Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Λύσανε λένε το πρόβλημα με τον Παραδοσιακό Ελαιώνα, , αλλά χωρίς χρήματα πως γίνεται να λυθεί;


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άμφισσα, 5 Αυγούστου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, της βουλευτού Φωκίδας κας Αφροδίτης Παπαθανάση και της Αντιπεριφερειάρχου κας Γιώτας Γαζή υπογράφεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) στην οποία...
προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
«γ. Δικαιούχοι – επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης – με δικαίωμα παράτασης όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης δύνανται να επεκτείνουν την περίοδο δέσμευσης για δυο το πολύ έτη. Η περίοδος δέσμευσης των δικαιούχων παράτασης δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Η παράταση της σύμβασης των παραπάνω δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για νέα ένταξη.»
Έτσι αποκαθίσταται η αδικία για τους ελαιοκτηματίες του παραδοσιακού ελαιώνα και θα είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης για δύο ακόμα χρόνια.


Η Ανιπεριφερειάρχης
Παναγιώτα Γαζή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου