Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Εννέα θέσεις εργασίας στην Φωκίδα


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Εποχιακό Προσωπικό)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 1...

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ
ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2265351503
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 31/5/2010

Απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2265351112
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1/6/2010
Διάρκεια Σύμβασης (Μήνες) 12

Απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΕΔΡΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2265051755
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 23/4/2010
Διάρκεια Σύμβασης (Μήνες) 12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου