Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημ. Συμβούλους του Δήμου Δελφών
ΚΟΙΝ.: α) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών, β) Βουλευτή Φωκίδας κ. Α. Παπαθανάση & γ) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Π. Γαζή

Παρακαλούμε όπως στις τρεις (03) Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και (λόγω έλλειψης χώρου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δημαρχείου) στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:...

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2010 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Ι. Αναστασόπουλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
2. Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2010 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Ν. Μάμα, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
3. Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2010 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Α. Μιχαλόπουλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
4. Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2010 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Λ. Νικολοπούλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων, Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
5. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση κληροδοτημάτων Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Λ. Μοσκαχλαϊδή, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
6. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση κληροδοτημάτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Χρ. Μαχαιρά, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
7. Λήψη απόφασης σχετικά με αναδιαπραγμάτευση μισθωτηρίων συμβολαίων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου (Κληροδοτήματος) Ν. Μάμα, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
8. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου, κατ’ άρθρο 109 Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
9. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με Σ.Δ.Α.Ν.Φ. για το Χ.Υ.Τ.Υ., (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2011, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
12. Ενημέρωση του Σώματος για τα κτιριακά προβλήματα του ΕΠΑΛ, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
13. Ορισμός ελεγκτών για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρώην Δήμων Άμφισσας, Ιτέας και Δελφών κατ’ άρθρο 261 Κ.Δ.Κ., (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
14. Διαπίστωση της αυτοδίκαιης λύσης – θέσης σε εκκαθάριση της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του τέως Δήμου Δεσφίνας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» και ορισμός εκκαθαριστή, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
15. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων αλλοδαπών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
16. Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο κατ’ άρθρο 54 Ν. 3979/2011, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
17. Επιβολή δικαιώματος αυθαίρετης βόσκησης στην κτηνοτρόφο Βασιλική Σιακαντάρη, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Γραμματικοπούλειο – Μπάλειο και Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων», (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
19. Έκκριση δαπάνης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ΠΥΘΙΑ CUP 2011, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
20. Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, κατ’ άρθρο 70 Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
21. Λήψη απόφασης περί του τρόπου χειρισμού των μισθώσεων που αφορούν τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Ιτέας και Τοπικής Κοινότητας Κίρρας (νηπιαγωγεία), (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
22. Συζήτηση– διατύπωση γνώμης του Σώματος σε σχέση με την παραχώρηση έκτασης στη θέση «Λαρνάκι» Ιτέας από το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
23. Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις Μονάδες Υγείας του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών


Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου