Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Ανακοίνωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ για μειώσεις μισθών.Νέα εργασιακά δεδομένα στην περιοχή μας. Η μείωση του εργατικού κόστους που επέβαλαν οι κυβερνώντες με την τρόικα αλλάζει τον εργασιακό χάρτη του νομού μας. Εκτός από τον πολιτευόμενο εργολάβο της περιοχής Παπαϊωάννου Πανουργιά που αντικαθιστά τους αυτοκινητιστές  , φέρνει  μισθούς πείνας και για τους εργαζόμενους της Αλουμίνιον. Ο τόπος ξεπουλιέται δωρεάν για τους .διαπλεκόμενους και τους εργολάβους και μένει μόνο το κατεστραμμένο περιβάλλον κληρονομιά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Διαβάστε τις μειώσεις μισθών στην Αλουμίνιον...


Ενηµερώνουµε το προσωπικό ότι, προκειµένου να εξασφαλισθεί η επιβίωση
του εργοστασίου θα επέλθουν από 25.7.2012 αλλαγές στους όρους αµοιβής
και εργασίας, κατά τη συµπλήρωση τριµήνου από την καταγγελία της
επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης.

Οι αλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 6/12), χωρίς να απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων.

Ειδικότερα, από 25.7.2012 παύουν να ισχύουν όλοι οι όροι αµοιβής και
εργασίας, µισθολογικοί και µη (ενδεικτικώς επιδόµατα, προσαυξήσεις, τρόποι
υπολογισµού παροχών, ωράρια, ρυθµίσεις περί βαρδιών, αδειών και αργιών,
παροχές εις είδος), που προβλέπονται στις επιχειρησιακές συλλογικές
συµβάσεις («∆ιµερείς»).

Εξαιρούνται από την κατάργηση και εξακολουθούν να ισχύουν, χωρίς να εξελίσσονται ή να αυξάνουν, ο νόµιµος βασικός µισθός και το επίδοµα αρχαιότητας, που ήδη προβλέπονταν.

Οι παραπάνω ρυθµίσεις αφορούν και εφαρµόζονται στους ήδη εργαζόµενους
στην Εταιρεία και ισχύουν µέχρι να υπογραφεί νέα επιχειρησιακή συλλογική
σύµβαση εργασίας. Οι όροι αµοιβής και εργασίας όσων προσλαµβάνονται από
25.7.2012 και µετά θα καθορίζονται βάσει ατοµικής συµφωνίας, οµοίως µε την επιφύλαξη υπογραφής νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να συνεχίσει οικειοθελώς να εφαρµόζει πέραν
της 25.7.2012, µε ή χωρίς τροποποιήσεις, οποιονδήποτε όρο αµοιβής και
εργασίας από αυτούς που κατά νόµον παύουν να ισχύουν, αν τούτο
επιβάλλεται για λόγους µισθολογικής πολιτικής ή για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών του εργοστασίου. Στην περίπτωση αυτή η συνέχιση
εφαρµογής γίνεται χωρίς να υπάρχει εφεξής (µετά την 25.7.2012) νοµική
υποχρέωση της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία διατυπώνει ρητή
επιφύλαξη ανάκλησης ή τροποποίησης, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε
λόγο, του σχετικού όρου εργασίας, η οποία, όταν λάβει χώρα, δεν θα θεωρηθεί µονοµερής βλαπτική µεταβολή της συµβάσεως εργασίας.

Οι όροι αµοιβής και εργασίας που τυχόν διατηρούνται από ελευθεριότητα και υπό επιφύλαξη ανακλήσεως δεν περιλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές και δεν λαµβάνονται υπόψη για την αµοιβή πρόσθετης εργασίας ή για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης ή άλλων παροχών.

2.-
Ειδικότερα, από 25/7/2012 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές :
1. Το ανθυγιεινό επίδοµα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τη θέση εργασίας
ως εξής:
– το 11% γίνεται 0%
– το 15% γίνεται 4%
– το 25% γίνεται 14%
2. Το επίδοµα αρχαιότητος παγώνει στην τιµή που έχει για τον καθένα στις
14/2/2012.
3. Τα παρακάτω επιδόµατα µειώνονται κατά 50% :
– επίδοµα επιφυλακής
– επίδοµα παραγωγής ηλεκτρόλυσης
– επίδοµα Πυροσβέστη
– επίδοµα 20ετίας – 30ετίας – 35ετίας
– επίδοµα χύτευσης
– επίδοµα τροποποίησης βάρδιας & αντικατάστασης
4. Τα παρακάτω επιδόµατα καταργούνται :
– επίδοµα ευδοκίµου υπηρεσίας
– επίδοµα αποτελεσµάτων
– όλα τα επιδόµατα ειδικών συνθηκών
– επίδοµα βάρδιας
– σχολικό επίδοµα
– επίδοµα απασχόλησης Χριστούγεννα –Πάσχα
– αντισταθµιστική αποζηµίωση Ανθυγιεινού – Βάρδιας
– επίδοµα γέννησης τέκνου
– επίδοµα µετακόµισης
5. Η προσαύξηση νύκτας-Κυριακής και αργίας θα είναι 25% για νύχτα και 75%
για Κυριακή και αργία.
6. Οι ώρες εργασίας για το σύνολο του προσωπικού βάρδιας αναπροσαρµό-
ζονται σε 40 από 37,5.
7. Παύει η χορήγηση των επιπλέον ηµερών αδείας για όσους παίρνουν άδεια
εκτός περιόδου αιχµής.
8. Μετατρέπονται σε εργάσιµες οι ηµέρες των Θεοφανίων και του Αγίου
Πνεύµατος.
9. Η αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης (εφάπαξ) θα καταβάλλεται όπως
ορίζει ο νόµος.
10. Το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα ALICO διακόπτεται. Λεπτοµέρειες θα
δοθούν µε νεώτερη ανακοίνωση.

Εκ της ∆ιευθύνσεως

πηγή

2 σχόλια:

  1. Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΤΣΙ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. OTAN TA ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΣΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

    ΑπάντησηΔιαγραφή