Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ελεγχόμενη στάθμευση στην Άμφισσα, ένας πάκος δικαιολογητικά για να γλυτώσουν οι λίγοι

Ο Δήμος μας έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Άμφισσα.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την πόλη μας, την πρωτεύουσα του Δήμου, που σκοπό έχει τη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
Η εφαρμογή του θα γίνει ‘πιλοτικά’ για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να φανούν τυχόν αδυναμίες και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η λειτουργία του θα γίνει με τη χρήση καρτών ξυστού, η προμήθεια των οποίων θα γίνεται από τα περίπτερα. Θα υπάρχουν δύο είδη καρτών. Η ...
πρώτη αξίας 0,50 ευρώ για στάθμευση οχημάτων διάρκειας 1 ώρας και αξίας 1,00 ευρώ για στάθμευση διάρκειας 2 ωρών, η οποία είναι και η μέγιστη δυνατή στη ζώνη της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Η εφαρμογή του μέτρου θα ισχύσει από τις 7:30 έως τις 14:30 και μόνο για τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Για χρονική διάρκεια δεκαπέντε ημερών από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής, θα γίνεται ενημέρωση από τη Δημοτική Αστυνομία σε όλους  τους πολίτες που σταθμεύουν, χωρίς να επιβάλλονται πρόστιμα.
Η στάθμευση των μηχανών θα γίνεται (δωρεάν) σε πέντε σημεία του κέντρου, στην πλατεία Κεχαγιά (έναντι Δημαρχείου), στην πλατεία Λαού, στην πλατεία Ησαϊα, στην είσοδο του πεζόδρομου επί της οδού Γιδογιάννου και έμπροσθεν της Δ.Ε.Η.

Οι μόνιμοι κάτοικοι στη ζώνη της ελεγχόμενης στάθμευσης δικαιούνται μια θέση δωρεάν, σε οποιοδήποτε σημείο, αφού προμηθευθούν την ‘Κάρτα στάθμευσης μόνιμου κάτοικου’, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:


A. Οι κάτοικοι του κέντρου- δικαιούχοι των Σημάτων Μόνιμου Κατοίκου, οι οποίοι επιθυμούν την έκδοση της κάρτας για το όχημα τους για πρώτη φορά, προσκομίζουν σε φωτοαντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Αν είστε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος

1.      ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
3.      ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.      ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (τελευταίο)
5.      Ε1 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
6.      Ε2 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011 (σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα ακίνητα στο δηλούμενο πολεοδομικό τετράγωνο)
7.      Ε9 (του έτους που αναφέρεται το ακίνητο)
8.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
9.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
10.ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

Αν είστε ο ενοικιαστής του διαμερίσματος

1.      ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
3.      ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.      ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (τελευταίο)
5.      Ε1 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
6.      ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ (σε ισχύ, ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ή το Ε1 με την σφραγίδα της εφορίας όπου φαίνεται το ενοίκιο)
7.      ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
8.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
9.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
10.ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

Β. Οι κάτοικοι του κέντρου- δικαιούχοι των Σημάτων Μόνιμου Κατοίκου, οι οποίοι επιθυμούν την ανανέωση της κάρτας τους προσκομίζουν σε φωτοαντίγραφα κατόπιν σχετικής ετήσιας ανακοινώσεως, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος

1.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
2.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
3.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
4.      ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

Για τον ενοικιαστή του διαμερίσματος

1.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
2.      ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ (σε ισχύ, ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ή το Ε1 με την σφραγίδα της εφορίας όπου φαίνεται το ενοίκιο)
3.      ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
4.      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
5.      ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
6.      ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας στην οδό Εθν.Αντίστασης & Ρήγα Κοντορήγα στην Άμφισσα (τηλ. 2265351600).


Ο Αντιδήμαρχος  Δ.Ε. Άμφισσας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου