Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Μην περιμένετε τίποτα στο Λαρνάκι έχουμε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO και την συμφωνία της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας. Αυτά λέει με λίγα λόγια ο εκπρόσωπος της S&B

Σε συνέντευξη του στην Ώρα της Φωκίδας ο Γιάννης Σανούδος, υψηλόβαθμο στέλεχος της S&B που ζει πλουσιοπάροχα απο τους βωξίτες του τόπου μας, λέει οτι η εταιρεία ακολουθεί εθελοντικά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρησης και δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν εξηγεί βέβαια πως εκπληρεί τα πρότυπα όταν έχει κενά στην αδειοδότηση της επιχείρησής του και δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους και το περιββάλον της περιοχής. Όσο για το αν θα αλλάξει τίποτα στο Λαρνάκι αυτό που κατάλαβε απο την πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας είναι οτι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ουσιαστικά πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων όλες τις παρεμβάσεις των πολιτών , των παρατάξεων και των κομμάτων που αναφέρθηκαν στην προστασία των κατοίκων και του περιβάλοντος και θεώρησε το θέμα λήξαν, είναι άραγε λήξαν;
Διαβάστε την συνέντευξη:...


Συνέντευξη Γιάννη Σανούδου στην ΩτΦ -

«Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι οικειοθελώς πιστοποιημένες με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης»


«Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων μας, η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η ασφάλεια κατά την εργασία, είναι για εμάς όχι απλώς προαπαιτούμενα, αλλά καθορίζουν και καθοδηγούν το πλαίσιο λειτουργίας μας».

Την άποψη της S&B για το Λαρνάκι, το μίσθωμα, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και για όσα ακούγονται και τα οποία ενοχοποιούν το βωξίτη και την εξορυκτική δραστηριότητα σε σχέση με τη «δημόσια υγεία», προσπαθεί να εξηγήσει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα μας ο Διευθυντής των μεταλλείων κ. Γιάννης Σανούδος.


Ειδικότερα, ο κ. Σανούδος υποστηρίζει με θέρμη ότι «η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων μας, η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η ασφάλεια κατά την εργασία, είναι για εμάς όχι απλώς προαπαιτούμενα, αλλά καθορίζουν και καθοδηγούν το πλαίσιο λειτουργίας μας». Μάλιστα ενημερώνει ότι «τα ορυχεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι οικειοθελώς πιστοποιημένες με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 από το 2002, όπως βέβαια και με το πρότυπο ISO 9001 ήδη από το 1994».
Αναφερόμενος στην όχληση που προκαλείται από τις εγκαταστάσεις στο Λαρνάκι, υποστηρίζει ότι «οι εγκαταστάσεις θραύσης-κοσκίνησης και εμπλουτισμού λειτουργούν σε κλειστούς χώρους, σε 2 βάρδιες. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει τρίτη, βραδινή βάρδια, η οποία κατανοούμε πως ενοχλεί περισσότερο».
Σχετικά με ενδεχόμενη διαδικασία δημοπράτησης του χώρου στο Λαρνάκι ο κ. Σανούδων υποστηρίζει ότι αυτό είναι θέμα της πολιτείας και των αρμοδίων οργάνων, ωστόσο δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι το τοπικό συμβούλιο της Ιτέας έχει αποφασίσει ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης.
Για το ύψος του μισθώματος ο κ.Σανούδος τονίζει ότι «εκτιμούμε πως μέσα στην επόμενη δεκαετία, πέραν της καταβολής του ετήσιου μισθώματος, που μάλιστα για τον πρώτο χρόνο θα έχει μια εφάπαξ προσαύξηση κατά 50% του ποσού που ισχύει ως σήμερα, θα προχωρήσουμε και σε σειρά πρόσθετων επενδύσεων αξίας 500.000 ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με μισθώματα 17 ετών περίπου, και είναι χρήματα που θα διοχετευθούν στη τοπική οικονομία».

- Κε Σανούδο, η S&B μονοπωλεί για μια ακόμη φορά την επικαιρότητα με αφορμή το Λαρνάκι. Κάτοικοι της περιοχής εκφράζονται αρνητικά για την ανανέωση της σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά οι εξωτερικοί τους χώροι είναι κατακόκκινοι και η λάσπη αυτή επηρεάζει την υγεία τους. Η εταιρεία σας τηρεί στο Λαρνάκι μέτρα προστασίας για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, και αν ναι ποια είναι αυτά;

Γ.Σ.:Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων μας, η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η ασφάλεια κατά την εργασία, είναι για εμάς όχι απλώς προαπαιτούμενα, αλλά καθορίζουν και καθοδηγούν το πλαίσιο λειτουργίας μας.

Θα ήθελα να τονίσω εξαρχής ότι η δραστηριότητά μας στην Ιτέα περιλαμβάνει φυσικές διεργασίες, δηλαδή τη θραύση, την κοσκίνιση και τη διαδικασία εμπλουτισμού, η οποία γίνεται μεν σε υγρή φάση, δηλαδή με νερό (τα βαρύτερα κλάσματα καταβυθίζονται, τα ελαφρύτερα παρασύρονται με το νερό), αλλά ουσιαστικά είναι μια απλή μηχανική διεργασία. Σε καμία από αυτές τις φάσεις της επεξεργασίας του βωξίτη δεν χρησιμοποιούμε χημικές ουσίες και, ως εκ τούτου, δεν παράγονται λάσπη ή απόβλητα επικίνδυνα για την υγεία. Πέραν των ανωτέρω, όμως, που καθιστούν την εξόρυξη και επεξεργασία του φυσικού μεταλλεύματος βωξίτη ακίνδυνη για τη δημόσια υγεία, η εταιρία αντιμετωπίζει τα λοιπά περιβαλλοντικά προβλήματα (σκόνη, θόρυβο κ.λπ.) αναζητώντας και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες. Επισημαίνεται ότι, πέραν των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και αδειών λειτουργίας, τα ορυχεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι οικειοθελώς πιστοποιημένες με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 από το 2002, όπως βέβαια και με το πρότυπο ISO 9001 ήδη από το 1994, επιθεωρούμενες ετησίως για έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και θέσπιση στόχων για συνεχή βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούμε περιβαλλοντικές μετρήσεις για έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που παρακολουθούμε και, βεβαίως, των εκλύσεων σκόνης και των επιπέδων του θορύβου, προβαίνοντας, όπου απαιτείται, σε διορθωτικές ενέργειες.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση της σκόνης γίνεται ψεκασμός νερού με συστήματα νεφοποιητών σε όλα τα σημεία που δημιουργείται σκόνη. Επίσης, γίνεται διαβροχή των χωματόδρομων με νερό ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί μερική ασφαλτόστρωση του εσωτερικού δρόμου και προβλέπεται η ολοκλήρωσή της μέσα στο 2011.

Για την αντιμετώπιση του θορύβου σε όλες τις εγκαταστάσεις, στις οποίες υπάρχει πτώση υλικού, τοποθετούνται ελαστικές επενδύσεις στον εξοπλισμό για την απόσβεση του θορύβου. Οι εγκαταστάσεις θραύσης-κοσκίνησης και εμπλουτισμού λειτουργούν σε κλειστούς χώρους, σε 2 βάρδιες. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις υπαρχει τρίτη, βραδινή βάρδια, η οποία κατανοούμε πως ενοχλεί περισσότερο. Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε πως κατά τη διάρκεια όλου του έτους γίνονται μετρήσεις θορύβου στα όρια του οικοπέδου των εγκαταστάσεων της Ιτέας. Ο μέσος όρος των μετρήσεων θορύβου κατά το 2010 ήταν κάτω του προδιαγραφόμενου από τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας μας όριο των 65db(A) και μάλιστα με μια διαφορά που αντιστοιχεί σε μέγεθος θορύβου που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί, χαμηλότερο κατά 5 περίπου φορές.

-Είδαμε στη δημοσιότητα μια πανεπιστημιακή μελέτη που μιλά για επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη σκόνη του βωξίτη. Η S&B πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το γεγονός και να εξαλείψει τις επιπτώσεις;

Γ.Σ:Τα θέματα δημόσιας υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σημειώσω πως υπάρχουν δύο μελέτες: μια μεταπτυχιακή διατριβή του 2007 της Θεώνης Καραγιαννίδη, φοιτήτριας στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, και μια διπλωματική εργασία του 2009 από τον Γεώργιο–Γλαύκο Εμμανουήλ, μεταπτυχιακό φοιτητή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σε καμία από τις δύο μελέτες δεν αναφέρεται πως ο βωξίτης, σε οποιαδήποτε μορφή του, έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Είναι σκόπιμο και επιβεβλημένο, αναφορές που γίνονται για την ανθρώπινη υγεία να είναι προσεκτικές και να περιορίζονται στα συμπεράσματα των ειδικών επιστημόνων και των αντίστοιχων φορέων της Πολιτείας με τη σχετική αρμοδιότητα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μελέτες βασιζόμενες σε μετρήσεις, χημικές αναλύσεις και δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού δειγμάτων βωξίτη που εξορύσσεται από την εταιρία, καθώς και μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, που εκπονήθηκαν από πανεπιστημιακούς φορείς (π.χ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), καθώς και αρμόδια διαπιστευμένα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ, Δημόκριτος), ο βωξίτης είναι φυσικό, μη τοξικό ορυκτό, δε ρυπαίνει το έδαφος με το οποίο έρχεται σε επαφή, ούτε και το θαλάσσιο περιβάλλον σε οποιαδήποτε μορφή του ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις ραδιενέργειας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο βωξίτης που εξορύσσουμε και επεξεργαζόμαστε δεν υπόκειται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από άποψη ραδιενέργειας.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο συγκεκριμένος βωξίτης πωλείται από την S&B χύδην σε 20 χώρες του εξωτερικού με ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές που εφαρμόζονται αυστηρά (π.χ. Αμερική, Καναδάς, Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κλπ), για αρκετές δεκαετίες, χωρίς να έχει ποτέ προκύψει κανένα πρόβλημα ή να έχει τεθεί θέμα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Ακόμη, εδώ και 15 σχεδόν χρόνια, ο βωξίτης της Φωκίδας αποτελεί πρώτη ύλη για τον πετροβάμβακα που χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό σε οικοδομικές κατασκευές, αντικαθιστώντας τον υαλοβάμβακα, ως φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση.

Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας αφθονεί ο βωξίτης, ο οποίος χαρακτηρίζει τη γεωλογία της περιοχής, τόσο στο υπέδαφος όσο και στην επιφάνεια. Τα υπόγεια νερά της Φωκίδας τροφοδοτούν τον υδροφόρο ορίζοντα φτάνοντας μέχρι τη λίμνη του Μόρνου, η οποία αποτελεί κύρια πηγή ύδρευσης και άρδευσης της Αττικής και υπόκειται σε αυστηρούς περιβαλλοντικούς και υγιειονομικούς ελέγχους.

Τα ανωτέρω συνιστούν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση στις φήμες που τελευταία κυκλοφορούν για την επίδραση της δραστηριότητάς μας στη δημόσια υγεία.

- Δεν νομίζετε ότι από τη στιγμή που η σύμβαση ενοικίασης για τη συγκεκριμένη περιοχή έληξε θα έπρεπε να προκηρυχθεί ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός στον οποίον να πάρουν μέρος όσοι ενδιαφέρονται;

Γ.Σ:Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι για να απαντήσουμε εάν πρέπει ή όχι να γίνει ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, οι οποίες, με βάση τις αρχές του δημόσιου συμφέροντος και της νομιμότητας, κρίνουν τη διαδικασία που πρέπει κάθε φορά να ακολουθηθεί.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, αξίζει να σημειώσουμε πως το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, ως το θεσμοθετημένο όργανο εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας, έχει εκφράσει, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, την ομόφωνα θετική του άποψη για την εκμίσθωση του χώρου στη θέση Λαρνάκι στην εταιρεία μας.

- Πως είναι δυνατόν να ζητάτε από το Λιμενικό Ταμείο την ανανέωση της σύμβασης με το ίδιο αντίτιμο και μάλιστα για δέκα χρόνια, όταν παγκοσμίως οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων για την κρίση μιλούν μιλάνε για δυο δύσκολα χρόνια και μετά βλέπουν ανάκαμψη;

Γ.Σ:Οι ταχύτητες ανάπτυξης και ύφεσης παγκοσμίως είναι τόσο μεγάλες που κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις της επόμενης 10ετίας. Μια μακροχρόνια μίσθωση μας προσφέρει τη σιγουριά που χρειαζόμαστε για έναν μακροχρόνιο επιχειρηματικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη φύση της δραστηριότητάς μας.

Το ύψος του μισθώματος είναι συνάρτηση της διάρκειας της νέας σύμβασης παραχώρησης, της τελικής έκτασης που θα μισθωθεί, της ιδιομορφίας του χώρου που έχει δημιουργηθεί, καθώς και των λοιπών επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο. Εκτιμούμε πως μέσα στην επόμενη δεκαετία, πέραν της καταβολής του ετήσιου μισθώματος, που μάλιστα για τον πρώτο χρόνο θα έχει μια εφάπαξ προσαύξηση κατά 50% του ποσού που ισχύει ως σήμερα, θα προχωρήσουμε και σε σειρά πρόσθετων επενδύσεων αξίας 500.000 ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με μισθώματα 17 ετών περίπου, και είναι χρήματα που θα διοχετευθούν στη τοπική οικονομία.

-Ακούμε πολλές φορές, όταν δημιουργείται θέμα με τη δραστηριότητα της εταιρείας παράγοντές της να λένε ότι η διατήρηση των μεταλλείων είναι ασύμφορη. Βασικός νόμος στην ελεύθερη οικονομία είναι ότι οι προβληματικές επιχειρήσεις είτε κλείνουν, είτε πωλούνται. Είναι τελικά ασύμφορη η συγκεκριμένη επιχείρηση και αν ναι πως αυτό αποδεικνύεται;

Γ.Σ.Δεν θα αναλύσω, ούτε θα επεκταθώ σε θέματα κερδοφορίας, όμως πιστεύω ότι το μεταλλείο είναι βιώσιμο, έχει σημαντική αξία και θα ζήσει για κάποιες δεκαετίες ακόμα, αλλά πρέπει να συνδέεται με μια ομαλή αδειοδοτική πορεία, η οποία θα εξασφαλίζει τη σιγουριά για έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό. Συνεπώς, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στο παρόν οικονομικό περιβάλλον, στο μεταλλείο σήμερα δουλεύουν 210 εργαζόμενοι με άμεση σχέση εργασίας και 240 με εργολαβική σχέση. Σε μια από τις χειρότερες οικονομικά περιόδους για την Ελλάδα, το μεταλλείο παρά τις ζημίες της προηγούμενης χρονιάς, προσέλαβε το 2010 18 άτομα και στο τρέχον έτος μέχρι σήμερα, άλλα 6, για να αυξήσει την παραγωγή μέσω εργασίας 3ης βάρδιας στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις.
http://www.orafok.gr

6 σχόλια:

 1. Κε Σανούδο,
  Η αλήθεια είναι ότι η εταιρία σας δραστηριοποιείτε πολλές δεκάδες έτη στη Φωκίδα και πολλοί κάτοικοι της έχουν βρει εργασία και έχουν πάρει σύνταξη από αυτή, αλλά στα καφενεία σήμερα τη βρίζουν. Κε Δημοτικέ Σύμβουλε;
  Ένας υπάλληλος της εταιρίας στο συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής μόνο κεριά δεν μας ζήτησε ν’ ανάψουμε στην εταιρία σας. Χάσατε το επικοινωνιακό παιχνίδι με το να κουβαλήσετε τους εργαζομένους σας και να προσπαθούν όλοι να βάλουν στο στόμα κάποιων ότι θέλουν να κλείσει η εταιρία πράγμα που δεν ειπώθηκε.
  Αν αύριο την εταιρία σας δε τη συμφέρει η συνέχιση της σημερινής δραστηριότητας και κλείσει τις εγκαταστάσεις της στην Ιτέα αλλά και σε όλη τη Φωκίδα τι θα λέτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κε Σανούδο,
  Αν αύριο η εταιρία σας μείνει με 15 εργαζόμενους γιατί τους άλλους δεν τους χρειάζεται και τους απολλύει, τι θα πείτε για τη τοπική οικονομία εσείς αλλά και ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου; Οι 15 θα κρατήσουν τα μαγαζιά της Ιτέας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. και τοσα χρονια που κρατησε τον κοσμο στην φωκιδα και δεν πηγαν μεταναστες στην γερμανια,εσεις οι παραπανω τι λετε;
  μαλλον δεν θα εισασταν εδω τοτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αν είσασταν από την ΦΩΚΊΔΑ και όχι διερχόμενος θα γνωρίζατε ότι πολλοί από τον νομό μας δουλεύουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και σε χώρες του εξωτερικού!!!επίσης αν η εταιρεία μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομική ευημερεία της περιοχής μας,δεν θα είμαστε τελευταίοι σε κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα!!!!Αλλά οι ''μεγάλοι'' μισθοί των εργατών σας θα έφταναν για ''τρέφοντα΄'' οι κάτοικοι του νομού μας.....κ.2:21πμ η αυπνία σας κάνει να μην σκέφτεστε λογικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΑΠΟ ΦΩΚΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;
  ΠΟΙΟ ΧΩΡΙΟ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;ΤΟ ΑΒΟΡΟ,Η ΣΤΡΩΜΗ,Η ΠΕΡΙΘΕΡΙΩΤΙΣΣΑ,ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΙΟ,ΟΙ ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ;
  ΑΣΕ ΡΕ ΦΙΛΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΤΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή