Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

30 θέσεις απασχόλησης για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας , 85 για το Δήμο Δελφών και 50 για το Δήμο Δωρίδας


ΔΕΊΤΕ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Ξεκινά η υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για δημιουργία θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας»
Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: « ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Γ.Σ.Ε.Ε. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην ...
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας».
            Εγκρίθηκε επίσης από τον Α.Σ.Ε.Π. η αντίστοιχη ανακοίνωση πρόσληψης για τις θέσεις απασχόλησης ανά συμπράττοντα φορέα δηλαδή Περιφερειακή Ενότητα και Δήμοι Δελφών και Δωρίδας.
            Οι θέσεις απασχόλησης και οι ειδικότητες έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους, ο φορέας μας προγραμματίζει ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 ώστε να μεσολαβεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα από την έναρξη των ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικά ωφελουμένους θα διαρκέσει 10 ημερολογιακές ημέρες, κατά συνέπεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου.
            Οι θέσεις απασχόλησης για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας είναι 30, για το Δήμο Δελφών 85 και για το Δήμο Δωρίδας 50.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦ)ΚΟ ΠΑΡ)ΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59 – 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 22310-51777, FAX:22310-5177820/06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ ανακοίνωση πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 165 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) πρόκειται να προσλάβει άμεσα 165 ανέργους συνολικά, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας.

Κάθε ωφελούμενος θα προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 5 μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται σε 625 ευρώ καθαρά.

Οι προσληφθέντες θα παρέχουν υπηρεσίες σε μια σειρά αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων της Φωκίδας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να απασχοληθούν:
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 30 άτομα
Στον Δήμο Δελφών 85 άτομα
Στον Δήμο Δωρίδας 50 άτομα

Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.

Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση που θα αφορά τις εξής κατηγορίες κριτηρίων:

1. Κατάσταση ανεργίας (π.χ. Μακροχρόνια ανεργία, Νέοι άνεργοι, κτλ)

2. Οικογενειακή Κατάσταση (π.χ. Μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργοι και οι 2 σύζυγοι, αριθμός προστατευόμενων μελών)

3. Οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος)

4. Κατάσταση υγείας (πριμοδότηση ΑμΕΑ)

5. Εντοπιότητα (για τους κατοίκους της Φωκίδας)

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στα εξής σημεία:

1) Στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία

2) Στο ΚΕΠ του δήμου Δελφών

3) Στο ΚΕΠ του δήμου Δωρίδος

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59

ΛΑΜΙΑ 35100

Υπόψη: Κον Βογιατζη ΣπύροΗ υποβολή αιτήσεων στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου.

Οι προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα και φορέα, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr).


1ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ1 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου