Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Δημοπρατήθηκε το έργο «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος επί του επαρχιακού δρόμου στην διασταύρωση προς Δ.Δ. Σώταινας

Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο που αφορά την αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος επί του επαρχιακού δρόμου στην διασταύρωση προς Δ.Δ. Σώταινας, προϋπολογισμού 35.000,00€.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά ...
εργασίες αποκατάστασης καθίζησης του ασφαλτικού οδοστρώματος, οι οποίες υπάρχουν στον επαρχιακό δρόμο Αμυγδαλιάς – Μηλιάς στη διασταύρωση προς το Δ.Δ. Σώταινας. Στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει παλαιό σωληνωτό τεχνικό απορροής όμβριων υδάτων με τοιχίο κατάντη και φρεάτιο ανάντη το οποίο χρήζει αντικατάστασης, γιατί τα όμβρια οδηγούνται στο οδόστρωμα με κίνδυνο ατυχήματος.

Θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός, τοιχίο, φρεάτιο και θα γίνει αποστραγγισμός των υδάτων.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου