Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Συμπαράταξη από ΣΥΡΙΖΑ έως ΚΚΕ επιζητά το "Αριστερό Ρεύμα"Τον επαναπροσανατολισμό του Συνασπισμού προς ριζοσπαστικότερες θέσεις επιδιώκει το Αριστερό Ρεύμα, τάση του κόμματος, που συνεδριάζει για να αποφασίσει την περαιτέρω πορεία του.

Με βάση του κείμενο που έχει κατατεθεί, υπό την καθοδήγηση του άτυπου επικεφαλής της τάσης βουλευτή Παναγιώτη Λαφαζάνη, προκύπτει ότι το Αριστερό Ρεύμα επιχειρεί μια ολική επαναφορά στις ιστορικές καταβολές της Αριστεράς, καθώς το κείμενο κυριαρχείται από τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά των κομμουνιστικών κομμάτων όσον αφορά την ανάλυση για τους ταξικούς αγώνες, την καπιταλιστική διάρθρωση των οικονομιών και τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Αριστερό Ρεύμα αφού εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην ...κυβερνητική πολιτική, την τρόικα και το μνημόνιο, τασσόμενο υπέρ της απαλλαγής της χώρας από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του ΔΝΤ και της ΕΕ, τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστος εναλλακτικός δρόμος χωρίς μια ριζοσπαστική εναλλακτική λύση απέναντι στο πρόβλημα του χρέους, η οποία οφείλει να ξεκινάει από την αμφισβήτηση της νομιμότητάς του και τη μη αναγνώρισή του ως χρέους του ελληνικού λαού.

Το Αριστερό Ρεύμα που θέτει ως στόχο τη σοσιαλιστική προοπτική, υποστηρίζει ότι η προοδευτική και σοσιαλιστική προοπτική μιας οποιασδήποτε χώρας μέλους της Ε.Ε. ή θα συνεπιφέρει μια παλίρροια προοδευτικών ανατροπών και την ανατροπή σε πολλές χώρες της Ε.Ε. ή και στο σύνολό της ή θα οδηγήσει τη συγκεκριμένη χώρα, που επιχειρεί προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς, εφόσον θέλει να τους συνεχίσει, εκτός ευρώ αλλά και στη συνέχεια εκτός Ε.Ε.!

Ο «αντιευρωπαϊσμός» είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κειμένου του Αριστερού Ρεύματος, ενώ παρομοιάζει την Ευρώπη, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ με τη συμφωνία για το Σύμφωνο του Ευρώ, ως «απέραντο γερμανικό αντεργατικό στρατόπεδο».

Ως προς το μέλλον της ριζοσπαστικής αριστεράς, το Αριστερό Ρεύμα θεωρεί ότι «υπάρχει ανάγκη για μια επαναθεμελίωση-επανίδρυση της Αριστεράς».

«Αυτή η επαναθεμελίωση της Αριστεράς οφείλει να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα: Πρέπει να είναι επαναθεμελίωση ιδεολογική-θεωρητική, επαναθεμελίωση πολιτική-προγραμματική, επαναθεμελίωση οργανωτική, συγκρότησης και κοινωνικής έκφρασης», αναφέρεται στο κείμενο.

Επειδή όμως τα σύγχρονα ιδεολογικά εργαλεία δεν επαρκούν, το Αριστερό Ρεύμα υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο μεγάλο θεωρητικό έργο τομής και πνοής αντίστοιχο με το «Κεφάλαιο» του Καρλ Μαρξ, το οποίο κυρίως θα αποτιμά σε βάθος, βάζοντας το δάκτυλο στον τύπο των ήλων, τα αίτια της αδυναμίας να ανοίξουν μέχρι σήμερα σοσιαλιστικοί ορίζοντες στην ανθρωπότητα, ενώ θα επιχειρήσει όχι μόνο μια νέα κριτική ανάλυση του σύγχρονου καπιταλισμού αλλά και να απαντήσει θετικά στο περιεχόμενο του σοσιαλισμού στην εποχή μας και στη στρατηγική μετάβασης.

Στο πλαίσιο αυτό «η Αριστερά της εποχής μας χρειάζεται να ανακαλύψει ένα νέο σύγχρονο μπολσεβικισμό, ένα σύγχρονο επαναστατικό συλλογικό υποκείμενο βασισμένο σε οργανωτικές, πολιτικές, αξιακές και ιδεολογικές βάσεις, ικανές να το καταστήσουν συλλογικό διανοούμενο και πρακτικό εργαλείο ανατρεπτικών προοπτικών».

Το Αριστερό Ρεύμα φιλοδοξεί να γίνει ο «καταλύτης μιας νέας φάσης» για να αναπτυχθούν νέες ενωτικές προοπτικές, για να υπάρξει «αξιόπιστη επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ με δυναμική και προοπτική», για να προωθηθούν άμεσα διεργασίες κοινής δράσης, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πάνω σε ριζοσπαστικές κατευθύνσεις και σε ένα ριζοσπαστικό εναλλακτικό πρόγραμμα, για να ανοίξουν νέοι ελπιδοφόροι ενωτικοί δρόμοι ευρύτερης κοινής δράσης, διαλόγου και συμπαράταξης όλων ανεξαιρέτως των αριστερών δυνάμεων από το ΣΥΡΙΖΑ και τη μη κοινοβουλευτική Αριστερά έως το ΚΚΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου