Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Το έργο του Δήμου Γαλαξιδίου από τον πρώην πρόεδρο των Πεντεορίων Ευσταθίου Μαρματάκη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ του Ευσταθίου Μαρματάκη , τέως Προέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος Πεντεορίων
Γαλαξίδι 5 Αυγούστου 2011

Διαβάζοντας το φυλλάδιο του πρώην Δήμου Γαλαξιδίου ΕΡΓΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2007-2010 θα ήθελα να προβώ, όσον αφορά τα Πεντεόρια , στις πιο σπουδαίες επισημάνσεις και σχόλια ,όπου κρίνεται αναγκαίο, θεωρώντας το ηθικά επιβεβλημένο ...
αφού διετέλεσα τριάμισι χρόνια Πρόεδρος στο Τ.Δ.Πεντεορίων και δεν κλήθηκα για να εκφέρω τις απόψεις μου .
Η μη σωστή ενημέρωση με σύγχρονη έλλειψη πλήρους γνώσης των έργων που έγιναν στα ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ έχει σαν αποτέλεσμα
α] τη μη σωστή παρουσίασή τους από θεματικής απόψεως
β] τη μη σωστή αναφορά έργων [ η εκμετάλλευση άχρηστων χώρων ή εσοχών των δρόμων για δημιουργία μικρών κήπων αναφέρονται ως ….διαπλατύνσεις δρόμων ]
γ] τη μη πλήρη αναφορά έργων που έγιναν τα βασικότερα των οποίων είναι
1] αγορά δύο οικοπέδων , με φάτσα στο δρόμο 27 μέτρων , στην κάτω ΛΟΥΖΑ και
ανάπλαση του χώρου για ΠΑΡΚΙΝΓΚ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
2] τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου [Κόκκινου-Καπράλου-Διαβολή ]
3] ΥΔΡΕΥΣΗ τοποθέτηση δύο μειωτήρων πίεσης νερού στον κεντρικό αγωγό
δ] τη μη αναφορά της δωρήτριας οικογένειας ΡΟΥΓΚΕΡΗ [ δωρεά 14 τ.μ. του οικοπέδου της για διαπλάτυνση του δρόμου που αποτέλεσε τη βασική προϋπόθεση εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στη σελίδα 32 στο φυλλάδιο ] και
ε] την αναφορά έργων του Δήμου ενώ είναι έργα δωρητών
1] σελίδα 30 πέτρινη τοιχοποιία, δωρεά του γράφοντος η οποία έχει δημοσιο-
ποιηθεί στο χωριό , απολογισμός του 2008 και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου και αφορούσε αρχικά το φωτισμό του μοναδικού αλλά ιδιωτικού
αλωνιού των Τσαταλαίων, με τοποθέτηση αλωνιστικής μηχανής και ημιόνου
με σύγχρονη διαπλάτυνση του δρόμου και κατασκευή πέτρινης τοιχοποιίας
που όμως δεν ενεκρίθη για το τεχνικό πρόγραμμα του 2008 αλλά ούτε υλο-
ποιήθηκε η πρόθεση της Διοίκησης για αγορά ή απαλλοτρίωση του χώρου.
Επειδή είχα όμως ήδη γκρεμίσει τον παλιό τοίχο προχώρησα με δικά μου έξοδα
στο κτίσιμο της τοιχοποιίας με διαπλάτυνση όμως του δρόμου.
2] σελίδα 32 κάτω αριστερά, δωρεά της Σίας του Μυλωνά. Στο χώρο είχα τοπο-
θετήσει πινακίδα από ξύλο αγγουρτσιάς με το όνομα της δωρήτριας.

Εκτός από τα παραπάνω εμφανής είναι η πρόθεση να πεισθεί ο αναγνώστης του φυλλαδίου για την πληθώρα των έργων για τα ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ .
Για το λόγο αυτό και στο σύνολο τριών σελίδων φωτογραφικής παρουσίασης των έργων υπάρχουν πέντε φωτογραφίες για δύο έργα [Σχολείο και Παναγία ] ενώ το βασικό έργο της εταιρίας των αιολικών πάρκων ,η ασφαλτόστρωση 2.500 μέτρων του δρόμου ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ –ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ , που αφορά καθαρά το πρώτο αφού το έργο άρχισε από τους Άγιους Πάντες και είναι το υπόλοιπο του συνολικού δημοτικού δρόμου μήκους περίπου 7.000 μέτρων χρεώνεται στα Πεντεόρια !!!!
Τα Πεντεόρια στην απογραφή του 2000 εμφανίζονταν με το μεγαλύτερο πληθυσμό σε σχέση με τα δύο άλλα χωριά .Τα ποσοστά των χρημάτων που διατέθηκαν όχι μόνο ήταν λίγα για τα χωριά αλλά διανεμήθηκαν δυσανάλογα [από τη σε βάθος μελέτη του φυλλαδίου αλλά και όσων εγγράφως κατ επανάληψη είχα αναφέρει στο Δήμο η σχέση διάθεσης κονδυλίων για Πεντεόρια-Άγιους Πάντες ήταν περίπου 1 προς 7 στα τεχνικά προγράμματα και 1 προς 4 στο πρό-γραμμα ΘΗΣΕΑΣ χωρίς να συνυπολογισθεί άλλο ένα έργο από το ίδιο πρόγραμμα για τους ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ που αφορούσε το νερό και ήταν 200.000 e ] .
Το 75%-80% των έργων έγιναν από τη Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ [ Σχολείο ] και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ [ αγορά επτά οικοπέδων σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο χωριό πλέον των 650 τ.μ. για δημιουργία δύο ΠΑΡΚΙΝΓΚ και ενός ΠΑΡΚΟΥ και αγορά άλλου οικοπέδου για επέκταση τρίτου ΠΑΡΚΙΝΓΚ ]
Κλείνοντας σημειώνω ότι ενώ είχε συμφωνηθεί την Άνοιξη του 2010 , παρουσία των Αντιδημάρχων κ.κ. Ιωάννη Σχίζα και Χρήστου Κοντού , η κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων υποδομής και προστασίας του πολίτη [ αλλαγή 1.000 μ. αγωγού νερού από αμιαντοσωλήνα κ. ά. ] όπως προέβλεπαν οι αποφάσεις -εισηγήσεις του Τοπικού Συμβουλίου Πεντεορίων προτιμήθηκαν από τη Διοίκηση του Δήμου , έργα επιλεκτικής αισθητικής εμφάνισης τα οποία και πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του ιδίου έτους.
Ο τέως Πρόεδρος του Τ.Δ.Πεντεορίων
Ευστάθιος Μαρματάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου