Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Ζητούνται 3 ΔΕ για πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Άμφισσας


ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ 3
ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΑΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ /ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ... 18

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2009
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (έως) έως 06/03/2009

Δείτε το ΦΕΚ 18 από το Εθνικό Τυπογραφείο

Στο ΦΕΚ 18 (27.01.2009) τεύχος ΑΣΕΠ, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και αφορά την κάλυψη 232 θέσεων τακτικού προσωπικού στην ειδικότητα ΔΕ Διασωστών - Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Γενικά προσόντα διορισμού
Τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό καθορίζονται ως εξής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες.
Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988.
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν.
Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) και
Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Η προκήρυξη προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με περιορισμούς που καθορίζονται από την ίδια την προκήρυξη, ενώ όλα τα παραπάνω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον διορισμό.
Ειδικά προσόντα διορισμού

Οσο για τα ειδικά προσόντα που θα πρέπει να αποδείξουν οι υποψήφιοι με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και βεβαιώσεις είναι οι τίτλοι σπουδών και η επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας. Οσον αφορά τους τίτλους σπουδών, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κύριος τίτλος σπουδών) ή
Απολυτήριο τίτλο ελληνικού Λυκείου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» (εναλλακτικά και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα).

2 σχόλια:

  1. σε ποιους νομους θα γινει η διανομη των διασωστων?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πάτησε επάνω στο ΦΕΚ 18 απο εκεί θα οδηγηθείς με σύνδεσμο στο τεύχος της προκύρηξης.
    Δεν υπάρχουν ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα στοιχεία όλα υπάρχουν στην προκύρηξη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή