Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ S&B ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ

Πρός
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Ιτέα 2-11-2011
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ S& B ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ
Κυρία Γερακούδη,
Στις 17-10-2011 η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Φωκίδας κα Γαζή, συγκάλεσε συνάντηση Περιφερειακών Συμβούλων στο γραφείο της στην Άμφισσα, με σκοπό, την ενημέρωση των Περ. Συμβούλων της παράταξής της για το υπό συζήτηση θέμα της έγκρισης ή μη της Μ.Π.Ε. που είχε υποβάλλει η εταιρεία S&B για τις εγκαταστάσεις της στην Ιτέα Φωκίδας. Ως γνωστόν, στις 31-12-2011 λήγει η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που έχει η εταιρεία στην Ιτέα και έχει υποβάλλει την...
σχετική Μ.Π.Ε. στην αναφερθείσα Επιτροπή. (Η εταιρεία ασχολείται με την εξόρυξη
βωξίτη από το όρος Γκιώνα). Η δε ενημέρωση των Περ. Συμβούλων θα γινόταν από την αρμόδια υπάλληλο Περιβάλλοντος της Π.Ε. κα Μητσιάνη. Να θυμίσουμε εδώ, ότι μετά την υποβολή της Μ.Π.Ε. στην Επιτροπή, η κα Μητσιάνη είχε ζητήσει εγγράφως...
συμπληρωματικά στοιχεία από την εταιρεία S&Β τα οποία και εδόθησαν την παραμονή της συνεδρίασης της Επιτροπής, ενώ κατά την πρώτη επαφή με το θέμα στις 5-9-2011 και αφού είχαν υποβληθεί και ενστάσεις, αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης, έωςότου μελετηθούν τα προσκομισθέντα στοιχεία από τους Συμβούλους, όπως πρότεινε ο πρόεδρος της Επιτροπής κος Μπέτσιος. Στην συνέχεια όμως, η κα Μητσιάνη ζήτησεεκ νέου στοιχεία από την εταιρεία S&B θεωρώντας τα προσκομισθέντα ως ανεπαρκή.
Στην ενημερωτική συνάντηση που συγκάλεσε η κα Αντιπεριφερειάρχης στο
γραφείο της παρευρέθησαν μόνον οι Περ. Σύμβουλοι Παπαϊωάννου Πανουργιάς (από
την Φωκίδα και μετέχων στην Επιτροπή) και Μπεχλιβανίδης Παναγιώτης (απο την
Φωκίδα μη μετέχων στην Επιτροπή). Το γεγονός πληροφορήθηκε η Περ. Σύμβουλος κα Σπανούδη και μετά από τηλεφωνική παρέμβασή της, έγινε δεκτό το αίτημά της να
παρευρεθεί στην ενημέρωση, εκπρόσωπός της. Εθεωρήθη σκόπιμο από την Κα Γαζή να κληθεί στην ενημερωτική συζήτηση μόνο η εταιρεία S&B (για ενημέρωση;) η οποία παρέστη με τους κ.κ. Σανούδο και Παπουτέ. Ανεξαρτήτως όμως των ενημερωτικά (!) λεχθέντων εκεί, ο Περ. Σύμβουλος Μπεχλιβανίδης Παναγιώτης του οποίου η κατοικία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας S&B στην Ιτέα, (στην παραλιακή θέση ‘Τροκαντερό’), στην φιλοσοφική διατύπωση ότι δεν υπάρχει ρύπανση στην περιοχή από τις δραστηριότητες της εταιρείας, είπε ότι υπάρχει και πρόβλημα θορύβου και πρόβλημα κόκκινης σκόνης.
Στις 24-10-2011 ότε και έγινε η εξ αναβολής συζήτηση για την Μ.Π.Ε. στην
Επιτροπή, μετά την περιληπτική εισήγηση του θέματος, τον λόγο πήρε ο Περ.
Σύμβουλος κος Παπαϊωάννου, ο οποίος και δημοσιοποίησε την άτυπη συνάντηση στο
γραφείο της κας Αντιπεριφερειάρχου και μεταξύ των άλλων γνωστοποίησε στην
Επιτροπή ότι ο παρευρισκόμενος σε εκείνη την συνάντηση Περ. Σύμβουλος κος
Μπεχλιβανίδης, ερωτηθείς είπε ότι στο εξ απεναντίας με τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας, σπίτι του, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ρύπανσης !.. (το ρηθέν είναι
καταγεγραμμένο σε video και ήδη έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο). Στην συνέχεια
διετύπωσε με τον τρόπο του, ότι στην συνάντηση εκείνη, ‘αποφασίσαμε’ να εγκρίνουμε την Μ.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα δεσμευτεί να κατασκευάσει ανισόπεδο κόμβο στην γεφυροπλάστιγγα, να δεντροφυτέψει για να μην φαίνεται το χάλι, να ρίχνει νερό και να περνούν από λιμνούλα τα φορτηγά πριν να βγουν στον δρόμο.. Το είπαμε είπε στην εταιρεία που ήταν παρούσα και αυτή συμφώνησε!.. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κος Μπέτσιος, αντί να επαναφέρει στην τάξη τον κο Παπαϊωάνου γιατί υποκατέστησε την Επιτροπή και ‘αποφάσισε’ αυτός και η κα Αντιπεριφερειάρχης, ζήτησε ησυχία για να τελειώσει η ενημέρωσή του! Όταν δε αργότερα επεδείχθη στον κο Παπαϊωάνου και τους υπολοίπους Συμβούλους, φωτογραφία με ένα κόκκινο-κεραμιδί σύννεφο να αιωρείται και να καταλαμβάνει όλον τον κόλπο, με την διευκρίνηση ότι είναι ‘τραβηγμένη’ κάτω από το σπίτι του κου Πεχλιβανίδη, τότε εξεμάνη φωνάζοντας: το πρότυπο, το πρότυπο (εννοούσε πρωτότυπο) και ότι: είναι φωτομοντάζ!...
Ανεξαρτήτως όμως των θέσεων του κου Παπαϊωάννου οι οποίες ήσαν ταυτόσημες έως και υπέρτερες των θέσεων της εταιρείας, εμείς σαν άμεσα θιγόμενοι από την απόφαση της Επιτροπής, έχουμε να καταγγείλουμε τα εξής:
1. Κατετέθη στην Επιτροπή έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος αρ. πρ.
145386/10-6-2011 σχετικό με τους θανάτους δελφινιών στον Κορινθιακό κόλπο
και τις 3 περιοχές που έχουν το πρόβλημα της ρύπανσης μέσα στον κόλπο.
2. Κατετέθη γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του 1989 κατ’ εντολήν του
Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος, όπου αναδεικνύεται εμπεριστατωμένα και με
συγκριτικά στοιχεία η αποικιοκρατική σχέση Λιμενικού Ταμείου με την S&B
3. Κατετέθη 7σέλιδο αντίγραφο από κείμενα του Γαλλικού Τουριστικού Οδηγού
‘Les guides de navigation’ του εκδοτικού οίκου VAGNON ο οποίος θεωρείται
από τους εγκυρότερους για λιμάνια και μαρίνες της Μεσογείου, όπου αναφέρεται
με όχι κολακευτικά λόγια για την ‘κόκκινη’ Ιτέα (μαζί με την μετάφραση)
4. Κατετέθη απαντητική επιστολή του ΥΠΕΚΑ αρ.πρωτ:Δ8/Α/Φ.9.36/οικ.7318/886
31/3/2011 προς την Βουλή των Ελλήνων, όπου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον
Μεταλλευτικό Νόμο, απαγορεύεται η οποιαδήποτε τοπική φορολογία ή έσοδο
από την εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή εκμεταλλεύσεως και συνεπώς
κανένα έσοδο για τις τοπικές κοινωνίες και τέλος
5. Κατετέθη απαντητική επιστολή της Ι’ ΕΠΚΑ Δελφών προς την Κίνηση για την
Σωτηρία της Γκιώνας με αρ. πρωτ: Φ11/13/2557 4-7-2011 όπου αναφέρεται ότι
Μετά τον καθορισμό του Δελφικού Τοπίου ΦΕΚ 551/Β/1981 απαγορεύεται
η οποιαδήποτε ανοικοδόμηση εντός του Δελφικού Τοπίου χωρίς την έγκριση
του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εταιρεία S&B είναι ενήμερη για αυτό και ενώ
έχει κατασκευάσει κτίσματα με οικοδομικές άδειες από την Πολεοδομία
μεταγενέστερες του 1981, εντός των εγκαταστάσεών της (και εντός του Δελφικού
Τοπίου εννοείται, μιας και το όλον Συγκρότημα είναι εντός του Δ.Τ.), ουδέποτε
απευθύνθηκε προς την Ι’ ΕΠΚΑ ή το Υπουργείο Πολιτισμού για έγκριση!...
Για όλα αυτά τα έγγραφα, ΟΥΔΕΙΣ των παρισταμένων ζήτησε έστω μία
διευκρίνηση και ΟΥΔΕΙΣ τα πήρε στα χέρια του!... Έμειναν εκεί στην μέση του
τραπεζιού και μετ’ ολίγων λεπτών ‘δι’ ανατάσεως της χειρός’ με ψήφους 7 υπέρ και 2
κατά, απεφασίσθη η έγκριση της Μ.Π.Ε.
Κατόπιν αυτού μπορούμε να υποθέσουμε οτι οι πλειοψηφίσαντες Περ. Σύμβουλοι:
- Αρνούνται την άποψη του ΥΠΕΚΑ για την ρύπανση στον κόλπο της Ιτέας
- Θεωρούν ότι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου είναι αβάσιμη
- Αδιαφορούν για την τουριστική προβολή του λιμανιού και της μαρίνας της Ιτέας
- Θεωρούν ότι καλώς δεν έχει κανένα αντισταθμιστικό όφελος η ‘πληγωμένη’ πόλη
- Και τέλος, καλά κάνει η εταιρεία S&B και αγνοεί το Δελφικό Τοπίο.
Καταγγέλλουμε λοιπόν:
1. Την Κα Γαζή η οποία λόγω και της παρελθούσης οικονομικής σχέσεως της
οικογένειάς της με την εταιρία S&B, δεν θα έπρεπε να αποκλείσει από τη
συγκέντρωση τους τρεις τοπικούς συλλογικούς φορείς που είχαν ήδη καταθέσει
παρατηρήσεις και αντιρρήσεις στη ΜΠΕ
2. Τους Περιφερειακούς Συμβούλους που με πλήρη άγνοια του θέματος και
έμπρακτη άρνηση πληροφόρησης, αποφάσισαν για την υγεία, τον τουρισμό
και τον οικειοθελή αναπτυξιακό προσανατολισμό μιας ολόκληρης περιοχής.
Που με τόση ελαφρότητα και με τόση συντομία μετέτρεψαν μια από τις ύψιστες
λειτουργίες της Δημοκρατίας, την διαβούλευση, σε υπηρεσιακή ανώδυνη για
αυτούς συνάντηση
3. Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κο Παπαϊωάννου Πανουργιά καθ’ όσον :
Συμμετείχε στη συζήτηση και σχεδόν προέδρευσε ,εισηγήθηκε, «αποφάσισε»
και τελικά και ψήφισε στην απόφαση αυτή της Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ενώ κατ’ επάγγελμα ως υπεργολάβος της ΑΚΤΩΡ έχει οικονομικό
όφελος από την S&B. Σύμφωνα με το άρθρο 172 του νόμου 3852/2010
με την ονομασία ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ ο κος Παπαϊωάννου έχει κώλυμμα ως έχων
οικονομικό συμφέρον από την εταιρεία S&B.
Παρακαλούμε για την ακύρωση την απόφασης και τις λοιπές ενέργειές σας σύμφωνα
με την σχετική νομοθεσία.

Συν/νη κατάσταση
Καταγγελλόντων Κατοίκων
Δήμου Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου