεις και χαράτσια στους ήδη επιβαρυμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των δημοτών και την ολοκληρωτική απαξίωση των εργαζομένων. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3970/2011 με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού για τη σύναψη Ον Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας
6. Άμεση αντιμετωπίσιμη της μετακίνησης των εργαζομένων που αναγκάζονται καθημερινά σε δεκάδες χιλιόμετρα για να πάνε είτε στην έδρα του Δήμου είτε σε Δημοτικές ενότητες για εκτέλεση υπηρεσίας.
7. Την παροχή των ατομικών μέσων προστασίας σε όλους τους δικαιούχους εργαζομένους και των δύο δήμων. Δεν μπορεί να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας.
8. Άμεση πρόσληψη Τεχνικών Ασφαλείας και ιατρών Εργασίας
9. Άμεση εφαρμογή της ιπροληπτικής Ιατρικής όπως ορίζει ο Νόμος.
10. Την παροχή όλων των ρούχων στους εργαζόμενους στην Δημοτική Αστυνομία. Αναγνώριση συνταξιοδοτικά του χρόνου εκπαίδευσης του ένστολου ττροσωττικού της Δημοτικής Αστυνομίας -που ιτροσλαμβόνεται σύμφυνα με το Π.Δ. 135/2000.
11 Καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού δύο φορές τον μήνα όπως ορίζει ο Νόμος. Ενίσχυση Των γραφείων Μισθοδσσίας με εττιττλέον ττροσιυιτικό εάν ειναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να τροττοττοιείται ο Νόμος με Το «έτσι Θέλω» και να καθυστερεί η πληρωμή των εργαζομένων ελέω νραφειοκριιτικής δυσκαμψίας τυ.ν υττευΘύνν που με την συμπεριφορά τους εκθέτουν τις Δημοτικές Αρχές. Αμεση εφαρμογή του άρθρου 49 Ν. 3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του ττροσωπικού των Δήμων.
12 Οχι στον «ρατσιστικό διαχωρισμό» των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ - Καλούμε τη Δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών να εγκαταλείψει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και Τακτική της και να εφαρμόσει άμεσο την αρχή της ισοττολιτείας με ίση αντιμετώπιση και μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των Σχολικών Φυλάκων.
13. Αναγνώριση ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικά της προϋπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων που είχαν πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου Χρόνου με το Προεδρικό Διάταγμα 184/2004
14. Αναγνώριση βαθμολογικά και μισθολογικά της ττροϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που είχαν πριν ταν διορισμό τους σε μόνιμη Θέση ύστερα από Προκήρυξη του Α. Σ.Ε.Π.
15. Ίση αντιμετώπιση ΟΛΩΝ των υπαλλήλων εις ότι αφορά τις τι-ρόσθει-ες αποδοχές. Να καταργηθεί η κράτηση 1% υπέρ του ΜΤΠ.Υ ιτου γίνεται στις πρόσθετες αιτοδοχές των υτταλλήλων των 0ΤΑ. γιατί δεν είναι μέτοχοι του Ταμείου αυτού.
16. Άμεση ανάκληση των αρ μ. 22 1. 447/2011, 451/2011, 449/2011 παράνομων αποφάσεων με τις οποίες υπάλληλοι ορίστηκαν προϊστάμενοι σε διάφορες Δ!νσεις και Τμήματα του Δήμου Δελφών καταλύοντας κάθε έννοια νομιμότητας.
17. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιώνμε ορθή αξιολόγηση τοποθετήσεων του προσωπικού. Οχι σε πρακτικές υπΓσεακής εύνοιας και εξυπηρετήσεως « η μετέρων, φίλων και συγγενών». Ζ Π.χ. Τεχνίτη ς Ηλεκτρολόγος κάνει τον επιστάτη σε Υδραυλικούς. τεχν-- ς Μηχανολογικού Τομέα να είναι ειτιστάτης καθαριότητας και επί σειρά επ.. . να απασχολείται παράνομα Διοικητικά καθήκοντα, Εργάτες ΚαθαριόΙ - π ς σε γραφεία, κ.ο.κ.
Οργάνωση των υπηρεσιών και ουσιασπ:κ αναβάθμιση των υλικοτεχνικών μέσων) με μοναδικό σκοπό την παροχή όσ το δυνατό καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες μας.
Διεκδικούμε τα αυτονόητα. Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί και στους δύο Δήμους και να
δημοσιευθεί στο τοπικό Τύπο.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Ο Ο
ΙΙΡΟΕΔΡ0Σ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπ. Λύτρας Λάμπρος Βλάχος


1 σχόλιο:

  1. ΕΝΩ ΜΑΣ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ 1000 ΣΤΑ 680 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΞΩ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΥΜΗΡΙΣΟΥΝΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΡΟΥΧΑ,ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ.ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΑΛΑΤΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΟΣ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΘΥΓΕΙΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΣΑΝ ΚΟΝΔΥΛΙ ΔΕΝ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ.ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή