Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Θετικές γνωμοδοτήσεις για εξορυκτικές δραστηριότητες και αιολικά πάρκα. από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Φωκίδας

Μετά από αδικαιολόγητη αναβολή που όμως έδωσε την ευκαιρία να μαζευτούν χειροκροτητές των εξορυκτικών επιχειρήσεων για να .... αντιπαρατεθούν με τους ενεργούς πολίτες που ζητούσαν να μην υποθηκευτεί το μέλλον της Φωκίδας με συνοπτικές διαδικασίες, το νομαρχιακό συμβούλιο Φωκίδας, γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για  ΜΠΕ που αφορούν εξορυκτικές δραστηριότητες και αιολικά πάρκα. Η αυλαία έπεσε και η τελευταία πράξη ήταν συμβολική.
Ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Δελφών Παναγιώτης Μέγγος κατέθεσε την ακόλουθη επιστολή:...

Προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Φωκίδας
Κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Κύριε Νομάρχη
Κυρίες & Κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι

Σήμερα το Συμβούλιό σας, μετά από δύο αναβολές, συνεδριάζει προφανώς για τελευταία φορά στην θητεία του, αλλά και τελευταία φορά ως όργανο ενός θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που καταργείται.

Με δεδομένη την ορκωμοσία που πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή 19-12-2010, των νέων Τοπικών Δημοτικών Συμβούλων, όπως και εκείνη των Περιφερειακών Συμβούλων που έγινε την Πέμπτη 16-12-2010, που αντικαθιστούν και τον συγκεκριμένο θεσμό, σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ Νόμο, παίρνουμε την ευκαιρία να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

Είναι σαφές πως κάθε Δ.Σ. ή Ν.Σ.(Νομαρχιακό Συμβούλιο) που έχει εκλεγεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, νομιμοποιείται μέχρι και την τελευταία στιγμή που λήγει η θητεία του να διοικεί και να αποφασίζει για όλες τις αρμοδιότητες που έχει και ασκεί.

Είναι επίσης σαφές ότι η λειτουργία του και οι αποφάσεις του, θα κριθούν από την ιστορία στο μέλλον, αλλά επίσης σίγουρο πως στο παρόν, θα κριθούν άμεσα από το κοινωνικό σύνολο.

Θεωρούμε πώς όλοι οι εκλεγμένοι αιρετοί σύμβουλοι, θα προτιμούσαν οι αποφάσεις που παίρνουν για οποιοδήποτε θέμα, όταν ειδικότερα αυτές επιδρούν και δεσμεύουν σε βάθος χρόνου, να δοκιμάζονται και τα πρώτα τους αποτελέσματα να αξιολογούνται, κατά την διάρκεια της δικής τους θητείας. Κι αυτό, για να μπορούν να επαναξιολογήσουν την αρχική τους θέση, ώστε να παρέμβουν, αν χρειαστεί, διορθωτικά, με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτουν, στεκόμενοι κριτικά στην αρχική τους ψήφο.

Το Συμβούλιό σας καλείται σήμερα να γνωμοδοτήσει για 16 περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν, εξορυκτικές μεταλλευτικές δραστηριότητες και αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλη την γεωγραφική έκταση του Νομού Φωκίδας, και ιδιαίτερα στα γεωγραφικά όρια του νέου Δήμου Δελφών.

Τα συγκεκριμένα θέματα, με συνέπειες οικονομικές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές γενικότερα, από τις δράσεις των εταιρειών, θα απασχολήσουν σαφέστατα στο άμεσο μέλλον την τοπική κοινωνία και σίγουρα τα νέα Δημοτικά Συμβούλια, εάν δοθεί από το Συμβούλιό σας θετική ψήφος.

Ταυτόχρονα θα έχετε πάρει ουσιαστικά θέση προκαθορίζοντας και προδικάζοντας τον χαρακτήρα της περιοχής μας ως μεταλλευτικής στο Νέο Χωροταξικό.

Τα θεσμικά όργανα που άσκησαν εξουσία, πέρα από κάθε αμφιβολία, έχουν και γνώση αλλά και ευθύνη για τα αποτελέσματα από την ουσιαστικά ανεξέλεγκτη μεταλλευτική δραστηριότητα για δεκαετίες στην περιοχή που πέρα από την ανεπίστρεπτη περιβαλλοντική καταστροφή (άμεσα ορατή αλλά και δυνητική) έχει βάλει τη «σφραγίδα» της στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Φωκίδας.

Είναι προφανές, πως για ουσιαστικούς αλλά και ηθικούς λόγους, πρέπει να αφεθούν τα θέματα αυτά, να τα αξιολογήσει και να τα διαχειριστεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, και τα νέα Τοπικά Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, που αντικαθιστούν τους Καποδιστριακούς Δήμους και τον θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Όσο για το τυπικό μέρος της υπόθεσης, πρέπει να αναφέρουμε πως στο άρθρο 65 παράγραφο 5 του νέου Καλλικρατικού νόμου αναφέρεται: «...Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.»

Μπορεί να μην αναφέρεται σχετικά για τα νομαρχιακά συμβούλια, και να μην υπάρχει και σχετική οδηγία, αλλά δεν υπάρχει οδηγία ότι αυτά μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά από τα δημοτικά συμβούλια, την στιγμή μάλιστα που καταργούνται.

Άρα όλοι συνειδητοποιούμε πως οι αποφάσεις που θα παρθούν αυτή την στιγμή είναι έωλες, και μπορεί να προσβληθούν από τον οποιοδήποτε σε διοικητικά και δικαστικά όργανα.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα βοηθήσει σε τίποτα το νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο ξεκίνημά του, ούτε το απερχόμενο και καταργημένο Νομαρχιακό, την στιγμή μάλιστα που πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγμένοι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σήμερα σύμβουλοι στο απερχόμενο Νομαρχιακό.

Δεν ξέρουμε λοιπόν, αν οι «πατάτες» που κρατάτε είναι καυτές, ή πως κρυώνουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην συνεδρίασή σας την Τρίτη 15-12-2010, με αφορμή άρθρο των πολιτών της κίνησης «Κίνηση για την Σωτηρία της Γκιώνας», αλλά διαισθανόμαστε πως η πιθανότητα εφαρμογής της λαϊκής κουβέντας που χρησιμοποιούμε όταν κάποιος κάνει ένα τέτοιο λάθος, « έκανε πατάτα», είναι πολύ κοντά.

Ο δημοτικός συνδυασμός της κίνησης πολιτών «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ», είναι δεδομένο ότι θα εξετάσει, όλες τις εκδοχές και παραμέτρους από νομικής πλευράς, και θα προσβάλλει την συγκεκριμένη διαδικασία, εάν τελικά επιμείνετε σε αυτή, με όλα τα μέσα που θα μπορεί να διαθέσει.

Η έκφραση που ακούστηκε στο τελευταίο νομαρχιακό συμβούλιο που αναβλήθηκε, πως η «Κίνηση για την Σωτηρία της Γκιώνας» έχει πάρει «εργολαβία», τα θέματα για την προστασία των ορεινών όγκων του δήμου μας και γενικότερα του φυσικού πλούτου της περιοχής μας, έχει βάση.

Είναι μια «εργολαβία» που την στηρίζουμε, που δεν δίνεται, δεν αφαιρείται και δεν πληρώνεται. Γιατί παίρνουμε ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ την ίδια μας την ζωή και το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών σας. Και αυτές οι εργολαβίες παίρνονται αυτοδίκαια.

Είμαστε πεισμένοι πως πρέπει να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τον τόπο μας.Δημοτική Κίνηση Πολιτών του νέου Δήμου ΔΕΛΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Μέγκος Παναγιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος
http://periferiastereas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου