Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα διόδια

Ο νομικός εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά έγκρισης μελετών για την κατασκευή και αδειοδότηση σταθμών διοδίων στις παράπλευρες οδούς της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στις περιοχές Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Οινοφύτων, Αφιδνών, όπως επίσης και τη βελτίωση και συντήρηση των σταθμών διοδίων στο τμήμα Μεταμόρφωση - Υλίκη. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποστηρίζει ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι παράνομες, καθώς δεν έχουν προηγηθεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κυκλοφοριακή μελέτη, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Ειδικότερα, αναφέρει στην αίτησή της, ότι «μολονότι οι σταθμοί διοδίων αποτελούν έργα που τροποποιούν τον αρχικό σχεδιασμό του κυρίως έργου του αυτοκινητόδρομου και συνεπάγονται, όπως είναι αυτονόητο, αύξηση των ρύπων (καυσαερίων και θορύβων) και επιβάρυνση της κυκλοφορίας στις οδούς που συνδέονται με τους σταθμούς διοδίων», δεν συντάχθηκαν προηγουμένως Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ακόμη, αναφέρεται στην αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ότι η νομοθεσία (Ν. 1650/1986, 3010/2002, κ.λπ.)...

προβλέπει ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης για τη σύσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και τροποποίηση των σταθμών διοδίων. Επίσης, αναφέρεται στην αίτηση ότι πριν την έγκριση των τεχνικών μελετών κ.λπ. για την κατασκευή των στεγάστρων και λοιπών εγκαταστάσεων των σταθμών διοδίων, πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνταξη ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει τηρηθεί, με συνέπεια να είναι παράνομες για έναν ακόμη λόγο οι αποφάσεις που προβλέπουν την εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων στις εν λόγω περιοχές της Ανατολής Αττικής. Τέλος, αναφέρεται στην αίτηση ότι η δημιουργία νέων σταθμών διοδίων πλέον της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της ευρύτερης περιοχής, εξαναγκάζει τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής και τους υπαλλήλους της νομαρχίας να καταβάλλουν τέλη διοδίων για τις μετακινήσεις τους προς και από τον τόπο εργασίας τους, αλλά και μεταξύ των γειτονικών πόλεων.
Από autocarnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου