Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών της Παρασκευής

Με πρώτο θέμα το εξ αναβολής για την συγχώνευση των σχολείων του Δήμου Δελφών, θα ξεκινήσει το Δημοτικοό συμβούλιο της Παρασκευής. Σε αυτό το συμβούλιο έχουν κληθεί τόσο η Ανιπεριφεριάρχης κυρία Γαζή όσο και η βουλευτής κυρία Παπαθανάση ώστε να υπάρξει μια κοινή δράση για τον Δήμο Δωρίδας. Τα υπόλοιπα θέματα δείτε τα με βάση την ανακοίνωση:

Παρακαλούμε όπως την πρώτη (01η) Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και (λόγω έλλειψης χώρου ...
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δημαρχείου) στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη Απόφασης για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)
2. Λήψη Απόφασης για εξειδίκευση της πρότασης του Δήμου Δελφών σε σχέση με τα όρια και τις χρήσεις γης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
3. Λήψη Απόφασης σχετικά με το θέμα της επιβληθείσας αναστολής οικοδομικών αδειών και εργασιών στον Παρνασσό, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
4. Έγκριση δαπάνης για αγορά απαραίτητων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη Γιορτή της Πόλης (Άμφισσας) 10η Απριλίου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
5. Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ.) Στέφου, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
6. Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ.) Γεωργίου Κουμπαρούλη, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
7. Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ.) Κοινοτικού Θεάτρου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
8. Ορισμός νέου εκπροσώπου στο εταιρικό πακέτο συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας COSMOTE του πρώην Δήμου Γαλαξιδίου και ήδη Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, προκειμένου να διακοπεί η ομαδική σύνδεση, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
9. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για το διοικητικό συμβούλιο και το διαδημοτικό όργανο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΤΑ) των πρώην Δήμων Παρνασσού, Αμφίκλειας και Τιθορέας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δελφών στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αμφίκλειας και Κοινοτήτων, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
11. Ενημέρωση του Σώματος για την Οικονομική Απογραφή Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
12. Ενημέρωση του Σώματος για την Απογραφή Έργων Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

* Οι εισηγήσεις θα είναι στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων τουλάχιστον μία ημέρα πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. κατ΄ αναλογική εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΣ 17552/19.3.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2008), άρθρο 10 παρ. 7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου