Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Η απόφαση του Δήμου Δελφών για τα υπό κατάργηση Σχολεία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στη συνεδρίασή του στις 23 Φεβρουαρίου 2011, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζήτησε και το θέμα που δημιουργήθηκε με τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ν. Φωκίδας για κατάργηση σχολείων του Νομού και τη συγχώνευσή τους με άλλα.
Στην εισήγηση, μεταξύ των άλλων σχολείων που προτείνεται η κατάργησή τους, περιλαμβάνεται και το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Ευθυμίας. Καταθέτοντας πολύ σοβαρά επιχειρήματα, τόσο ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας Ανδρέας Σολτάτος όσο και η ...
συγχωριανή μας δημοτική σύμβουλος Γιούλα Ποντίκη-Λύτρα, διαφώνησαν έντονα με την εισήγηση αυτή και ζήτησαν να διατηρηθεί το Σχολείο του χωριού μας.
Ας δούμε, όμως, τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, για το σύνολο των υπό κατάργηση (συγχώνευση) Σχολείων:
“Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις κάτωθι εισηγήσεις των δ/ντών Α΄ /θμιας και Β΄ /θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες (εισηγήσεις) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και αφού ακούστηκαν και οι τοποθετήσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων που προτείνεται συγχώνευση ή κατάργηση, και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, που είναι κάθετα αντίθετες με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στα σχολεία, πρότεινε στο Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης καθώς επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος να μεταφέρει όλα τα ανωτέρω στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου και να της τονίσει ιδιαιτέρως τη μεγάλη αγωνία που διακατέχει το σύνολο της κοινωνίας του Δήμου Δελφών για την εξέλιξη του θέματος αυτού.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, τους άλλους ομιλητές, και μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει  ομόφωνα
1.    Απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε πρόταση ή ιδέα για συγχώνευση σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Δελφών.
2.    Κρίνει ότι η διαδικασία αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά οικονομικές σκοπιμότητες που επικαλύπτονται από δήθεν ευγενείς παιδαγωγικούς σκοπούς.
3.    Διαμαρτύρεται έντονα για την πλήρη περιφρόνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών που επιδείχθηκε με την ακολουθούμενη διαδικασία, καθώς ουδεμία επίσημη πρόσκληση για διάλογο ή τοποθέτηση έλαβε οποιοσδήποτε αιρετός του Δήμου μας, αλλά από τον Τύπο μόνο πληροφορηθήκαμε τη διατύπωση προτάσεων συγχωνεύσεων σχολείων στην περιοχή μας, όντας οι τοπικές κοινωνίες (αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς – σύλλογοι γονέων, συνδικαλιστικές ενώσεις κλπ-) σε πλήρη άγνοια.
4.    Συμπεραίνει από την προηγηθείσα συζήτηση ότι η πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, κ. Ευαγγέλου, τυγχάνει παντελώς ατεκμηρίωτη και στηρίζεται σε εσφαλμένα στοιχεία.
5.    Ειδικά για την πρόταση συγχώνευσης των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Ιτέας, κρίνει ότι αυτή στηρίζεται στην εσφαλμένη διαπίστωση πως τα σχολεία αυτά συστεγάζονται, πράγμα αναληθές, καθώς στεγάζονται σε διαφορετικά αυτόνομα κτίρια, αλλά μοιράζονται κοινό προαύλιο χώρο. Πέραν τούτου τυγχάνουν σχολεία με πλήρη στελέχωση και πάρα πολλά παιδιά (120 μαθητές το καθένα) σε μια πόλη που αναπτύσσεται πληθυσμιακά, αποτελεί δε κατά την ομόφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, παιδαγωγικά απαράδεκτη κάθε σκέψη για την κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων υπό τις αναφερόμενες συνθήκες.
6.    Επίσης για τις περιπτώσεις των μονοθέσιων και διθέσιων σχολείων που προτάθηκε από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας να καταργηθούν (Αγίας Ευθυμίας, Αγίων Πάντων, Λιλαίας, Σερνικακίου), κατηγορηματικά το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει την αντίθεσή του, καθώς: α) τα σχολεία αυτά αποτελούν την κύρια βάση της κοινωνικής λειτουργίας των χωριών αυτών, που στο σύνολό τους τυγχάνουν οικισμοί αναπτυσσόμενοι πληθυσμιακά (που προσελκύουν ιδίως νέες οικογένειες τα τελευταία χρόνια), κάθε δε κατάργηση σχολείου στις κοινότητες αυτές θα αποτελέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα για τις μικρές αυτές αλλά υγιείς και ελπιδοφόρες κοινωνίες του Δήμου μας και β) λειτουργούν στο σύνολό τους πολύ ικανοποιητικά και έχουν προοπτικές ανάπτυξης της εκπαιδευτικής τους απόδοσης και αύξησης του μαθητικού τους δυναμικού.
7.    Αποτελεί τεράστια ανευθυνότητα να αναγκάσουμε εξάχρονα έως δωδεκάχρονα παιδιά, να βρίσκονται κάθε μέρα στους δρόμους, κινούμενα με λεωφορεία πρωί – μεσημέρι, σε δρόμους κακοφτιαγμένους και ελάχιστα ασφαλείς, με αντίξοες καιρικές συνθήκες πολλές μέρες του χρόνου και με οχήματα που κανείς δε μπορεί να μας πείσει ότι θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας για τις ηλικίες αυτές (γιατί δεν υπάρχουν τέτοια στην περιοχή μας), εκθέτοντας συνεπώς τα παιδιά μας σε μεγάλους και περιττούς κινδύνους.
8.    Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να αντικρύσει το όλο ζήτημα σε μια βάση ευρύτερη από την καθαρά οικονομική, αλλά να αντιληφθεί έγκαιρα ότι: α) οι συνθήκες της επαρχίας τυγχάνουν τελείως διαφορετικές από αυτές των μεγάλων αστικών κέντρων και ιδίως της Αθήνας, β) η ύπαρξη των σχολείων συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια αποκέντρωσης του ελληνικού κράτους (την ελάχιστη στην πραγματικότητα) και δίνει ουσιαστικό κίνητρο σε νέους ανθρώπους να επιστρέψουν με τις οικογένειές τους στους τόπους καταγωγής τους, ασχολούμενοι με τα τόσο απαραίτητα για τη χώρα μας παραγωγικά επαγγέλματα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, αγροτουρισμό κλπ), γ) το μονοθέσια και διθέσια δημοτικά σχολεία στο δικό μας τόπο έχουν αποδείξει ότι και σ’ αυτά μπορεί να γίνει (και συνήθως γίνεται) εξαιρετική εκπαιδευτική δουλειά, γι’ αυτό και οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών σε τίποτε δεν υστερούν από τους μαθητές των λοιπών σχολείων, αλλά αντίθετα συνήθως έχουν θαυμάσια εξέλιξη και πορεία στην εκπαίδευση.
9.    Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και οι πολλοί εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων φορέων και πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εξουσιοδοτούν το Δήμαρχο Δελφών, κ. Νικόλαο Φουσέκη, να μεταφέρει όλα τα ανωτέρω στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου και να της τονίσει ιδιαιτέρως τη μεγάλη αγωνία που διακατέχει το σύνολο της κοινωνίας του Δήμου Δελφών για την εξέλιξη του θέματος αυτού”.
http://blog.agiathimia.com/?p=367

2 σχόλια:

 1. Αληθεύει πως ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Α/βάθμιας εκπαίδευσης Φωκίδας:

  την ώρα που δείχνει τέτοιο ζήλο για καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, στα πλαίσια προφανώς των επιδιώξεων των αφεντικών του (Διαμαντοπούλου, που τον έβαλε εκεί που είναι) για μείωση των εξόδων του προϋπολογισμού του υπουργείου και τη διάλυση της όποιας έννοιας δημόσιας παιδείας έχει απομείνει,

  την ίδια στιγμή ζητά από την περιφέρεια στερεάς ελλάδας να του εγκρίνει δαπάνη για την εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικού δικτύου, στο κτίριο που στεγάζεται (είναι ενοικιαζόμενο, όχι του υπουργείου) η υπηρεσία του;

  Δηλαδή, την ίδια ώρα που προτείνει την ταλαιπωρία μαθητών και γονιών, επιδιώκει την αύξηση των ανέσεων και διευκολύνσεων της διοίκησης - ως εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας θα το παρουσιάσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και δεν είναι ο μόνος διευθυντής στην Ελλάδα που 'χει επιδείξει τέτοιο ζήλο να κλείσει σχολεία και να υποβιβάσει το εκπαιδευτικό επίπεδο των παιδιών. Οι κυβερνώντες έχουν γεμίσει πρασινοφρουρούς τη δημόσια διοίκηση για να μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά της διάλυσης του κοινωνικού κράτους.
  Θα τους αναγνωρίσετε εύκολα: είναι οι τύποι που μας πουλάνε φούμαρα ότι μαζί τα φάγαμε, όλοι φταίμε και τώρα πρέπει να δουλέψουμε για την πατρίδα χωρίς να παραπονιόμαστε για τις περικοπές. Είναι οι ίδιοι που απ' την άλλη καβατζάρουν διευθυντικές θέσεις με την κομματική τους ιδιότητα.
  Αλήθεια όμως, πόσα λεφτά παίρνουν παραπάνω για να καταπατάνε τον όρκο τους περί προσφοράς των καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή