Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Απάντηση στο από 13.02.2013 Ενημερωτικό Δελτίο «των πολιτών στο προσκήνιο» με τίτλο: «μία ερώτηση ζητάει απάντηση». από τον Δήμαρχο Δελφών

Σε απάντηση του δημοσιεύματος του θέματος σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Η υπόθεση στα «Τουμπανάρια» είναι θέμα ολίγου εναπομείναντος χρόνου να αποδειχθεί, πόσο αφορά το Δήμαρχο Δελφών. Προς το παρόν και επειδή η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν πρόκειται να αναφέρουμε τίποτα περισσότερο. Πάντως όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όλοι ανεξαιρέτως, γνωρίζουν καλά τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό επίσης θα ήταν να είχατε αναγνώσει με προσοχή και την από 06.11.2012 απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Αν. Ρουπακιώτη για το ίδιο θέμα. Αν το είχατε πράξει, πιθανώς να μην είχατε δημοσίως υποστηρίξει όσα υποστηρίξατε με το από 13.02.2013 ενημερωτικό σας δελτίο. ...
Καθιστούμε επίσης σαφές ότι επειδή ο Δήμαρχος Δελφών έχει ταλαιπωρηθεί αδίκως και επί σκοπόν, περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον από την υπόθεση αυτή όταν έρθει η ώρα, θα αναζητήσει τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα για αυτήν την λασπολογία και θα ζητήσει να καταλογισθούν οι αναλογούσες στον καθένα ευθύνες.

2. Η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Δελφών έχει πράξει όλα τα δέοντα. Για το λόγο αυτό και παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις εναντίον της με κάθε είδους επιστολή σε όλες τις υπερκείμενες ελεγκτικές αρχές, δεν έχει εγκληθεί για καμία δήθεν παράλειψή της.

3. Τέλος και επί της ουσίας, οι προτάσεις του Δήμου Δελφών για την αναθεώρηση των χρήσεων γης εντός της Β΄ Ζώνης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών προέκυψαν κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο από τον χωροταξικό σχεδιασμό του Δήμου μας που βρίσκεται αυτή την εποχή σε εξέλιξη. Οι προτάσεις αυτές, πριν εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης ήταν αναρτημένες στο διαδίκτυο επί τρίμηνο περίπου. Πολλοί Σύλλογοι, φορείς και φυσικά πρόσωπα εντός του τριμήνου αυτού κατέθεσαν τις απόψεις τους. «Οι πολίτες στο προσκήνιο», τι απόψεις έχουν; Πέρα από τη στείρα άρνηση, να μην προχωρήσει δηλαδή τίποτα, ποια είναι η συνολική σας πρόταση για το θέμα; Αν τελικά συγκροτήσετε τέτοια πρόταση πράγμα το οποίο ευχόμαστε, μπορείτε να τη στείλετε στο καθ΄ ύλιν αρμόδιο Υπουργείο για να αξιολογηθεί μαζί με τις υπόλοιπες που εστάλησαν ή υπάρχουν ήδη εκεί. Μέχρι τότε «κρείττον σιγάν παρά λαλείν».

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου