Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο η S&B

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ανακοινώνει την πρόθεσή της για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των €40 εκατ., με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ομίλου S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. («S&B», «ο Όμιλος») αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρίαση, να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης Ιουνίου 2009, την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της S&B με καταβολή μετρητών, για ποσό μέχρι €40 εκατ. με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου υπόκειται
στην έγκριση των μετόχων.
Τα κεφάλαιο που θα αντληθεί θα ... ενισχύσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου μέσω της μείωσης του καθαρού δανεισμού.
Η οικογένεια Κυριακόπουλου, ως ιδρυτής και βασικός μέτοχος του Ομίλου S&B, έχει
δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στον Όμιλο, ασκώντας τα
δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν.
Ο κος Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της S&B, σχολίασε:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B προτείνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
στόχο την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου σε ένα οικονομικό
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις.
Η πρόταση αυτή, ενισχύει και συμπληρώνει την έμφαση που δίνει η Διοίκηση στη δημιουργία χρηματορροών και στη μείωση του κόστους και των δαπανών. Παράλληλα, θα παρέχει την ευελιξία στον Όμιλό μας, να εξετάσει πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα».
Αθήνα, 21 Μαΐου, 2009
Απο S&B
Τώρα γιατί το αυξάνουν τώρα μόνο οι ίδιοι ξέρουν, πιθανόν να ζορίζονται απο τα επιτόκια που πληρώνουν γιατί δεν την βλέπω εποχή για επενδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου