Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Απεργία πείνας ξεκινούν οι απολυμένοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

DSC01064
«Θα πεθάνουμε από την πείνα μπροστά στην Τράπεζα», δηλώνουν οι απολυμένοι εργαζόμενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας  οι οποίοι την Παρασκευή το πρωί στις 7.45 ξεκινούν απεργία πείνας δειαρκείας μπροστά στην είσοδο της Τράπεζας στη οδό Διάκου  ζητώντας   την άμεση καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων....
Οι  εργαζόμενοι έχουν απολυθεί από το Μάρτιο  όταν η Συνεταιριστική Τράπεζα  Λαμίας  με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας μπήκε σε  διαδικασία εκκαθάρισης, χωρίς να τους έχει καταβληθεί κάποια αποζημίωση και  αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης.
Παράλληλα το σωματειο εργαζομενων στη Συνεταιριστική Τράπεζα  με απόφαση της γενικης συνέλευσης των μελών του  έστειλε εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση και προχωρά σε απεργία την Παρασκευή  21/9 και Δευτέρα 24/9  με αιτήματα την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων απολύσεων τωναπολυθέντων, την ανάκληση της παράνομης απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος να θέσει σε εκκαθάριση την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Σε εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους απολυμένους συναδέλφους τους  ζητούν από το Υπουργείο Οικονομλιας να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απορρόφηση των απολυμένων σε άλλες τράπεζες όπως έχει γίνει στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις.
Ας σημειωθεί, ότι σχετική τροπολογία που υπερψηφίστηκε  στη βουλή με ονομαστική ψηφοφορία  στις αρχές Απριλίου για απορρόφηση στην Εθνική Τράπεζα των εργαζομένων στις υπό εκκαθάριση συνεταιριστικές τράπεζες, αποσύρθηκε τελευταία στιγμή με πίεση της Ενωσης Τραπεζών  και «άνωθεν» παράμβαση της κ. Διαμαντοπούλου,  κατ΄εντολήν του τότε πρωθυπουργού Λ. Παπαδήμου. Την ίδια στιγμή ανακοινωθηκαν οι πρώτες 22 απολύσεις εργαζομένων στη Συνεταιριστική Τράπεζα!
Δες σχετικό link  http://www.altpressfthiotida.com/
 Το κείμενο της εξώδικης Δήλωσης-γνωστοποίησης:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ» που εδρεύει στη Λαμία (οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.1), νόμιμα εκπροσωπούμενου.
ΠΡΟΣ
Το Πιστωτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» που εδρεύει στη Λαμία, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ. 1, νόμιμα εκπροσωπουμένης υπό του ειδικού εκκαθαριστού αυτής κ. Πετράκογλου Δημητρίου.
Λαμία 19 Σεπτεμβρίου 2012
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η συνελθούσα την 17-9-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας αποφάσισε ομόφωνα τη πραγματοποίηση απεργίας κατά τις ημέρες Παρασκευή 21-9-2012 από ώρα 07:45 π.μ. έως 14:45 μ.μ. και την Δευτέρα 24-9-2012 από ώρα 07:45 π.μ. έως 15:15 μ.μ, με απεργιακά αιτήματα:
1) Την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων απολύσεων των
απολυθέντων εργαζομένων στην ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, ανεξάρτητα από την δικαστική εκκρεμότητα της διαφοράς αυτής και την εκκρεμή – συνεχιζόμενη διαδικασία της εκκαθαρίσεως, διότι αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα ακόμα και για τη στοιχειώδη διαβίωση αυτών και των οικογενειών τους, παρ’ ότι η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εισπράττει σε μηνιαία βάση από δάνεια και λοιπές οφειλές προς αυτή το ποσό των 500.000 ευρώ και διαθέτει ήδη στα ταμεία της ρευστότητα άνω των 6.000.000 ευρώ από τις εν τω μεταξύ και μετά την εκκαθάριση εισπραχθείσες απαιτήσεις της και έχει τη δυνατότητα να προβεί άμεσα στην καταβολή τους χωρίς να αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα.
Και τούτο σε συνδυασμό με την απαράδεκτη από κάθε άποψη
θέση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ να απαιτεί την καταβολή των δόσεων των δανείων που έχουν λάβει από αυτήν απολυθέντες εργαζόμενοι, παρ’ ότι η ίδια με την μη καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων απολύσεών τους έχει καταστήσει εκ των πραγμάτων αδύνατη την πληρωμή των δόσεων αυτών.
2) Την ανάκληση της παράνομης απόφασης της Τράπεζας της
Ελλάδος περί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ και τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση, άλλως επικουρικά την λήψη μέτρων που να αντιστοιχούν στην αναδιοργάνωση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ βάσει των αρ. 63Δ, 63Ε ν. 3601/2007, τα οποία σύμφωνα με το αρ. 68 παρ. 1 στοιχ. στ. ν. 3601/2007 εφαρμόζονται και μετά τη θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση.
3) Σε εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους απολυθέντες
συναδέλφους μας εργαζομένους στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ οι οποίοι από την Παρασκευή 21-9-2012 και ώρα 07:45 π.μ. ξεκινούν απεργία πείνας διαρκείας μέχρις ότου τους καταβληθούν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις απολύσεώς των.
4) Την ανάληψη δραστηριοτήτων από πλευράς του Υπουργείου Οικονομίας, της Τράπεζας της Ελλάδος για την απορρόφηση των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και όλων των νυν εργαζομένων στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ σε άλλες Τράπεζες, όπως ακριβώς συνέβη με ανάλογες λύσεις που δόθηκαν έως σήμερα σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων (π.χ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ).
Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι οι απολυθέντες εργαζόμενοι – συνάδελφοί μας ξεκινούν απεργία πείνας διαρκείας από την προσεχή Παρασκευή 21-9-2012 με αίτημα την άμεση καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων απολύσεών τους , διατηρούντες επιφύλαξη για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός τους.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω απεργίας μας σας παρέχουμε το κάτωθι προσωπικό ασφάλειας που αποτελείται από τους εν συνεχεία αναφερομένους κατά ειδικότητα εργαζομένους:
α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-9-2012
Γεώργιος Τρίγκας υπάλληλος Μηχανογράφησης
Αλέξιος Πολύζος, προϊστάμενος Συναλλαγών
Αναστασία Καρπέτα, υπάλληλος Τμήματος Εμπλοκών
β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-9-2012
Βασίλειος Αράπης, υπάλληλος Μηχανογράφησης
Αλέξιος Πολύζος, προϊστάμενος Συναλλαγών
Αναστασία Καρπέτα, υπάλληλος Τμήματος Εμπλοκών
Το εν λόγω Προσωπικό Ασφάλειας απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε αντικείμενο που σχετίζεται με τη παροχή της εργασίας τους συμπεριλαμβανομένου και του αντικειμένου λειτουργίας των πάσης φύσεως μηχανημάτων που λειτουργούν στην Τράπεζα και είναι προσωπικό που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την ασφάλεια της επιχείρησης και του εξοπλισμού της.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ην απευθύνεται αύτη προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ          ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
http://www.altpressfthiotida.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου